Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zagreb – najveći grad, oko 800 000 stanovnika – glavni grad Republike Hrvatske – rijeka Sava – političko, kulturno, gospodarsko, zdravstveno, obrazovno i sportsko središte

Varaždin – u prošlosti glavni grad Hrvatske – poznat po Starome gradu – bitno prometno, kulturno i gospodarsko središte

Sisak – grad na tri rijeke – grad iz doba Rimskoga Carstva – sačuvana tvrđava iz doba Turaka danas je muzej – riječna luka

Kutina – podno Moslavačke gore i na granici Lonjskoga polja

Koprivnica – grad u Podravini – prehrambena i farmaceutska industrija – nekoliko spomenika biciklima

Virovitica – grad u Podravini – duga tradicija drvodjeljstva i drvne industrije

Bjelovar – grad u podnožju Bilogore – sagrađen planski – sve ulice u središtu grada pod pravim kutom

Karlovac – grad na četiri rijeke – nastao kao vojna utvrda za obranu od Turaka – raskrižje bitnih cestovnih i željezničkih pravaca

Vukovar – ušće rijeke Vuke u Dunav – simbol obrane u Domovinskome ratu

Osijek – najveće naselje istočnih nizinskih krajeva – najveća riječna luka na Dravi – bitno industrijsko i kulturno središte

Beli Manastir – središte Baranje

Đakovo – povijesne i kulturne znamenitosti – đakovačka katedrala – državna ergela lipicanaca

Slavonski Brod – grad u Posavini – na lijevoj obali rijeke Save – tvrđava iz doba Turaka, danas je muzej

Požega – Požeška kotlina – rijeka Orljava

Čakovec – središte Međimurja – kroz grad prolazi jedna od najstarijih željezničkih pruga – tekstilna industrija