Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Szkoła w pigułce

Rok szkolny 2022/2023

2

1

4

 • założona przez rodziców w 1990 roku;
 • niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Samodzielne Koło Terenowe nr 69 Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
 • siedziba - dom parafialny (szkoła nie jest szkołą wyznaniową);
 • naczelne wartości: odpowiedzialność, dzielność, uspołecznienie;
 • ugruntowany dorobek pedagogiczny – innowacyjne rozwiązania (np. karta tygodniowa, metoda zaliczeniowa, tutoring, indywidualne plany rozwoju).

Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest organizacją pozarządową działającą poprzez koła terenowe. Zostało utworzone przez rodziców i nauczycieli w celu budowania harmonijnego połączenia wychowania i edukacji, na podbudowie wartości takich, jak: uczciwość, rzetelność, wzajemny szacunek i empatia.

Prowadzi obecnie blisko 100 placówek w całym kraju, cieszących się sympatią uczniów i uznaniem rodziców. Do grona uczniów STO należy ponad 15 tysięcy młodych ludzi, a liczba osób zatrudnionych wynosi ok. 2,5 tysiąca osób.

Szkoły STO uczą skutecznie, jednak ich podstawowy cel koncentruje się wokół kształtowania ucznia jako osoby: pod względem umysłowym, społecznym, kulturalnym i fizycznym. Szkoła społeczna ma za zadanie przygotować młodych ludzi, by w przyszłości uczyli się samodzielnie, dobrze działali w zespole i myśleli twórczo.

Nasz organ prowadzący:

Samodzielne Koło Terenowe nr 69 STO


O szkole:

ŚWIAT LUBI LUDZI, KTÓRZY LUBIĄ ŚWIAT, WIĘC UŚMIECHNIJ SIĘ!

+info

Dyrektor Zespołu Szkół

Jarosław Pytlak (rocznik 1962) – warszawiak z Muranowa, od ponad trzydziestu lat osiadły w dzielnicy Bemowo. Zaczynał karierę jako eksperymentalny 6-latek w Szkole Podstawowej nr 25 w Warszawie, gdzie przeszedł specjalny sprawdzian dojrzałości szkolnej, popisując się umiejętnością zawiązania sznurówek i narysowania z zasłoniętymi oczami okręgu na tablicy. Po roku za sprawą mamy porzucił ów eksperyment, przenosząc się do SP nr 170 przy ul. Smoczej...

Zapraszamy na blog Wokół Szkoły.

O AUTORZE

Jarosław Pytlak (rocznik 1962) – warszawiak z Muranowa, od ponad trzydziestu lat osiadły w dzielnicy Bemowo. Zaczynał karierę jako eksperymentalny 6-latek w Szkole Podstawowej nr 25 w Warszawie, gdzie przeszedł specjalny sprawdzian dojrzałości szkolnej, popisując się umiejętnością zawiązania sznurówek i narysowania z zasłoniętymi oczami okręgu na tablicy. Po roku za sprawą mamy porzucił ów eksperyment, przenosząc się do SP nr 170 przy ul. Smoczej. Tam spędził siedem kolejnych lat młodości, pod skrzydłami jednej wychowawczyni, pani Alicji Sznurowskiej, ucząc się, między innymi, sprawnego posługiwania słowem w mowie i piśmie, a to z kolei dzięki nieocenionej nauczycielce języka polskiego, pani Józefie Szot.

Maturzysta z XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja – co w 1980 roku znaczyło nieco więcej niż obecnie – z klasy wychowawczej pani Jadwigi Babczyk. Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (1985) i Wydziału Pedagogicznego tejże uczelni (1989). Miał szczęście spotkać podczas studiów dwóch wspaniałych Profesorów, na biologii – Andrzeja Batko, na pedagogice – Andrzeja Jaczewskiego; do dzisiaj z dumą czuje się i mieni ich wychowankiem.

Harcerz, jako instruktor wychowanek druha Mirosława Kozikowskiego, od 1985 roku harcmistrz. Wieloletni drużynowy zuchowy i harcerski oraz komendant szczepu, do dziś jeszcze opłacający składki organizacyjne.

