Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

„Cartea - obiect cultural”

Autor: Pulbere Aliona, profesor limba și literatura română, grad didactic I, LT „Mihail Bârcă” com. Mileștii Mici, r. Ialoveni

Scenariu didactic

Scenariul abordează aspecte ale proiectului individual, care a fost propus spre elaborare elevilor claselor a VII-a, la început de an școlar 2020-2021, și a fost prezentat la finele unității de învățare „Cartea - obiect cultural”, fiind evaluat ca produs.

Disciplina: limba și literatura română
Clasa: a VII-a
Unitatea de învățare: „Cartea - obiect cultural”
Perioada: 09-28 septembrie 2020

Proiect individual

 • prezinte informații sistematizate despre cartea ca obiect cultural;
 • aplice cunoștințele acumulate la unitatea de învățare nominalizată;
 • comenteze argumentat valoarea culturală a cărții;
 • creeze un produs (lapbook) original, complex, completat cu informații veridice;
 • își exprime opiniile liber, expresiv și persuasiv.

La finele proiectului, elevii vor fi capabili să:

Traseul proiectului

Introducere

Noțiunea de „lapbook”

Structura proiectului

I. Din istoria cărții

II. Istoria tiparului

III. Structura cărții

IV. Etapele de elaborare

V. Evoluția cărții în timp

VI. Curiozități despre cărți

Prezentarea proiectului

Scopul proiectului

este selectarea de informaţii despre carte, prelucrarea şi sintetizarea acestora, realizarea şi prezentarea unui produs final - un lapbook, respectând perioada de timp stabilită.

Introducere

Ce este un lapbook?

Elevilor li se propune să studieze suportul video care explică noțiunea de „lapbook”

Ce este un lapbook?

Un lapbook este o simbioză între carte și calculator, un produs realizat prin atașarea pe un suport de carton de dimensiunile unui dosar, a unor minicărticele care cuprind elemente esențiale ale temei studiate. Un lapbook are multe imagini și este plin de culoare.

+ info

Vedeți aici un model de lapbook


Exemple de lapbook-uri ale elevilor din anii precedenti

Structura proiectului/ lapbook-ului

 1. Din istoria cărții
 2. Istoria tiparului
 3. Structura cărții
 4. Etapele de elaborare a unei cărți
 5. Evoluția cărții în timp
 6. Curiozități despre cărți

09.09.2020

Din istoria cărții

16.09.2020

Structura cărții.

Etapele de elaborare a unei cărți

28.09.2020

Curiozități despre cărți.

Prezentarea proiectului

14.09.2000

Istoria tiparului

21.09.2020

Evoluția cărții în timp

Termeni

Evaluare sumativă. Prezentarea proiectului.

Pentru această dată, elevii vor avea de elaborat ultimul compartiment al lapbook-ului (curiozități despre cărți), vor pregăti și vor prezenta proiectul pentru a fi evaluat.

După studierea textului „Monologul interior al unui e-book” de Umberto Eco, elevii vor stabili cum a evoluat cartea în timp și vor fixa informațiile în proiectul la care lucrează.

La început de an școlar, elevilor li se va aduce la cunoștință, la introducerea cursului, date istorice despre cărți. Ei vor completa independent primul compartiment al lapbook-ului personal.

La studierea textului „Tiparnițe mănăstirești” de Lucian Blaga, elevii vor aprofunda cunoștințele cu date despre apariția tiparului. Următorul compartiment al lapbook-ului va fi consacrat istoriei tiparului.

La această dată, elevilor li se va recomanda să recapituleze noțiunile ce definesc structura unei cărți și să încadreze în lapbook aceste informații, cât și să deseneze/descrie drumul parcurs de o carte până la apariția acesteia.

Din istoria cărții

Prima secțiune

Compartimentul din lapbook va fi completat cu informații istorice despre primele încercări scrise și formele cărților în trecut.

Împreună cu elevii, am parcurs această prezentare a unei lecții de pe platforma www.educatieonline.md, din care ei au avut posibilitatea de a sintetiza informații importante din istoria cărții.

2

Subiectul lecției: „Cartea -obiect cultural”. Din istoria cărții

Relizarea sensului

Etapa lecției

Să creăm primul compartiment al lapbook-ului

Începutul poate fi dificil, dar curiozitatea a învins! Elevii au pornit la drum cu entuziasm. Pentru a le simplifica lucrul, le-am pregătit niște repere: vedeți butoanele din imagine!

Etapa lecției

Tema pentru acasă

Informații prețioase despre istoria cărții le veți găsi în minutele 2.25 - 4.09. Vizionați lecția atent!

Fiți creativi, alegeți diverse mijloace de prezentare a informației!

Cuvinte-cheie: pergament, papirus, hieroglife, argila...

Din istoria tiparului

Secțiunea a doua

Compartimentul din lapbook va fi completat cu informații din istoria tiparului, fundamentate și în baza textului „Tiparnițe mănăstirești” de Lucian Blaga.

Pe parcursul a 3 lecții, se face analiza literară a textului „Tiparnițe mănăstirești” de Lucian Blaga. Pentru realizarea proiectului individual (lapbook) se oferă câteva repere din lecțiile prezentate pe platforma www.educatieonline.md

Subiectul lecției on-line: „Lectura și observarea textului „Tiparnițe mănăstirești” de Lucian Blaga”

1

vezi

Evocare

Elevii vor stabili ce este în comun și ce este diferit în cele 2 imagini prezentate (sarcina preluată din prezentarea lecției, de pe www.educatieonline, min. 1.05-2.000)


vezi

Realizarea sensului

-De ce tiparnițele își găseau locul în mănăstiri?

