Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

I Concurs
de relats

A l'EOI de Lleida
volem promoure la creació literària

Aquest concurs està obert a tot l’alumnat matriculat a l’EOI de Lleida, les aules de Balaguer, Borges, Tremp i Vielha durant el curs 2020-21, i que hagi fet l’aportació complementària.

participants

3 premis de 300 € cadascun:

PREMIS

Premi Sebastià Serrano
Premi Tom Sharpe
Premi Jaume Magre

Els textos han de ser de creació pròpia i han d’estar escrits en una de les llengües que ensenyem a l’escola.
Les narracions han d'estar relacionades amb alguna estada o viatge a l’estranger.

Textos

Els textos tindran una extensió màxima de 4 pàgines DIN A4, escrits amb un espai entre línies d'1,5 i amb una tipografia que faciliti la lectura, amb una mida de 12.
L’autor/a haurà de presentar una portada amb el títol, l’idioma i el nivell al que està matriculat.
A part, s’adjuntarà un sobre tancat on s’indicarà a l’exterior:
Concurs de relats
Títol del relat
Idioma
A dins d’aquest sobre s’hi inclourà una targeta amb:
NOM, COGNOMS, EDAT, ADREÇA I TELÈFON

Els escrits es podran presentar a la secretaria de l’escola fins al divendres, 5 de febrer de 2021.

termini

El jurat estarà integrat per professorat de l’escola i membres de la comissió del Consell escolar.
La seva decisió serà inapel•lable.
El jurat es reserva el dret de deixar deserts els premis, si ho considera oportú.

Els noms dels guanyadors/res dels 3 premis es faran públics durant el mes d’abril.

Les 3 obres guanyadores seran publicades a la revista de l’escola: El Butlletí, al web, i a les nostres xarxes. Una vegada atorgats els premis, demanarem als 3 guanyadors/es que presentin el seu relat a la comunitat educativa de l’escola fent un enregistrament perquè el puguem penjar al web de l’EOI.

Aquí et pots descarregar les
Bases del concurs

No s’acceptaran els treballs que no compleixin els requisits recollits a les bases del concurs.

La presentació d’escrits al concurs pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

Anima't i participa

eoilleida.cat