Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

1.10.2020 - 31.03.2022

By inspirować i być inpirowanymTo inspire and to be inspired

Cele projektu Project goals

RezultatyThe results

Job shadowing

MobilnościMobility

Wartość projektuProject value

InspiratorniaInspirations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

CEIP Ciudad del Mar- Torrevieja w Hiszpanii. Szkoła podstawowa, która charakteryzuje się przede wszystkim innowacyjnością i to będzie celem naszej obserwacji. W szkole nie ma podręczników, pracują metodą projektów. Jest to szkoła wielokulturową, kładąca nacisk na współpracę nauczyciel-uczeń-rodzic.CEIP Ciudad del Mar - Torrevieja in Spain. Primary school which is characterised primarily by innovation, which will be the main goal of our observation. There are no textbooks at school, they work using the project method. It is a multicultural school with an emphasis on teacher-student-parent cooperation.ICS "G. Pagoto"w Erice we Włoszech.Celem naszej wizyty będzie obserwacja pracy w klasach młodszych, zastosowanie technologii na zajęciach, praca z grupami wielokulturowymi, rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów.ICS "G. Pagoto" in Erice, Italy. The purpose of our visit will be to observe the schoolwork in younger classes, the use of technology in class, the work with multicultural groups, and the development of students' passions and interests.

1. Pozyskanie inspiracji do zmian metod nauczania.Gaining some inspiration to change some teaching methods.2. Podniesienie kompetencji językowych.Developing language skills.3. Podnoszenie świadomości kulturowej oraz poznawanie nowych systemów edukacyjnych.Raising the participants' cultural awareness and getting to know new educational systems.4. Promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków.Promoting a comprehensive approach to language teaching and learning.5. Wzmocnienie współpracy w zespołach nauczycielskichStrengthening cooperation in teaching staff teams.

Niektóre oczekiwane rezultaty projektuWdrożenie nowych metod nauczaniaZwiększenie motywacji do pracyIntegracja projektów KA1 i KA2 i eTwinningNawiązanie współpracy między szkołamiSome expected results of the projectImplementation of new teaching methodsIncreased motivation to workIntegration of KA1, KA2 and eTwinning projectsEstablished cooperation between schools

Kursy językowe-Language courses9 osób - w Zjednoczonym Królestwie 9 participants - the United Kingdom3 osoby - na Malcie3 participants - MaltaKursy metodyczne-Methodical coursesInteligentni nauczyciele grają więcej. Kurs z wizytami edukacyjnymi.Smart Teachers Play More Iceland with educational visits2 osoby – Islandia2 participants – IcelandZrównoważony styl życia - podejmowanie działań w zakresie świadomości ekologicznejSustainable lifestyles – taking environmental awareness to action2 osoby – Hiszpania2 participants – SpainRozwijanie umiejętności XXI wieku w klasie: MYŚLENIE KRYTYCZNEDeveloping 21st century skills in the classroom: CRITICAL THINKING1 osoba - Chorwacja1 participant - CroatiaFińskie podejście do dobrego samopoczucia ucznia: jak wprowadzić więcej aktywności, zabawy i radości na zajęciach lekcyjnychFinnish Approach to Pupil’s Wellbeing: how to Bring more Activity, fun and joy to Classroom3 osoby - Finlandia3 participants - Finland

Wartość projektu - 218725.14 złProject value – 51309 Euro

Wartość projektu - 218725.14 złProject value – 51309 Euro

Projekt napisały:Małgorzata KrzymińskaJustyna Olejniczak