-Ce calități aveau călugării care munceau la tiparnițe?

(elevii urmăresc lecția video la min. 3.46-6.30)

Subiectul lecției on-line: „Lectura și explorarea textului „Tiparnițe mănăstirești” de Lucian Blaga”

2

Subiectul lecției on-line: „Temă, idee, mesaj în textul „Tiparnițe mănăstirești” de Lucian Blaga”

3

Reflecție

- Formulați ideea principală a textului „Tiparnițe mănăstirești” (Călugării - răspânditori de lumină; min. 6.00 - 7.05 din lecția în format video)

Secțiunea a treia

Structura cărții

Compartimentul din lapbook va oferi definiții ale părților componente ale unei cărți, aranjate într-un mod cât mai original.

Elevilor li s-au propus fișe cu noțiuni pe Classroom

Elevii au avut de recapitulat noțiunile studiate în anii precedenți

Elevii au urmărit secvențele propuse din lecțiile filmate pe www.educatieonline.md

+ info

Pentru unele informații suplimentare, revedeți lecția „Cartea - obiect cultural. Din istoria cărții” (min. 8,15-9.30), pe platforma www.educatieonline.md.

+ info


+ info


Repere pentru definirea părților componente ale cărții

01

02

03

Etapa lecției

Extindere

Studiu individual

Secțiunea a patra

Etapele de elaborare a cărții

Compartimentul din lapbook va prezenta drumul parcurs de o carte până a ajunge în mâna cititorului său.

+ info

+ info

Cum se naște o carte? Un răspuns îl oferă lecția „Cartea - obiect cultural. Din istoria cărții” (min. 9.30-11.15), pe platforma www.educatieonline.md.

+ info

Recomandări pentru concretizarea procesului „facerii” cărții

Elevii au urmărit secvențele propuse din lecțiile filmate pe www.educatieonline.md

Elivilor li s-au propus fișe cu informații pe Classroom

Elevii au studiat informațiile prezentate în manual, pagina 9

01

02

03

Etapa lecției

Extindere

Secțiunea a cincea

Evoluția cărții în timp

Compartimentul este rezervat formelor moderne pe care le are cartea, stabilirea avantajelor/dezavantajelor noilor tehnologii și a rolului lor în promovarea cărții și a lecturii.

Pentru a cunoaște mai multe despre cum a evoluat cartea în timp, va fi analizată detaliat informația din textul din manual „Monologul interior al unui e-book” de Umberto Eco (pagina 10). Lecția oferită de www.educatieonline.md vine în ajutor cu multiple sarcini pentru toate etapele orei.

Subiectul lecției on-line: „Lectura și explorarea textului „Monologul interior al unui e-book” de Umberto Eco”

Dezavantaje

1. Nu îți poți face însemnări

2. Bateria se poate descărca în momentul lecturii
3. Trebuie să investești în procurarea unui dispozitiv
4. Nu poți lua un autograf pe ele

+ info

Informații despre avantajele și dezavantajele e-book-ului le oferă lecția on-line prezentată mai sus.

Avantaje

1. Cartea electronică este mai ieftină

2. Are o greutate mai mică decât o carte groasă
3. Un e-reader îți oferă sute de cărți pe care le ai mereu la îndemână
4. Cărțile electronice reduc defrișarea copacilor

Resurse moderne (e-book)

Secțiunea a șasea

Curiozități despre cărți

Compartimentul este predestinat informațiilor captivante despre cărți care vor fi inserate în lapbook

Consultați și internetul pentru a găsi mai multe informații!

Care sunt cele 7 cărți care au schimbat lumea?

Informații găsiți pe www.educatieonline.md, lecția cu subiectul „Cartea -obiect cultural. Din istoria cărții” (clasa a VII-a), minutul 4.10

La compartimentul dat fiți cât mai creativi, realizați și un desen

Care este cea mai vândută carte în lume?

Informații găsiți pe www.educatieonline.md, lecția cu subiectul „Cartea -obiect cultural. Din istoria cărții” (clasa a VII-a), minutul 7.14

Puteți descrie și 7 cărți care au avut impact asupra voastră. Sugestii oferă lecția cu subiectul „Cartea -obiect cultural. Din istoria cărții” (clasa a VII-a), minutul 7.44 pe platforma www.educatieonline.md

Identificați informații noi, pe care nu le-ați auzit în cadrul lecției

Prezentarea lapbook-ului

Evaluarea și notarea

Creativitate

Complexitate

Fidelitatea informațiilor

Originalitate

Corectitudine și acuratețe

Criterii de evaluare

Gradul de noutate pe care îl aduce proiectul în abordarea tematicii

Măsura în care elevul optează pentru o tehnică de lucru originală, inedită

Nivelul de complexitate pe care îl atinge elevul în realizarea diferitelor părți componente ale proiectului, modalitatea în care au fost valorizate conexiunile și perspectivele interdisciplinare

Frecvența greșelilor și aspectul îngrijit al lucrării

Măsura în care elevul a făcut ceea ce trebuia sub aspectul validității și a relevanței abordării temei proiectului, nivelul la care proiectul reusește să acopere unitar și coerent, logic și argumentat, câmpul tematic propus

Grila de evaluare

Fidelitate informații

Originalitate

Corectitudine/

Acuratețe

Creativitate

Complexitate

Lucrările elevilor

Multumesc!