Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

13

1

2

11

16

3

18

8

12

15

7

9

6

17

14

19

5

21

10

4

Matematyczny Kalendarz Adwentowy klasy 7

22

20

23

24

Podstawy trapezu równoramiennego mają długości 5cm i 9cm, a kąt przy dłuższej podstawie ma miarę 45stopni. Oblicz pole tego trapezu i wykonaj rysunek.

1

Płaszcz kosztował 800 zł. Jego cenę obniżono o 5%, a następnie jeszcze o 10%. Ile kosztuje obecnie?

2

Podaj zaokrąglenie liczby 29,837 do
a)dziesiątek
b) jedności
c) części dziesiątych
d) części setnych.

3

W układzie współrzędnych zaznacz punkty: K=(0,0), L=(3,4), M=(6,0), N=(3,-4). Połącz kolejno te punkty odcinkam. Jakim czworokątem jest figura KLMN?

4

5

Punkty A=(-1,1), B=(-4,2) i C=(-1,3) są wierzchołkami rombu ABCD. Wykonaj rysunek i znajdź współrzędne punktu D.

6

7

8

9

Na choince państwa Choinkowskich wisi: 5 tuzinów gwiazdek, 3 mendle bombek, kopa srebrnych szyszek i gros światełek. Ile ozdób choinkowych (ze światełkami włącznie) ozdabia choinkę państwa Choinkowskich?

10

Podczas świąt Państwo Świątkowscy oświetlają swój dom kolorowymi światełkami. Ile państwo Świątkowscy zapłacą w grudniu za prąd, jeśli w listopadzie rachunek opiewał na kwotę 120 zł, a rachunek grudniowy jest o 15% wyższy.

11

Jest czwartek 14 grudnia godz. 7:55. Ile jeszcze czasu do Wieczerzy Wigilijnej, która odbędzie się 24 grudnia o godz. 16:30. Odpowiedź wyraź w dniach, godzinach i minutach oraz w godzinach i minutach.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24