Od 1985 roku nauczyciel biologii i chemii, a równocześnie pracownik naukowy Wydziału Biologii UW. Pierwszą pracę – jak to bywa, wspominaną do dziś fantastycznie – zaliczył w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej.

W 1990 roku, poniekąd za sprawą żony Ewy, która po ukończeniu studiów pedagogicznych znalazła pracę w powstającej właśnie szkole społecznej na Bemowie, został zaangażowany na funkcję dyrektora tej uczelni, którą pełni do dzisiaj, a więc już ponad ćwierć wieku. Jakoś 28-letni dyrektor wówczas nikogo nie dziwił…

Zredukowany na Uniwersytecie Warszawskim w 1994 roku z powodu nikłego dorobku naukowego, w pełni poświęcił się wymyślaniu szkoły, w wyniku czego powstały takie innowacje, jak zaliczeniowa metoda oceniania, nauczanie przyrody – pięć lat przed reformą Handtke’go, instytucja wychowawców szkolnych i wiele innych. W 1999 roku, wraz z zespołem dziesięciu nauczycieli, został wyróżniony Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za „Jednolity program nauczania blokowego”, uznany za jeden z ośmiu najlepszych programów przygotowanych na potrzeby reformy systemu oświaty.

W latach 1999-2003 wraz z czwórką współpracowników napisał cykl podręczników do nauczania blokowego pt. „Moje miejsce na Ziemi”, wydany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Niestety, środowisko nauczycielskie nie poznało się na doskonałości tego dzieła, które w ciągu kilku lat znikło z rynku, podobnie zresztą jak nauczanie blokowe z polskich szkół.

W 2007 roku został dodatkowo dyrektorem Społecznego Gimnazjum nr 99 STO oraz całego Zespołu Szkół na Bemowie.

Prezes Zarządu Fundacji „Harcerska Wola”, zaangażowany w działalność społeczną we wsi Rudawka, w Puszczy Augustowskiej, w którą wciągnął kilka setek dzieci i dorosłych. Plonem tej aktywności jest, między innymi, pięknie wyremontowana i wyposażona Baza Terenowa w budynku dawnej szkoły w Rudawce, oraz Ścieżka Przyrodniczo-Leśna „Rudawka-Kudrynki-Lipiny”.

W latach 2009-2015 głęboko zaangażowany krytyk „reformatorskich” działań trójcy pań minister: Hall – Szumilas - Kluzik-Rostkowskiej. Aktywnie zwalczał pomysł posłania sześciolatków do polskiej szkoły, pleniącą się testomanię oraz jedyny-słuszny podręcznik do kształcenia zintegrowanego. Obecnie równie zaangażowany krytyk poronionych pomysłów pani minister Zalewskiej, które utwierdzają go w przekonaniu o palącej potrzebie zamknięcia na cztery spusty pewnego gmachu przy warszawskiej Alei Szucha.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem "Za zasługi dla ZHP" oraz Złotą Odznaką Społecznego Towarzystwa Oświatowego, myślał, że zdobył już wszystko, co najcenniejsze było do zdobycia w sferze jego aktywności. Jakże się mylił! W 2017 roku został wyróżniony Nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy, co sprawiło mu to trudną do opisania radość i satysfakcję.

W życiu prywatnym od ponad trzydziestu lat mąż wciąż tej samej, bardzo kochanej żony Ewy, z którą współpracuje też na co dzień w szkole. Dumny ojciec dwóch dorosłych, naprawdę udanych córek.

Entuzjasta sportu – od kilku dziesięcioleci co tydzień w piątek o 20.00 grający – kiedyś w koszykówkę i piłkę nożną, a od przeszło dekady - w siatkówkę. Na stare lata nawrócony na badmintona, w którym wspólnie ze starszą córką Agatą tworzy całkiem groźnego miksta – przynajmniej jak na standardy amatorskie.

Pasjonat pisania, z czego wynika przedsięwzięcie wydawnicze „Wokół szkoły” i pomysł prowadzenia bloga.

Zespół kierowniczy

PIOTR PISKORSKI

Nauczyciel matematyki, w Szkole Podstawowej nr 24 STO zatrudniony od 2001 roku. Od 2007 roku wicedyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie d/s Gimnazjum obecnie ds. Liceum.

