Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

E

OPISNI I POSVOJNI PRIDJEVI

NASTAVNA JEDINICA:

C

P

A

P

Dragi učenici, danas ćemo naučiti prepoznati riječi koje nazivamopridjevi.

UPUTE ZA RAD!

Slijedi 1., 2., 3. i 4. KORAK.Klikni na sličicu/video ispod rednog broja i pogledaj video, a nakon toga riješi ponuđene zadatke.Zabavi se i nauči nešto novo!

Da bismo lakše prepoznali pridjeve, moramo znati što su IMENICE. PONOVIMO!

KRENIMO :)

PRIDJEVIKAKVO JE ŠTO?

1.

2.

PRIDJEVIČIJE JE ŠTO?

IGRAJMO SE I PONOVIMO!(Klikni na sliku i pronađi zadatke.)

3.

4.

Zabavi se, ali ostani koncentrian/a! U ovoj igri ćeš vježbati opisne pridjeve i koncentraciju. Sretno!VJEŽBA 1Razvrstaj opisne i posvojne pridjeve u odgovarajući skup. Klikni na zadani pridjev i odvuci ga u skup kojem pripada. Kada razvrstaš sve pridjeve klikni u donjem desnom kutu na plavi krug s oznakom i saznaj točnost svojih rješenja.VJEŽBA 2.U ovoj igri imaš ponuđene rečenice u kojima moraš prepoznati pridjev te odrediti je li on opisni ili posvojni.VJEŽBA 3.

PLAN PLOČE:

Školski rad, 24.11.2020.,Otok

Opisni i posvojni pridjevi

OPISNI PRIDJEVIKAKAV je tko? KAKVO je što? lažljiva, zli i zavidni, naivni, mudar

POSVOJNI PRIDJEVIČIJI je tko? ČIJE je što?seljakova, kravlje, žablje

PAZI!štap od djeda djedov štapmama od Ivana Ivanova mama vrata od kuće kućna vrata

Domaća zadaća:

Prouči ovu lekciju u udžbeniku na stranici 74. i 75., a zatim riješi u radnoj bilježnici 58. stranicu.

B

C

D

A

Zvoniloooo!

Hvala na pažnji! :)