Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

KlasAnia

Część 1. Podstawy

Serdeczne podziękowania dla
Pana
Roberta Korpalskiego
za możliwość umieszczenia zawartości strony w prezentacji.

Nazwy bierek.

Pion

Pion

Skoczek

Skoczek

Wieża

Wieża

Goniec

Goniec

Hetman

Hetman

Król

Król

Król

Król jest specyficzną figurą, ponieważ zasadniczym celem przeciwnika jest jego osaczenie. Król może poruszać się o jedno pole w dowolnym kierunku (pionowo, poziomo lub na ukos), nie może jednak wejść na pole atakowane przez bierkę przeciwnika.

Ćwiczenia

Hetman

Hetman może poruszać się w dowolnym kierunku (poziomo, pionowo oraz na ukos) o dowolną liczbę wolnych pól, jest więc jakby jednocześnie i gońcem i wieżą. Hetman bije bierkę przeciwnika, zajmując jej pole

Ćwiczenia

Wieża porusza się po liniach pionowych i poziomych,
w dowolnym kierunku,
o dowolną liczbę niezajętych pól. Wieża bije bierkę przeciwnika, zajmując jej pole.

Wieża

Ćwiczenia

Ruch skoczka można opisać jako krok o jedno pole w pionie lub poziomie,
a następnie drugi krok na ukos,
w kierunku oddalającym go od pola startowego. Niekiedy mówi się,
że porusza się on „po literze L”.

Skoczek

Ćwiczenia

Goniec

Goniec porusza się wyłącznie po przekątnych pól, w dowolnym kierunku, o dowolną liczbę niezajętych pól. Gońce nie mogą przeskakiwać nad innymi bierkami.

Ćwiczenia

Pion

Pion porusza się o jedno pole do przodu, jednak każdy pion z pozycji wyjściowej (białe – z drugiego rzędu, czarne – z siódmego) może wykonać ruch zarówno o jedno, jak i o dwa pola do przodu. Pola, na które pion może wykonać ruch lub które może w ruchu minąć, muszą być wolne, pion nie może przeskoczyć innej bierki.

Ćwiczenia

Zagrajmy :)