Want to make creations as awesome as this one?

Prezentacja dotyczy życia Tadeusza Kościuszki. Zawiera również liczne ciekawostki i odnośniki do stron, tak aby każdy miał szanse pogłębić swoją wiedzę. Zakaz kopiowania prezentacji bez zgody autora.

Transcript

Tadeusz Kościuszko - nieśmiertelnybohater i patron naszej szkoły

Kim był?

Tadeusz Kościuszko to bohater dwóch narodów i jedna z najsłynniejszych postaci polskiej historii. Bohater wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz przywódca insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku.

Insurekcja kościuszkowska

Prezentację wykonały:

Aleksandra Matecka i Luiza Niemiec z 2F

(kliknij na mnie aby wyświetlić informację)

Tadeusz Kościuszko to bohater dwóch narodów i jedna z najsłynniejszych postaci polskiej historii. Bohater wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz przywódca insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku.

Urodził się 4 lutego 1746 r. w Mereczowszczyźnie koło Kossowa na Polesiu. W wieku dziewięciu lat rozpoczął naukę w Kolegium Pijarów w Lubieszowie. W roku 1760 przerwał naukę z powodu finansowych kłopotów rodziny po śmierci ojca.

Tadeusz Kościuszko

Dziedzicem niewielkiego majątku został jego brat Józef, dlatego Tadeusz wybrał karierę wojskową. W 1765 r. wstąpił do rozpoczynającego działalność Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej, uczestniczył tam w specjalnym kursie inżynierskim dla wyróżniających się słuchaczy. Szkołę ukończył w stopniu kapitana.

Z powodu reorganizacji Szkoły Rycerskiej w 1769 r. wyjechał do Paryża, gdzie studiował w Akademii Malarstwa i Rzeźby. Zajmował się również powiększaniem swojej wiedzy na temat nowoczesnych fortyfikacji.Kliknij na wiadomość aby dowiedzieć się więcej o szkole rycerskiej

Szkoła rycerska - szkoła państwowa założona 15 marca 1765 w Warszawie przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, utrzymywana przez skarb państwa. Siedziba mieściła się w Pałacu Kazimierzowskim w WarszawieTutaj przeczytasz więcej

Pięcioletni pobyt w przedrewolucyjnej, oświeceniowej Francji wywarł poważny wpływ na jego przekonania polityczne i społeczne.

Kościuszko powrócił na krótko do kraju w 1774 r., jednak wobec braku perspektyw zatrudnienia, wyjechał do Drezna. Nie znajdując i tam zajęcia, ruszył do Paryża. Tam dowiedział się o wojnie w Ameryce. Na amerykańskiej ziemi znalazł się w 1776 r., miesiąc po ogłoszeniu Deklaracji Niepodległości.

Tadeusz Kościuszko

Zapraszamy do zwiedzenia wirtualnego muzeum poświęconego Tadeuszowi Kościuszce

Dzięki listom polecającym Kościuszko został mianowany na inżyniera armii amerykańskiej. Brał udział w budowaniu fortyfikacji w wielu obozach wojskowych. W uznaniu zasług został w 1783 r. awansowany na generała brygady. Otrzymał też specjalne podziękowania, nadanie gruntu oraz znaczną sumę pieniędzy.

W 1784 r. Kościuszko powrócił do kraju, gdzie zaangażował się w działalność polityczną. Dzięki postanowieniom Sejmu Wielkiego zwiększającym liczebność armii do 100 tys. Kościuszko otrzymał nominację na generała majora wojsk koronnych. Odznaczył się w walce z oddziałami rosyjskimi, które wkroczyły na ziemie polskie w 1792 r., za co otrzymał order Virtuti Militari.

write atitle here

introduction

Po przyłączeniu się króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej, Kościuszko podobnie jak wielu działaczy politycznych, wyjechał z kraju. Najpierw do Lipska, później do Paryża. Kiedy w 1793 r. ogłoszono drugi rozbiór Polski, Kościuszko przyjechał do Drezna, gdzie zaczął opracowywać koncepcję powstania narodowego.Insurekcja, nazwana kościuszkowską, rozpoczęła się w 1794 r., była ostatnią próbą ratowania Rzeczypospolitej. Powstanie trwało od 24 marca do 16 listopada 1794 r. i objęło swym zasięgiem prawie wszystkie dzielnice ówczesnego państwa polskiego. Zryw zakończył się klęską i III rozbiorem, po którym Polska ostatecznie zniknęła z mapy.

Tadeusz Kościuszko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kluczowymi wydarzeniami powstania były: wygrana bitwa pod Racławicami 4 kwietnia, ogłoszenie 7 maja tzw. Uniwersału Połanieckiego, przegrana bitwa pod Maciejowicami 10 października i rozwiązanie wojsk powstańczych 16 listopada pod Radoszycami.

