Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Učenje značenja riječi (vokabulara)

Učenje značenja riječi (vokabulara)–6. b razredŠkolska godina 2018./2019.Na kraju svakog mjeseca iz čitanke odabiremo dvije nove riječi.MJESECNOVA RIJEČZNAČENJE RIJEČIrujanmirakulčudorujantolerancijasnošljivost, trpeljivostlistopadkonkretnoočima vidljivolistopadapstraktnoočima nevidljivostudeniodgojstjecanje dobrih navikastudeniurođenonaj koji je od rođenjaprosinackolekcionarsakupljačprosinacotrcanstar, siromašansiječanjgruvatibjesnjetisiječanjskrasiti sesmiriti se na jednome mjestuveljačašćućuriti sesavinuti se od hladnoćeveljačaleksikonbilježnicaožujakobuvalocipelaožujakpriuštitikupititravanjledinaneobrađena zemljatravanjtimaritinjegovati konjasvibanjglasovitpoznat, znamenitsvibanjvreloizvorlipanjnauditinanijeti štetulipanjrelativnouglavnom, razmjernoIgra za učenike 6. razreda: na kartice napišemo sljedeće sinonimske parove, ukupno 14 parova riječi = 28 riječi. Prvih 14 riječi razbacamo po klupi koju stavimo ispred ploče, a drugih 14 riječi dijelimo učenicima koji su poredani u dvije grupe. Zadatak je doći do klupe pred pločom i tražiti riječ sličnu onoj čiju karticu imamo u ruci. Na stolu su još kartice s riječima tzv. ometačima. Dvije skupine učenike međusobno se natječu koja će upariti što više parova.cipela – obuvalootrcan – siromašanstuden – hladnoćauspjeh – postignućepoboljšati – unaprijeditiobradovati se – razveseliti seuzrast – dobsporedan – manje važanpriuštiti – kupitiskromnost – jednostavnostkolekcionar – sakupljačšćućuriti se – stisnuti seleksikon – bilježnicagruvati – bjesnjetiRiječi ometači: jadan, odrastanje, čudo, pažljiv, urođen, odgoj, uslijediti, obuhvatiti

Vježbe asocijacija

VJEŽBE ASOCIJACIJANapišite nekoliko riječi povezanih sa značenjem riječi s lijeve strane (koliko se ih možete sjetiti):postignuće –steći/dokazati/imati/zloupotrijebiti; veliko i važno postignuće, postignuće i posaopružati– poštovanje, ljubav, osjećaji, veliki uspjeh, povjerenje, spremnost, zahvalnost, rukedragocjen – novac, vrijeme, prijatelj, razdoblje, kiša, rukavice, praznici, ocjene

Igra asocijacija uz konkretne i apstraktne riječi

IGRA ASOCIJACIJA UZ KONKRETNE I APSTRAKTNE RIJEČItrgovac –prodati, kupovati, dućan, roba, prodavačicakosilica –kositi, trava, domar, tata, vrt, livada, parkoviniknuti –trava, cvijeće, pšenicapojesti –sendvič, jabuku, juhu, ručak, sve na stoludrven –stol, stolica, vrata, pod, klupa, drvo, čovjeksloboda –domovina, čovjek, zemlja, Vukovar, život, ptica, vjetarugled –čovjek, događaj, pravednost,sudacravnodušan –čovjek, osoba,događaj, osjećajnedostajati –škola, prijatelji, mama, sloboda, trening, izlasci, izletiuzrokovati –nesreću, neprijateljstvo, uspjehUčenike se može potaknuti na stvaranje riječi koje su nastale od zadane riječi:trgovac – trgovati, trgovina, trgovački, veletrgovinaugled– ugledati se, uglednost, ugledan, uglednički, neugled, neugledaniliTABLICA RAZREDNI PLAKATučitinaučitipoučitiizučitiodučitinaučavatipodučavatiizučavatinaučavatiizučavatiodučavatiučenikučenicaučenjepoučavanjeučionicaučilicanaukaudžbenikučilišteučiteljicaučiteljučeničkiučiteljičinučenikovučioničkiizvanučioničniučiteljski