Magister matematyki. Nauczyciel mianowany. Członek założyciel Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, współautor podręczników do matematyki. Pomysłodawca i organizator akcji promujących matematykę: debat w ramach SNM i PTM, ogólnopolskich konkursów „Policzmy na kalkulatorze”, „Matematyczne Kamery”, warsztatów metodycznych dla nauczycieli. W roku szkolnym 2022/2023 prowadzi zajęcia z matematyki dla klas 4. w naszym Liceum.

KRYSTYNA BUDZISZEWSKA

Współzałożycielka szkoły, zakładała szkołę dla swoich córek, a teraz jest to także świetna szkoła dla jej wnuków. Aktywnie działa w Samodzielnym Kole Terenowym nr 69 STO, który jest organem prowadzącym szkołę. Obecnie pełni funkcję kierownika administracyjnego i sekretarza szkoły.

MACIEJ POPIOŁEK

Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent podyplomowych studiów z zakresu zarządzania w oświacie.

Mieszkaniec warszawskiego Bemowa. Przez ponad 12 lat realizował obowiązki managerskie wysokiego szczebla, związane z zarządzaniem przedsiębiorstwami. Ostatnie 4 lata, w poczuciu przekonania i pasji, poświęcił na pracę na rzecz oświaty. Począwszy od 2019 roku związany ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym z siedzibą w Warszawie.

SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY Z PLACÓWKAMI: Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna STO 100 "Jaskółka" Wolumen 3, Warszawa,

marzec 2019 – kwiecień 2022 Członek Zarządu organu prowadzącego - SKT 232.

Zespół Szkół na Bemowie STO 24 i STO 99, wrzesień-grudzień 2021. Staż z zakresu zarządzania szkołą (odbywany pod kuratelą p. Jarosława Pytlaka), kwiecień 2022 rozpoczęcie pracy na rzecz Zespołu Szkół na Bemowie.

EWA PYTLAK

Ewa Pytlak – absolwentka Wydziału Pedagogicznego UW, kierunek – nauczanie początkowe, nauczyciel nauczania zintegrowanego, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe na UW w zakresie wspomagania dzieci z problemami rozwojowym, na AGH w Krakowie z zakresu zarządzania oświatą oraz na APS w zakresie terapii pedagogicznej. Pracuje w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na Bemowie jako wicedyrektor szkoły (od 1999 roku) i nauczyciel terapeuta pedagogiczny. Zajmuje się uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest autorką publikacji z zakresu edukacji ekologicznej i edukacji międzykulturowej, prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Pedagogicznego UW, szkolenia dla nauczycieli z zakresu metodyki prowadzenia zajęć z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. W roku szkolnym 2022/2023 prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej.

Szkoła w liczbach - uczniowie

UCZNIOWIE LICEUM: 107 - 7 oddziałów

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ: 360 - 21 oddziałów


LICZBA UCZNIÓW W KLASIE: 14 - 18 (jedna klasa 19-osobowa)

Szkoła w liczbach - pracownicy

POZOSTALI PRACOWNICY: 17


NAUCZYCIELE ETATOWI: 91

INNE OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA: 9

Szkoła w liczbach - egzaminy


2021

Język polski: 75 %

Matematyka: 85 %

Język angielski: 99 %


2022

Język polski: 75 %

Matematyka: 84 %

Język angielski: 91 %

Wyniki egzaminu po klasie ósmej:


Szkoła w liczbach - baza lokalowa

Liczba sal i pracowni lekcyjnych: 40


Studio muzyczne

Hala sportowa


Świetlica


Biblioteka

Klubik

Sala gimnastyczna

Pracownia informatyczna

Plac zabaw

Boisko


Pracownia plastyczna

Laboratorium

Stołówka

Zwiedź szkołę razem z nami, pod każdym napisem zdjęcie pomieszczenia szkoły.

