Want to make creations as awesome as this one?

Marta Łagocka

Transcript

Święty Mikołaj uczy nas dobroci

Katecheza 41

1. Temat

2. Index

3. Modlitwa

4. Wprowadzenie

10. Modlitwa na zakończenie

INDEX

6. Prawdziwa historia

7. Naśladujmy Świętego

8. Zaśpiewajmy

9. Zadanie

5. Słowo Boże

11. Bibliografia

W prezentacji wykorzystano materiały z podręcznika do religii dla klasy 1 sp: "BÓG NASZYM OJCEM"

pod red. ks. Stanisława Łabendowicza, WDS Sandomierz 2020

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Uczyńmy znak krzyża
i pomódlmy się modlitwą
do Anioła Stróża

WPROWADZENIE

Święty Mikołaj to ulubiony święty wszystkich dzieci.
Na dzisiejszej katechezie poznamy bliżej postać tego świętego, który wyróżniał się miłością do Boga i bliźniego.

Wysłuchaj piosenki i odpowiedz na pytania:

1. Na kogo czekają dzieci każdej zimy?

2. Dlaczego dzieci czekają na św. Mikołaja?

3. Co dzieci mogą dać w prezencie św. Mikołajowi?

SŁOWO BOŻE

" (...) w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi"

1P 1,15

Pan Jezus wzywa nas, abyśmy byli ludźmi miłosiernymi, by nasze dobre uczynki i właściwe postępowanie doprowadziło nas do świętości.
To zadanie wspaniale wypełnił św. Mikołaj.

PRAWDZIWA HISTORIA

Św. Mikołaj jest czczony jako patron bezinteresownej dobroci.
W Polsce, jak i na całym świecie rozpowszechnił się zwyczaj obdarowywania upominkami,
które przynosi „św. Mikołaj” 6 grudnia.

Wysłuchaj z uwagą historii o św. Mikołaju i odpowiedz na pytania:

- Co robił Mikołaj, będąc chłopcem?

- Co czynił, aby być podobnym do Pana Jezusa?

- Kim został, gdy dorósł?

- Czy Mikołaj chwalił się wszystkim, że pomaga?

- Czego uczy nas św. Mikołaj?


NAŚLADUJMY ŚWIĘTEGO

Spróbujmy być dobrzy tak jak św. Mikołaj i obdarowywać innych prezentami.

Dobre słowa

Uśmiech

Modlitwa

Przytulenie

Pomoc

Przebaczenie

Dzielenie się

Posłuszeństwo


ZAŚPIEWAJMY

ZADANIE

Pomódl się wieczorem modlitwą do św. Mikołaja:

Pokoloruj według wzoru rysunek w podręczniku na stronie 101.

Coś dla chętnych :)

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE

Święty Mikołaju, pomagaj nam czynić dobro i módl się za nami. Amen.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.

BIBLIOGRAFIA I NETOGRAFIA

Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy I szkoły podstawowej pod red.
ks. Stanisława Łabendowicza, Radom 2020 r., str. 188 - 192.

Podręcznik do religii dla klasy 1 sp: "BÓG NASZYM OJCEM" pod red. ks. Stanisława Łabendowicza, WDS Sandomierz 2020

https://www.biblijni.pl/%C5%81k,6,27-36
https://www.youtube.com/watch?v=DOB2XFw8Pns
https://www.youtube.com/watch?v=53PPDsOw2I0
https://www.youtube.com/watch?v=jZj5HMPfSSg
https://www.youtube.com/watch?v=7QeHCZ3e56g
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3085578e6966
https://www.youtube.com/watch?v=PB9-LRjpLhE