Vježbe vokabulara

Oblikovanje priče – CIPELAZadatak:Ispričajte i zapišite priču koristeći se ponuđenim riječima. Priča neka ima najmanje onoliko rečenica koliko je ponuđenih riječi (u ovome slučaju 7), no može ih biti i više. Rečenice moraju biti smisleno povezane u cjelinu. Oblikujte priču u prezentu, u 3. osobi.Ponuđene riječi: napraviti, željeti, izlog, kupiti, zagrliti, zima, siromašanPrijedlog rješenja:Zimaje hladna i snježna.Djevojčica Dolly gleda u izlogu trgovine lutku koja joj se sviđa.Želiimati tu lutku, ali ne može.Ona i njezin otac su siromašni i nemaju novaca ni za očeve cipele.Dolly odluči prodati svoje cipele i ocu kupitinove.Otac je jako dirnut njezinim postupkom i odluči svojoj djevojčicu napravitilutku od jedne cipele.Dok ona spava, stavi lutku kraj nje i nježno je zagrli.

Vježbe razvrstavanja

VJEŽBE RAZVRSTAVANJARazvrstaj ponuđene riječi prema svome kriteriju:kosilica, ugled, uzrokovati, drven, trgovac, ravnodušan, niknuti, sloboda, pojesti, nedostajatiUčenici u 5. razredu vjerojatno će ih razvrstati kao vrste riječi.Kriterij – vrste riječi:Imenice: trgovac, kosilica, sloboda, ugled,Glagoli: niknuti, pojesti, nedostajati, uzrokovatiPridjevi: drven, ravnodušanUčenicima objašnjavamo da ih možemo razvrstati prema kriterijukonkretno – apstraktno.KONKRETNE RIJEČI – trgovac, kosilica, niknuti, pojesti, drvenAPSTRAKTNE RIJEČI – sloboda, ugled, ravnodušan, nedostajati, uzrokovatiObjasnimo im značenje riječi konkretno i apstraktno:KONKRETNE RIJEČI – riječi u svijetu koji nas okružuje pa ih možemo obuhvatiti osjetilima vida, sluha, okusa, dodira i njuha.APSTRAKTNE RIJEČI – riječi koje ne pripadaju konkretnome svijetu koji nas okružuje i ne možemo ih obuhvatiti našim osjetilima jer pripadaju spoznajnome svijetu.Učenike se može potaknuti da se sami dosjete riječi koje označavaju konkretno i apstraktno.Jedna grupa zapisuje riječi, a druga grupa ih razvrstava.Možemo ih potaknuti da promijene oblike riječi i objasne mijenja li se išta od konkretnosti i apstraktnosti (npr. knjiga – književnost, oko – predočiti u odnosu na opasnost, upornost).

Vježba povezivanja dijelova rečenica tako da rečenice budu smislene

6. razred:Povežite dijelove rečenica tako da vam rečenice imaju smisla. Rečenice napišite na prazne crte.I.a) Smirenost i promišljenost b) Čistoća i bogatstvo biljnoga i životinjskog svijetac) obilježja su Jadranskoga mora. d) čuvaju ljudsko dostojanstvo.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________II.a) Puno smo naučili o pomaganju b) Pošteni ljudi nikad ne odustajud) od nečijega iskustva. e) od drugih volontera.c) Znanje ponekad nije manje važnof) od svojih načela._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vježbe povezivanja sa sinonimima

Vježba: Pronađi riječi sličnog ili istoga značenja 6. razred:Unizu zadanih riječi podcrtaj riječ koja je značenjem slična ili ista istaknutoj riječi.djelatnostproizvodnjaučinkovitostradnjaizobiljesrećabogatstvomoćuskratitismanjitiodbitiskrojitinagnatiganjatipobjećiprisilitidostatandovoljanmiranstalanjedinstvenuljepšanproizvedenizniman8. razred:U nizu zadanih riječi podcrtaj riječ koja je značenjem slična ili ista istaknutoj riječi.arogantanbahatvrijedanlijendrevandrvenprastaribeznačajanrekonstruiranizrađenobnovljenizgubljenkontradikcijakontrolaravnomjernostproturječjejaramvagateretvlastsužanjstvoutamničenjesušasvežanjizoliratiotkritiizdvojitiprepolovitidemonstriratipokazatidefiniratiodrediti

Vježbe vokabulara

I. Vježbe povezivanja (sa sinonimima)II. Vježbe uvrštavanja:a) vježba oblikovanja rečenica pomoću ponuđenih riječib) vježba preoblikovanja rečenicac) vježba povezivanjadijelova rečenica tako da rečenice budu smislene

