Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

prawa ucznia

Jennifer Seidel

spis treści

Prawa i obowiązki Uczniów na świecie

Zadania Rzecznika

Twoje obowiązki

film

Kontak z Rzecznikiem twojej Szkoły

Kim jest Rzecznik Praw Ucznia?

Twoje prawa

QUIZ

RZECZNIK PRAW UCZNIA

To nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń. Jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

To nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską
To osoba, do której możesz się zwrócić w każdej problematycznej sprawie i poprosić o pomoc Udostępni Ci regulaminy szkolne, pomoże je zinterpretować
Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych
Zachowuje dyskrecję!

moje zadania

  • Pomoc całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Szkoły
  • Reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną
  • Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych).

twoje prawa:

1. Prawo do nauki.
2. Prawo do wzięcia udziału w konkursie.
3. Prawo do uzyskania pomocy materialnej.
4. Prawo do informacji i sprawiedliwej oceny.
5. Prawo do rozwijania zainteresowań.
6. Prawo do bezpieczeństwa, wiedzy o bezpieczeństwie i uzyskania pomocy.
7. Prawo do skonsumowania ciepłego posiłku.
8. Prawo do swobody wypowiedzi, myśli, sumienia i wyznania.
9. Prawo do prywatności.
10. Prawo do czasu wolnego (właściwej organizacji życia szkolnego).
11. Prawo do godności.
12. Prawo do angażowania się w życie szkoły.
13. Prawo do złożenia skargi.

Info

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

twoimi obowiązkami sĄ:

1. Właściwe zachowanie się podczas zajęć edukacyjnych.

2. Usprawiedliwianie, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie.

3. Przestrzeganie zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły lub noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju — w przypadku, o którym mowa w art. 100 (artykuł ten określa procedurę wprowadzenia w szkole tzw. mundurków).

4. Przestrzeganie warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

5. Właściwe zachowanie się wobec nauczycieli
i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

Info

"Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.”

Janusz Korczak

Uczeń na drugim końcu świata

W amerykańskich szkołach niedopuszczalne jest ściąganie, dyskutowanie z nauczycielem czy przeszkadzanie mu w prowadzeniu lekcji.

W Australii dzieci noszą identyczne mundurki. Dzięki temu wszystkie dzieci są równe i nie rywalizują ze sobą w żaden sposób.

Dzieci po raz pierwszy idą do szkoły w wieku 7 lat. Nie noszą mundurków, a do nauczycieli zwracają się po imieniu.


Czy wiesz, że w Finlandii zawód nauczyciela uważany jest za jeden z najbardziej prestiżowych zawodów, zaraz po zawodzie lekarza?

W Afryce lekcje odbywają się najczęściej pod drzewem, w cieniu, jest kilka zbitych ławeczek, nauczyciel i dzieci piszą na kolanie, na drewnianej tabliczce, kredą. Często w klasie jest 80-100 dzieci.

W japońskich szkołach nie ma ekip sprzątających. O porządek w salach, na korytarzach i toaletach dbają sami uczniowie.


Czy wiesz, że w Japonii dzieci chodzą do szkoły 6 dni w tygodniu? Przysługuje im tylko jeden dzień w tygodniu wolny


W Indiach szczególnie podchodzi się do szkoły oraz nauczycieli, dzieci bardzo szanują pracę jaką dla nich wykonują i odnoszą się do nauczycieli z ogromnym szacunkiem.

W Grenlandii uczniowie uczęszczają do szkoły tylko osiem godzin tygodniowo. Do tego nie istnieje coś takiego jak sprawdziany, klasówki, prace domowe czy nawet prowadzenie zeszytu, bo nie ma tzw. ocen cząstkowych. Uczniowie są oceniani dopiero na koniec roku szkolnego.

Źródło: youtube

rozwiąż quiz

Start

międzynarodowy dzień praw dziecka

20 Listopad

dzień ochrony danych osobowych

28 stycznia

dzień dziecka

1 czerwiec

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

KONTAKT Z RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR I W ZDZIESZOWICACH

e-mail: jennifer.seidel@psp1zdzieszowice.edu.pl

dziękuję!