Dzień w szkole​ - klasy 1-3


8.15-14.00​

5 zajęć lekcyjnych​

12.00-13.00 lub 13.00-14.00​

przerwa obiadowa

14.00-17.00​

3 tury zajęć dodatkowych ​


"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet"

Dzień w szkole - klasy 4-6​


8.15-14.00​

6 lekcji ​

14.00-15.00​

przerwa obiadowa - konsultacje

15.00-17.00​

2 tury zajęć dodatkowych ​


"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet"

Dzień w szkole​ - klasy 7-8

8.15-13.00​

5 lekcji

13.00-14.00

przerwa obiadowa - konsultacje

14.00-15.00

1 lekcja

15.00-17.00​

2 tury zajęć dodatkowych

dla chętnych"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet"

Tydzień w szkole - klasy 1-3

 • 17 zajęć zintegrowanych z wychowawcą, 3 lekcje j. angielskiego, 2 religie lub 1 etyka, 3 lekcje WF.
 • Zajęcia dodatkowe od poniedziałku do czwartku (wybór ok. 30 różnych zajęć – ​np. karate, szachy, rzeźba, origami)​.
 • W piątek zajęcia świetlicowe, basen lub zajęcia sportowe.
 • Opieka świetlicowa w godzinach: 7.15 - 8.15 i 16.45 - 18.00.
 • Codziennie aktywność fizyczna (spacer lub zajęcia WF).

Tydzień w szkole - klasy 4-6

 • 30 godzin lekcyjnych.
 • 4 godziny j. angielskiego dzielonego na grupy, 2 godziny wychowawcze, 2 godziny religii lub 1 godzina etyki, 2 godziny projektowe.
 • Zajęcia dodatkowe od poniedziałku do czwartku (wybór ok. 30 różnych zajęć – np. malarstwo sztalugowe, koło historyczne, akwarele, karate, piłka ręczna).
 • W piątek popołudniu zajęcia integracyjne z wychowawcami klas 4-6, konsultacje przedmiotowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia sportowe (zgodnie z planem tury). ​
 • Opieka nauczyciela dyżurnego między 7.15 - 8.15 i 17.00 - 18.00​.
 • Obok planowych lekcji WF fakultety sportowe do wyboru przez ucznia.

Tydzień w szkole - klasy 7-8


 • 4 godziny języka angielskiego dzielonego na grupy i 2 godziny języka niemieckiego lub hiszpańskiego.
 • Zajęcia dodatkowe od poniedziałku do czwartku (w ofercie jest około 30 różnych zajęć).
 • W piątek po lekcjach obowiązkowych odbywają się fakultety artystyczne, wykłady naukowe lub wyjścia kulturalne.
 • Nauczyciel dyżurny sprawujący opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole 7.15 - 8.15 i 16.00 - 17.00.
 • Obok planowych lekcji WF wyjazdowe fakultety sportowe (m.in. kajakowy, rowerowy, narciarsko-snowboardowy, i inne).

WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE

Realizujemy kanon wycieczek krajoznawczych po Polsce.

Klasa 0- całodniowy wypad do gospodarstwa agroturystycznego

Klasa 1- Kazimierz Dolny(2 dni)

Klasa 2- Białowieża (2 dni)

Klasa 3- Biskupin, Toruń (2 dni)

Klasa 4- Rudawka, Augustów (3 dni)

Klasa 5- Wielkopolska (3 dni)

Klasa 6- Małopolska (3 dni)

Klasa 7- Karkonosze(3 dni)

Klasa 8- EDB (5 dni)

Rok w szkole​ (1)

WRZESIEŃ

ŚWIĘTO SZKOŁY- OTWARTE STO
ZAWODY SPORTOWE W PARKOFRAJDZIE

Święto Szkoły to uroczystość, która odbywa się dla uczczenia kolejnych lat istnienia placówki. Każde Święto ma inny temat przewodni. Pierwsze takie wydarzenie miało miejsce w 1995 roku, a pierwsze Święto Szkoły w obowiązującej obecnie konwencji – 10 czerwca 2006 roku. Jego tematem przewodnim było „Reality Show – Nasza Szkoła”. Do dziś odbyło się 19 takich uroczystości.