Tadeusz Kościuszko

Kościuszko, który podczas walk dostał się do rosyjskiej niewoli, po odzyskaniu wolności, wyjechał na krótko do Stanów Zjednoczonych, potem powrócił do Europy.W latach 1798-1815 mieszkał pod Paryżem, brał wtedy m.in. udział w tworzeniu Legionów Polskich oraz w zakładaniu Towarzystwa Republikanów Polskich.Zmarł 15 października 1817 r. w Solurze w Szwajcarii.(kliknij na tekst, aby wyświetlić dodatkowe informacje)Został pochowany w tamtejszym kościele pojezuickim; rok później szczątki bohatera zostały przewiezione do Krakowa i spoczęły w kryptach królewskich w katedrze na Wawelu.Urna z sercem Kościuszki trafiła do Polski dopiero w 1927 r. - umieszczono ją w dawnej kaplicy królewskiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Franciszek Smuglewicz, „Grób Ojczyzny”, 1974„Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku w Krakowie” Franciszek Smuglewicz 1797 rPierwszy portret Kościuszki powstał w 1790 roku. Po stereotypowych ujęciach austriackiego portrecisty Józefa Marii Grassi, pojawiły się prace polskiego malarza Franciszka Smuglewicza. Jego „Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku w Krakowie” z 1797 roku (zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu) uwiecznia rozpoczęcie insurekcji 24 marca 1794 roku. Zatrzymana w obrazie chwila przysięgi to koniec haniebnej historii resztek Polski, a zarazem chwila triumfu wielkiej narodowej konspiracji w okrojonej Rzeczypospolitej, w zaborach i na uchodźstwie. Uwieczniony tu akt powstania nadawał Kościuszce tytuł Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej i składał w jego ręce całkowitą władzę. Będąca w centrum kompozycji postać przeistacza się tu na oczach widza w wodza, a na pierwszym planie maluje Smuglewicz dwa psy – symbol wierności i straży. Całej scenie przygląda się z góry pomnik postaci kobiecej w melancholijnej pozie frasobliwej. To Polska.

Ciekawostki o Tadeuszu Kościuszce

Trojga imion Na chrzcie otrzymał trzy imiona czyli Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko. Jednak w ciągu swojego życia używał praktycznie tylko drugiego imienia – Tadeusz. I to pod nim przeszedł do historii.Edukacja Odebrał niezwykle staranne wykształcenie. Najpierw uczył się w kolegium pijarów w Lubieszowie, a następnie w Szkole Rycerskiej. Studiował tam historię Polski oraz powszechną, prawo, filozofię, ekonomię, arytemtykę, geometrię oraz miernictwo. Znał łacinę, język francuski oraz niemiecki.

Szlachcic bez ziemi Urodził się w średniozamożnej rodzinie szlacheckiej. Jednak brak bogactwa nie był największy problemem. Niestety Tadeusz przyszedł na świat jako drugi syn, więc cały majątek miał przypaść starszemu bratu. Natomiast Kościuszko wybiera karierę wojskowego.Sztuka Dzięki stypendium księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wyjechał do Paryża studiować na Akademii Malarstwa i Rzeźby. Jego głównym celem były studia z zakresu wojskowości, ale uczył się także rysunku. Malował portrety, akty, widoki, był też uzdolniony muzycznie.

Kościuszko w wieku chłopięcym

“Szwed”Takie przezwisko nadali mu koledzy z ławy szkolnej. Kiedy uczył się w Szkole Rycerskiej wyróżniał się pilnością, postępami w nauce, a także sprawnością i siłą fizyczną. Ponadto fascynował się postacią króla Szwecji Karola XII, co przełożyło się na jego przydomek Szwed.

Tadeusz Kościuszko- ciekawostki

Wieczny kawalerTadeusz Kościuszko mimo wielkiej sławy, a także powodzeniem u płci pięknej nigdy się nie ożenił. Jego największą miłością była Ludwika Sosnowska. Niestety ojciec dziewczyny odrzucił Kościuszkę jako kandydata do ręki córki.

Towarzystwo CyncynatówJako jedyny Polak, a jeden z trzech cudzoziemców należał do prestiżowego Towarzystwa Cyncynatów, zrzeszającego najbardziej zasłużonych oficerów.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Był wrogiem kościołaNa studiach w Paryżu poznał myśli filozofów Oświecenia, co wpłynęło na jego postawę życiową. Z przekonania był deistą. Uważał, że kościół hamuje rozwój myśli, cywilizacji. W związku z tym Kościuszko postulował całkowity rozdział kościoła od państwa.

Przyjaciel Indian Przebywając w Ameryce spotkał się z wodzem indiańskim z plemienia Ottawa Małym Żółwiem. Dostał od niego tomahawk, natomiast w zamian podarował dwa pistolety oraz okulary.

Kościuszko a Żydzi Przede wszystkim Kościuszko był za równouprawnieniem. Widział w Żydach pełnoprawnych obywateli. Dzięki niemu powstał pierwszy w Polsce Pułk Lekkokonny Starozakonny, na czele którego stanął Berek Joselewicz w randze pułkownika.

Tadeusz Kościuszko- ciekawostki

Kwestia chłopska Chociaż sam posiadał szlacheckie korzenie, to zabiegał o prawa chłopów. “Za samą szlachtę bić się nie będę”- z taką myślą przystępował do insurekcji. W 1794 roku wydał uniwersał połaniecki, który ograniczał poddaństwo.

Przeciwnik niewolnictwa Ponadto był zdecydowanym przeciwnikiem niewolnictwa. Swojego czarnoskórego ordynansa Agrippę Hulla traktował jak równego sobie. Opowiadał się za zniesieniem niewolnictwa i godnym wynagradzaniem Murzynów pracujących na plantacjach.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sejm ustanowił rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki.„Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość; Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej Deklaracji Niepodległości, nazwał Tadeusza Kościuszkę najprawdziwszym synem wolności, oddając mu hołd w związku z jego działalnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki” – zaakcentował Sejm w uchwale ustanawiającej rok Kościuszki.

1. Ciekawostkihistoryczne.pl

2. muzhp.pl

Strony z których korzystałyśmy:

Bibliografia

3.dzieje.pl

4.wielkahistoria.pl

5.wiadomosci.onet.pl

6.pl.wikipedia.org