Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Baw się na sportowo!

Kwadraciaki w akcji!

Rysowała: Joanna Dzienis
Współpraca: Jolanta Okuniewska, Krystian Mucha, Małgorzata Kołodziej-Czajka
Kwadraciaki by Agnieszka Halama

START

04. Test Zuchory

Plansze:

01. Rozgrzewka nr 1
Rozgrzewka nr 2

02. Rozciąganie

03. Ćwiczenia śródlekcyjne

06. Kanapowcy

05. Zestawy ogólnorozwojowe

07. Cardio ze skakanką

08. MUMIA

09. Stopnie wojskowe

- Powrót

ROZGRZEWKA nr 1

ROZGRZEWKA nr 2

ROZCIĄGANIE

ĆWICZENIA ŚRÓDLEKCYJNE

TEST ZUCHORY

TEST - gibkość

TEST - szybkość

TEST - siła mięśni ramion

TEST - moc/skoczność

TEST - siła mięśni brzucha

TEST - WYTRZYMAŁOŚĆ

ZESTAWY OGÓLNOROZWOJOWE

ZESTAW OGÓLNOROZWOJOWY NR 1

ZESTAW OGÓLNOROZWOJOWY NR 2

ZESTAW OGÓLNOROZWOJOWY NR 3

CARDIO ZE SKAKANKĄ

CARDIO ZE SKAKANKĄ - ZESTAW NR 1

CARDIO ZE SKAKANKĄ - ZESTAW NR 2

MUMIA

1

2

3

4

5

6

MUMIA NR 1

MUMIA NR 2

MUMIA NR 3

MUMIA NR 4

MUMIA NR 5

MUMIA NR 6

KANAPOWCY

1

2

KANAPOWCY - wprowadzenie

KANAPOWCY - ćwiczenia

STOPNIE WOJSKOWE

STOPNIE WOJSKOWE - wprowadzenie

STOPNIE WOJSKOWE - ćwiczenia

DLA WSZYSTKICH DZIECI I DOROSŁYCH :)

POWODZENIA!