GRAND PRIX PARKOFRAJDY W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

- jedna z najważniejszych imprez sportowych organizowana przez naszą szkołę, rozgrywana już od 8 lat jesienią w Parkofrajdzie. Formuła zawodów umożliwia start wszystkim, bez względu na wiek. To sprawia, że co roku na trasie naszych przełajów ściga się ponad setka dzieci i dorosłych. To jedyna taka impreza organizowana przez warszawskie środowisko szkół niepublicznych. Nasze multimedalistki to Pola Kądzielska, Ola Szor i Hania Wojewoda.

GRAND PRIX PARKOFRAJDY W KOLARSTWIE GÓRSKIM

- można powiedzieć, że to impreza kultowa, jedyna taka organizowana przez środowisko szkół niepublicznych w Polsce. W 2013 r. obchodziliśmy jej 10-lecie. Odbywa się w Parkofrajdzie i składa się z 2 edycji – jesiennej i wiosennej. Zawody cieszą się wciąż ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy duża frekwencja – od najmłodszych przedszkolaków po kategorie elit, w których zdarza się, że startują dziadkowie naszych uczniów. Wielokrotni złoci medaliści to: Wojtek Rebejko, Florek Gęsina, Hania Wojewoda, Jędrek Jakubisiak, Ola Szor, Pola Kądzielska, Weronika Zatkalik. Tym, co przyciąga na górkę w Parkofrajdzie, jest perfekcyjna organizacja, rodzinno-sportowa atmosfera zawodów oraz tłumy kibiców, którzy dzięki dobrze wytyczonej trasie mogą obserwować zawodników przez cały wyścig.

PAŹDZIERNIK

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

LISTOPAD

RODZINNY KONKURS ŚWIĄTECZNY

Rodzice wraz z dziećmi zapraszani są do udziału w konkursie związanym z aktualnym tematem.

GRUDZIEŃ

Rok w szkole​ (2)

SEJMIK SZKOLNY

Sejmik Szkolny to inicjatywa służąca budowaniu powszechnego poczucia odpowiedzialności za szkołę. Jest to także forum dyskusyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Sejmik szkolny przyjmuje rekomendacje w różnych sprawach ważnych dla społeczności szkolnej. Odbywa się raz w roku.

MARZEC

LUTY

STYCZEŃ

BAL KARNAWAŁOWYSTUDNIÓWKA

KWIECIEŃ

MEMORIAŁ PIOTRA ŚCIEŻKI

Przekształciliśmy tradycję Rajdów Rodzinnych, organizowanych od 2001 roku, przez zmarłego naszego współpracownika i kolegę, Piotra Ścieżkę, w upamiętniającą Jego osobę cykliczną imprezę Memoriał Piotra Ścieżki.

Memoriał odbywa się raz w roku wiosną. Jego celem jest poznanie Warszawy w niecodzienny sposób oraz integracja dzieci, rodziców i nauczycieli zainteresowanych tą tematyką. Pierwszy Memoriał odbył się w kwietniu 2021roku.

Rok w szkole​ (3)

BEMOWSKIE OBCHODY DNIA ZIEMI

Szkoła aktywnie działa w środowisku lokalnym. Od lat sztandarowym tego przejawem jest organizacja obchodów Dnia Ziemi na Bemowie. Co roku w kwietniu Parkofrajda, czyli „Park Górczewska” zapełnia się szkolnymi klasami i grupami przedszkolnymi, które – gotowe do zdobywania wiedzy i realizacji ekologicznych wyzwań – stawiają się na specjalną grę terenową, organizowaną przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Grze zawsze towarzyszy festyn. Jesteśmy dumni z tego, że dzięki nam ponad 600 uczniów bemowskich szkół i przedszkoli co roku poznaje w zabawie tajniki przyrody i uczy się chronić Ziemię.


KWIECIEŃ

ZIELONE SZKOŁY


W naszej szkole co roku odbywają się różne wyjazdy. Ulubionym wyjazdem uczniów jest Zielona Szkoła, organizowana od 1991 roku. Co roku jeździmy w inne miejsca np. nad morze, w góry, nad jeziora. W programach Zielonych Szkół zawsze jest dużo atrakcji, poznajemy historię i przyrodę miejsc, do których jeździmy. Nie zabieramy ze sobą podręczników lecz książeczki turystyczne i przyrodnicze. To bardzo mile widziany ekwipunek.

