Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

IES de Melide

PRESENTACIÓN
Plan de continxencia

equipo covid

IES de Melide

Ana Esperanza Villar Romarís-Directora

Mª Jesús Fernández Santiso-Xefa estudos adultos
Mª Cruz Concheiro Cao-VIcedirectora
Juan Manuel Blanco Vázquez-Profesor
Mercedes Rojas Palenzuela-Persoal Subalterno
Carracedo Vázquez, Oscar- Representante ANPA


Canle comunicación

Horario Lectivo

Horario non lectivo

Teléfono do centro: 881866109


Conta Correo Electrónico:

ies.melide@edu.xunta.es
Asunto: NOTIFICACIÓN COVID. URXENTE

Teléfono do centro: 881866109


NOTIFICACIÓNS

Casos POSITIVOS COVID-CORENTENA PREVENTIVA-SINTOMATOLOXÍA

NOTIFICAR:

  • Enquisa autoavaliación sintomatoloxía
  • En caso de ter síntomas:
    • AVISAR CENTRO EDUCATIVO E PORSE EN CONTACTO CENTRO MÉDICO
  • En caso de notificación POSITIVO COVID OU CORENTENA CONTACTO ESTREITO
    • AVISAR CENTRO EDUCATIVO-enviar baixa no seu caso

xestión de casos sospeitosos

NA CASA

-Facer autoavaliación diaria de síntomas.
-Se ten síntomas:
-NON ACUDIR Ó CENTRO
-Chamar ó centro de saúde de referencia.
-Avisar ó centro educativo.

NO CENTRO

-Realización do test de autoavaliación
-Contactarase coas familias
-Virán a buscar o/a alumno/a á maior brevidade.
-Poranse en contacto co centro de saúde
-Espera na sala de illamento (enfermería)

GUÍA PRÁCTICA PARA AS FAMILIAS

EN CASO DE POSITIVO

EN CASO DE 1 POSITIVO

-AVISAR Ó CENTRO EDUCATIVO

-SE O POSITIVO FOI POR TEST DE ANTÍXENOS :
*CHAMAR Ó 881540054


-SEGUIR INDICACIÓNS DE SANIDADE

ACTUACIÓNS DA FAMILIAS DO POSITIVO

ACTUACIÓNS DO CENTRO

-SE O CASO ESTÁ ABERTO NA APLIACIÓN EDUCOVID

-Enviar planso de situación á central de seguimento.
-SEGUIR INSTRUCIÓNS DE SANIDADE
-SE O CASO NON ESTÁ ABERTO NA APLICACIÓN.
-Notificalo
-Enviar planos
-SEGUIR INSTRUCIÓNS DE SANIDADE

É SANIDADE QUEN CHAMA ÓS CONTACTOS ESTREITOS E QUEN DECIDE QUEN SE FAI AS PROBAS.

en caso de agromo

PECHE DUNHA CLASE

-Se houbo cinco ou máis casos positivo na clase e en función dos resultados dos contactos estreitos.

É A XEFATURA TERRITORIAL DE SANIDADE QUEN DECIDE

ACTUACIÓNS DO CENTRO

-AVISAR ÁS FAMILIAS IMPLICADAS, POR ABALAR MÓBIL E Ó PROFESORADO POR CORREO-E.

-PUBLICARASE UNHA NOVA NA PÁXINA WEB
-AS CLASES CONTINUARÁN Ó DÍA SEGUINTE, CUMPRINDO O HORARIO ESTABLECIDO

-HORARIOS

-NORMATIVA

ATENCIÓN FAMILIAS durante o peche

Atención Familias Profesorado

Atención a familias de forma telemática:

-telefónica.
-ABALAR
-Video-conferencia

EXCEPCIONALMENTE

problemas conectividade

-Dificultades recollidas na enquisa de principio de curso:

-se precisa ordenador:
-Entregaráselle un do centro ou un de AMTEGA en 3 días lectivos máximo.
-Se precisa tarxeta:
-Chegará de AMTEGA en 3 días lectivos máximo.
-Dificultade non notificada na enquisa:
-notificala ó centro á máxima brevidade.
-Tratarase de resolver o máis rapidamente posible.

Grazas pola vosa atención