Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serce mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają.”

Johann Wolfgang von Goethe

Konkurs Świąteczny

Regulamin

Przedszkole 28

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wokalno-muzycznym, organizowanym przez pracowników naszego przedszkola. W tych trudnych wyjątkowo czasach proponujemy urozmaicić życie rodzinne i zapraszamy do zabawy w formie konkursu. Jest on przeznaczony dla wszystkich chętnych dzieci i ich rodzin z naszego przedszkola. Niech czas spędzony wspólnie w domach sprawia Państwu wiele radości i umożliwi zdobycie nagrody.

NASZE ŚWIĄTECZNE GRANIE I ŚPIEWANIE

NASZE ŚWIĄTECZNE GRANIE I ŚPIEWANIE

Konkurs organizowany jest w trybie zdalnym. I. Adresaci konkursu Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 28 w Krakowie oraz ich rodzin (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie).

NASZE ŚWIĄTECZNE GRANIE I ŚPIEWANIE

II. Cele konkursu 1. Promowanie zainteresowań i talentów przedszkolaków oraz ich rodzin z wykorzystaniem środków multimedialnych, portali społecznościowych do rozpowszechniania twórczości dzieci. 2. Popularyzacja śpiewania piosenek/kolęd w gronie rodzinnym; współpraca ze środowiskiem rodzinnym w czasie zagrożenia epidemiologicznego. 3. Inspirowanie uczestników do poszukiwań artystycznych; zachęcanie do ekologicznego stylu życia; wprowadzenie przedmiotów z recyklingu do życia codziennego, twórczości artystycznej.

NASZE ŚWIĄTECZNE GRANIE I ŚPIEWANIE

1. Udział w konkursie mogą wziąć dzieci wraz z rodzinami ze wszystkich grup wiekowych, uczęszczających do Przedszkola Nr 28 w Krakowie przy ul. Duża Góra 30. 2. Zadaniem uczestnika/ków konkursu jest wykonanie piosenki/kolędy świątecznej samodzielnie lub wspólnie z rodziną z wykorzystaniem eko-instrumentu. Instrument można zrobić samodzielnie, lub wypożyczyć od dnia 23.11.2020 (poniedziałek) z kolekcji przedszkolnej wykonanej przez grupę Tęczowych Ludzików. 3. Warunkiem zakwalifikowania utworu do konkursu jest przesłanie, maksymalnie 3 min. filmu z nagraniem utworu na adres e-mail: grupaludziki@gmail.com do dnia 10.12.2020r.

III. Regulamin konkursu

NASZE ŚWIĄTECZNE GRANIE I ŚPIEWANIE

Udział w konkursie wiąże się z jednoczesnym wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku wszystkich uczestników konkursu na stronie internetowej przedszkola, oraz portalach społecznościowych związanych z jego funkcjonowaniem, jak również wyrażeniem zgody na przetworzenie i wykorzystanie własnego materiału do stworzenia wspólnego dzieła artystycznego.

NASZE ŚWIĄTECZNE GRANIE I ŚPIEWANIE

IV. Kryteria oceny 1. Przesłanie maksymalnie 3 minutowego filmu z nagraniem do dnia 10.12.2020r. na adres email: grupaludziki@gmail.com 2. Wykorzystanie podczas nagrania instrumentu muzycznego z materiałów z odzysku. 3. Wprowadzenie w nastrój świąt Bożego Narodzenia. 4. Atrakcyjny pomysł przedstawienia utworu.

NASZE ŚWIĄTECZNE GRANIE I ŚPIEWANIE

V. Nagrody 1. Komisja powołana przez organizatorów konkursu, wyłoni trzech zwycięzców. 2. Autorzy I, II i III miejsca otrzymają nagrody i dyplomy. 3. Wszystkim pozostałym uczestnikom, przekazane zostaną drobne upominki w podziękowaniu za udział. 4. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców.

NASZE ŚWIĄTECZNE GRANIE I ŚPIEWANIE

VI. Rozstrzygnięcie konkursu O wynikach konkursu i możliwości odebrania nagród laureaci zostaną powiadomieni do dnia 18.12.2020r. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nagrody zostaną przekazane dzieciom w przedszkolu, bezpośrednio po ogłoszeniu wyników. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: grupaludziki@gmail.com

NASZE ŚWIĄTECZNE GRANIE I ŚPIEWANIE

Organizatorzy konkursu: Samorządowe Przedszkole nr 28 w Krakowiemgr Gabriela Haber mgr Barbara Zielińska mgr Anna Piskorz