Want to make creations as awesome as this one?

Marta Łagocka

Transcript

W kościele spotykam Pana Jezusa

Katecheza 14

Index

1. Temat

8. Pan Jezus jest z nami

2. Index

3. Modlitwa na rozpoczęcie

4. Wprowadzenie

5. Słowo Boże

6. Kościół to Dom Boży

7. W kościele znajduje się...

9. Chwalmy Pana

10. Zaśpiewajmy

11. Ćwiczenia

12. Modlitwa na zakończenie

13. Bibliografia

W prezentacji wykorzystano materiały z podręcznika do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej:

"BÓG NASZYM OJCEM" pod red. ks. Stanisława Łabendowicza, WDS Sandomierz 2020.

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Jesteśmy radośni i uśmiechnięci, bo Pan Bóg jest zawsze z nami
Zaśpiewajmy

WPROWADZENIE

Aby dowiedzieć się, gdzie jest obecny w kościele Pan Jezus, oglądnij filmik:

Już wiesz, gdzie zanjduje się tabernakulum i nie będziesz szukał Pana Jezusa pod ławką czy w zakrystii.

Pan Bóg nas bardzo kocha i chce się z nami spotkać w swoim domu - kościele.

SŁOWO BOŻE

Pan Jezus obiecał, że będzie z nami do końca świata. Z Panem Jezusem możemy spotkać się w kościele.

KOŚCIÓŁ TO DOM BOŻY

To miejsce nazywa się tabernakulum, gdzie stale przebywa żywy

i prawdziwy Pan Jezus. Dlatego tabernakulum znajduje się w widocznym miejscu w kościele, o czym przypomina nam paląca się lampka.
Pan Jezus zapewnił, że z nami pozostanie.

W KOŚCIELE znajduje się:

Chrzcielnica

Ołtarz

Konfesjonał

Wieczna lampka

Paschał

Ambonka

Tabernakulum

Chrzcielnica

naczynie wypełnione wodą święconą, najczęściej w kształcie kielicha, przeznaczone do sakramentu chrztu.

Wykonana z kamienia, metalu lub drewna.

Ołtarz -

stół ofiarny przeznaczony do odprawiania Mszy św.

WIECZNA LAMPKA

Specjalna lampka, oznaczająca
i wyrażająca cześć dla obecności Chrystusa.
Ma bez przerwy
świecić przed tabernakulum
i przypominać nam,
że tu jest obecny Pan Jezus.

KONFESJONAŁ

Przypomina nam, że Pan Jezu odpuszcza grzechy tym,

którzy żałują, są gotowi je wyznać i chcą się poprawić.

PASCHAŁ

Duża woskowa świeca.

Jest znakiem Pana Jezusa, który zmartwychwstał.

Ambona

Na ambonie czytane jest słowo Boże,

stąd Bóg mówi do człowieka

TABERNAKULUM


Miejsce gdzie przechowywany jest
Najświętszy Sakrament.

Pan Jezus jest z nami

Pan Jezus chce, abyśmy Go poznawali, jest obecny:

podczas modlitwy

w czasie,

gdy słuchamy słowa Bożego

w domu

w szkole

podczas zabawy

gdy się uczymy

gdy śpiewamy

na podwórku

W sposób szczególny spotykamy się z Panem Jezusem w kościele.
Pana Jezusa obecnego w świątyni wychwalamy słowami:

CHWALMY pANA

Pan Jezus jest obecny w kościele.
Zawsze możemy Go odwiedzać. On czeka na nas każdego dnia.

oBEJRZYJ


ZAŚPIEWAJmy

ĆWICZENIA

Wytnij, ułóż i wklej puzzle przedstawiające tabernakulum

w podręczniku na stronie 37.

(Puzzle do wycięcia znajdują się na stronie 149)

Z pomocą rodziców naucz się na pamięć słów modlitwy:

niechaj będzie pochwalony

przenajświętszy sakrament,

prawdziwe ciało i krew pana naszego jezusa chrystusa.

teraz i zawsze i na wieki wieków. amen.

Pan Bóg jest dobry. Z miłości do nas zesłał na świat
swojego Syna, Pana Jezusa.

Uczyńmy znak krzyża
i uczcijmy Pana Jezusa pieśnią:

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE

Dziękuję. Z Bogiem

Bibliografia

PORADNIK METODYCZNY DO NAUCZANIA RELIGII DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ "Bóg naszym Ojcem",
pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza, RADOM 2020, str. 65-69.

https://www.youtube.com/watch?v=WQnKPHeYzZk
https://youtu.be/YUJfXFULIhM
https://www.biblijni.pl/Mt,28,16-20
https://youtu.be/KCDwmsEgjXU
https://youtu.be/bLohI3_GeVU
https://wordwall.net/play/862/844/244
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=32e45fdeba6e
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3162f5894eb1
https://youtu.be/bPw9Jd446xI