MAJ

CZERWIEC

MAJ

MATURY


W roku szkolnym 2022/2023 staniemy po raz pierwszy przed wyzwaniem zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów maturalnych. Już od początku września ruszyły przygotowania uczniów i nauczycieli do tego ważnego egzaminu. Życzymy Wszystkim powodzenia!

CZERWIEC

GALA STO - KONCERT

Gala STO to uroczystość, która łączy dokonania uczniów całego Zespołu Szkół, odbywa się w Parku Górczewska w amfiteatrze. Pierwsze takie wydarzenie miało miejsce w 2021 roku, a w tym roku mamy nadzieję na kolejne :)

BAL STO I PRZYJACIELE


Bal „STO i przyjaciele” – wyrósł z tradycji naszego Gimnazjum. Jest to bal kostiumowy, w którym biorą udział licealiści oraz absolwenci. Każda edycja tej imprezy posiada starannie opracowaną fabułę. Odbywa się zawsze w sali widowiskowej parafialnej kawiarni „Marta” i trwa w sobotni wieczór do północy, a nawet i dłużej.

Oferta w ramach czesnego:

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet"

 • opieka od 7.15 do 18.00;
 • zajęcia podstawowe;
 • zajęcia dodatkowe;
 • świetlica;
 • ciepły posiłek – zupa klasy 1-8, (w miarę możliwości respektowanie diet zleconych przez lekarza, oferujemy również obiady wegetariańskie);
 • ubezpieczenie;
 • materiały papiernicze, czyli farby, bloki, kredki, itp., (dla klas 1-6);
 • wyjścia kulturalne – lekcje muzealne, kina, teatry;
 • opieka psychologa, terapeuty, logopedy, badania przesiewowe;
 • opieka medyczna (ochrona i promocja zdrowia).

Opłaty

Czesne w klasach SP i LO:

1840zł (płatne przez 10 miesięcy, wrzesień - czerwiec).

Szkoła Podstawowa nr 24 STO:

Czesne w klasie Oa – 1840 zł ( 1590 zł czesne +250 zł wyżywienie)

Czesne w klasach 1-8 – 1590 zł
Uczniowie klas 1-3 przychodzący do szkoły – opłata za obiady – 200 zł

Społeczne Liceum nr 99 STO:

Czesne – 1590 zł

Przypominamy, że na drugie i kolejne dzieci przysługuje zniżka 100 zł. Pierwszym dzieckiem jest dziecko młodsze.

Termin płatności mija 8 grudnia 2020 roku. Prosimy o terminowe regulowanie opłat.

 • basen dla klas 1- 3 ok. 220 zł/semestr, (dla klas 4 - bezpłatny, obowiązkowy),
 • drugie dania dla klas 16 zł,
 • zielona szkoła 700-1100zł,
 • wycieczki wielodniowe 500-900 zł,
 • rozmowa kwalifikacyjna 220 zł,
 • fakultety wyjazdowe.

You can write a title here

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

01

Do

Dodatkowo płatne:

Wpisowe - do:

 • klasy 1 - 2400 zł,
 • klasy 2 - 2100 zł,
 • klasy 3 - 1800 zł, itd.
 • klasy I LO - 1200 zł
 • klasy II LO - 900 zł, itd.,
 • absolwenci SP 24 STO 600 zł,
 • dla rodzeństwa stosowane są zniżki.

+info

Kontakt


 • www.stonabemowie.edu.pl - strona internetowa szkoły
 • sekretariat@stonabemowie.edu.pl – adres e-mail do szkoły
 • 22-665 92 42 – telefon stacjonarny/ fax do sekretariatu szkoły
 • 500 062 792 - telefon komórkowy do sekretariatu szkoły
 • 780 047 768 telefon do świetlicy od 16.45 do 18.00


Konto

Zespół Szkół STO

01-355 Warszawa

ul. Powstańców Śląskich 67a

BNP Paribas IV O / Warszawa

71 1600 1286 0003 0032 0079 6001

3

2

1

4

Zapraszamy!

Do zobaczenia!