Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumirok szkolny 2020/2021

klasa IA

21 X 2020Ach, co to był za dzień.Pasowanie na uczniai czytelnika-klasa 1A

Przeżyjmy to jeszcze raz...

Do tego dnia długo się przygotowywaliśmy.Ćwiczyliśmy role i śpiew, by zaprezentować swoje umiejętności podczas uroczystościPasowania na uczniaSzkoły Podstawowej nr 10im.Jana Brzechwyw Rumi.

Nasz wielki dzień

Staraliśmy się wypaść jak najlepiej...

Najpierw zaprezentowaliśmy wierszei piosenki, których się nauczyliśmy.

Wszystkiemu przyglądały się panie wicedyrektor Magdalena Mehringi pani bibliotekarka Anna Wójcicka.

Chyba nam się udało !

Dużo już umiemy.Wiemy, jak się zachować,jak przechodzić przez jezdnię-zaśpiewaliśmyo tym.

Potem jeszcze mały test wiedzyo naszej szkole ...

,,Ślubuję uroczyście:wypełniać obowiązki ucznia,być uważnym,uczyć się pilnie,mieć otwarte sercena wszystkich ludzi,dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły,być dobrym Polakiem.Ślubuję"

...nadeszła chwila ślubowania

Pani wicedyrektor Magdalena Mehring pasowała ka żdego z nas na ucznia.

I długo wyczekiwany moment...

Pani Anna Wójcicka dokonała pasowania nas na czytelników biblioteki. Obiecujemy, że będziemy często gościć w bibliotece , wypożyczać ,czytać książki i dbać o nie!Dziękujemy za zakładki.

To jeszcze nie koniec

Każdy z nas otrzymał pamiątkowy dyplom podpisany przezp. burmistrza , panią dyrektori naszą panią wychowawczynię oraz medal, znaczki odblaskowei słodkie co nieco .

Czas na pamiątkowe zdjęcia

,,Lubię moją szkołę za fajnych kolegów i panią. Życzę szkole, żeby miała dobrych uczniów" Dawid P.,,Życzę naszej szkole wszystkiegio najlepszego. Lubię szkołe, bo mogę poznawać świat, rozwiązywać zadania i lubię też szkolną kuchnię (dobre obiadki) " Magda K,,Życzę szkole, żeby miała sukcesy, żeby miała zdolnych uczniów" Hubert B.,,Życzę szkole, żeby zawsze stała i żeby nigdy nikt jej nie zniszczył" Tymon T.

A za co pierwszoklasiści lubią naszą szkołęi jakie życzenia chcieliby jej złożyćz okazji 25-lecia?Oto niektóre z wypowiedzi,,Lubię szkołę za to, że mogę spotkać sięw niej z kolegamii lubię zajęcia " Dominik B,,Lubię szkołę i kolegów ze szkoły. Życzę jej sto lat i żeby było w niej zawsze dużo dzieci" Olaf B.Lubię szkołę za to, że mogę tu uczyć sięi bawić z koleżankami.Życzę jej dużo szczęścia" Marta K.

Laurki dla naszej kochanej szkoły jubilatkiAutor: Karolinka H.

Laurka od Olafa B.

A to upominek od Huberta B.

Tę laurkę dla szkoły przygotował Tymon T.

Tort dla szkoły jubilatki od klasy 1A

Rumia, 2020

Dziękujemy

oprac. Justyna Gojka