Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

IES de Melide

PRESENTACIÓNPlan de continxencia

equipo covid

IES de Melide

Ana Esperanza Villar Romarís-DirectoraMª Jesús Fernández Santiso-Xefa estudos adultosMª Cruz Concheiro Cao-VIcedirectoraJuan Manuel Blanco Vázquez-ProfesorIsabel Ferreiro Pardo-Persoal SubalternoCarracedo Vázquez, Oscar- Representante ANPA

Canle comunicación

Horario Lectivo

Horario non lectivo

Teléfono do centro: 881866109

Conta Correo Electrónico:ies.melide@edu.xunta.esAsunto: NOTIFICACIÓN COVID. URXENTE

Teléfono do centro: 881866109

NOTIFICACIÓNS

Casos POSITIVOS COVID-CORENTENA PREVENTIVA-SINTOMATOLOXÍA

NOTIFICAR:

Enquisa autoavaliación sintomatoloxíaEn caso de ter síntomas:AVISAR CENTRO EDUCATIVO E PORSE EN CONTACTO CENTRO MÉDICOEn caso de notificación POSITIVO COVID OU CORENTENA CONTACTO ESTREITOAVISAR CENTRO EDUCATIVO-enviar baixa no seu caso

xestión de casos sospeitosos

NA CASA

-Facer autoavaliación diaria de síntomas.-Se ten síntomas: -NON ACUDIR Ó CENTRO -Chamar ó centro de saúde de referencia. -Avisar ó centro educativo.

NO CENTRO

-Realización do test de autoavaliación-Contactarase coas familias-Virán a buscar o/a alumno/a á maior brevidade.-Poranse en contacto co centro de saúde-Espera na sala de illamento (enfermería)

GUÍA PRÁCTICA PARA AS FAMILIAS

EN CASO DE POSITIVO

EN CASO DE 1 POSITIVO

-AVISAR Ó CENTRO EDUCATIVO-SEGUIR INDICACIÓNS DE SANIDADE

ACTUACIÓNS DA FAMILIAS DO POSITIVO

ACTUACIÓNS DO CENTRO

-SE O CASO ESTÁ ABERTO NA APLIACIÓN EDUCOVID-Enviar planso de situación á central de seguimento.-SEGUIR INSTRUCIÓNS DE SANIDADE-SE O CASO NON ESTÁ ABERTO NA APLICACIÓN.-Notificalo-Enviar planos-SEGUIR INSTRUCIÓNS DE SANIDADE

É SANIDADE QUEN CHAMA ÓS CONTACTOS DIRECTOS E QUEN DECIDE QUEN SE FAI AS PROBAS.

en caso de agromo

PECHE DUNHA CLASE

-Se houbo un positivo na clase e en función dos resultados dos contactos estreitos.

É A CONSELLERÍA DE SANIDADE QUEN DECIDE

ACTUACIÓNS DO CENTRO

-AVISAR ÁS FAMILIAS IMPLICADAS, POR ABALAR MÓBIL E Ó PROFESORADO POR CORREO-E.-PUBLICARASE UNHA NOVA NA PÁXINA WEB-AS CLASES CONTINUARÁN Ó DÍA SEGUINTE, CUMPRINDO O HORARIO ESTABLECIDO

-HORARIOS

-NORMATIVA

ATENCIÓN FAMILIAS durante o peche

Atención Familias Profesorado

Atención a familias de forma telemática: -telefónica. -ABALAR -Video-conferencia

EXCEPCIONALMENTE

problemas conectividade

-Dificultades recollidas na enquisa de principio de curso: -se precisa ordenador:-Entregaráselle un do centro ou un de AMTEGA en 3 días lectivos máximo. -Se precisa tarxeta: -Chegará de AMTEGA en 3 días lectivos máximo.-Dificultade non notificada na enquisa: -notificala ó centro á máxima brevidade. -Tratarase de resolver o máis rapidamente posible.

Grazas pola vosa atención