Vježba oblikovanja rečenica pomoću ponuđenih riječi

6. razred:Vježba: Dopunjavanje rečenica ponuđenim riječima.U nizu zadanih riječi pronađi jednu koju možeš umetnuti u rečenicu tako da rečenica ima smisla. U paru rečenica možeš dopuniti samo jednu rečenicu pa ćeš, od petnaest ponuđenih, iskoristiti samo pet riječi.Riječi: postojan, baština, djelatnost, uvidjeti, kronološki, podvrgnuti, ravnomjeran, odražavati, oskudica, postupak, energija, priseban, nagnati, doslovan, uzrokovatiI. a) Njegovo je ponašanje __________________ veliko nezadovoljstvo. (uzrokovalo) b) Među prijateljima ne ___________________ nesuglasice.II. a) Međusobnim povjerenjem ostvarili su ________________ prijateljstvo. (postojano) b) U njihovim su krugovima kolale __________________ glasine.III. a) _________________ vode uzrokovana je sušom. (oskudica) b) Njihova je bolest izazvana ________________ prehranom.IV. a) Svi su _______________ važnost njegovih riječi. (uvidjeli) b) Na njihovoj utakmici _________________ su brojni pogodci.V. a) Čitao sam knjigu s puno ________________. b) Za brzo trčanje treba nam puno __________________. (energije)8. razred:Vježba: Dopunjavanje rečenica ponuđenim riječimaU nizu zadanih riječi pronađi jednu koju možeš umetnuti u rečenicu tako da rečenica ima smisla. U svakome paru rečenica samo jednu možeš dopuniti ponuđenim riječima. Svaku riječ možeš upotrijebiti samo jednom. Odabranu riječ potrebno je staviti u odgovarajući oblik.Riječi: nasumičan, oprečan, optimalan, relevantan, uvriježenI. a) Došli su do _________________ rješenja pa nisu mogli do kraja riješiti zadatke. (oprečnoga) b) Njihov je uspjeh bio _______________ da bismo mogli nastaviti s istraživanjem.II. a) Izgubili su _________________ osjećaj za iskrenost. b) Potrošili su _________________ vrijeme na izradu svojih nacrta. (optimalno)III. a) To je bio ______________ čimbenik za rješenje naših problema. (relevantan) b) Jedino su oni imali ___________________ snagu za rješenje problema.IV. a) _________________ vjerom u uspjeh ovladali su svojim strahovima. b) _________________ odabirom prozvali su učenike koji će sudjelovati u projektu. (nasumičnim)V. a) Nisu vjerovali u _________________ mišljenje o nogometašima i manekenkama. (uvriježeno) b) Zbunili su ih svojim ________________ riječima.Riječi: detektirati, eliminirati, izbivati, opovrgnuti, osujetiti, podvrgnuti, preferiratiI. a) Nogometaši teško ____________________ bespotrebno živciranje. (eliminiraju) b) Zanimljivo je ________________ bespotrebnu kupovinu.II. a) Učenici moraju ___________________ svojim vremenom. b) Učenici će začas ___________________ sve naše mane. (detektirati)III. a) Moja prijateljica __________________ najkvalitetniji odmor za svoju obitelj. (preferira) b) Svoju djecu __________________ na sportove koji su najbolji za njih.IV. a) Odvjetnici će ___________________ najgore tračeve o glumcima. (opovrgnuti) b) Glumci se ___________________ u svoje uloge.

Vježba preoblikovanja rečenica

8. razred:Vježba: Preoblikovanje rečenica pomoću ponuđenih riječiMasno otisnute dijelove rečenice zamijenite jednom od ponuđenih riječi, a da sepri tom ne promijeni značenje rečenice.Ispišite pune rečenice na crte ispod zadatka.RIJEČI: diskretan, neizmjeran, proizvoljan, primitivan, iskamčiti, obujmiti, konstruirati, montirati, silueta, ceremonija, misterij, hir. Njezin je pristup uvijek biovrloobziran.________________________________________________________________RJEŠENJE: Njezin je pristup uvijek bio vrlo diskretan. Prekršajem je iznudioposljednji udarac prema golu.________________________________________________________________RJEŠENJE: Prekršajem je iskamčioposljednji udarac prema golu. Dječak je svojim ručicama obgrlio plišanoga psića.________________________________________________________________RJEŠENJE: Dječak je svojim ručicama obujmio plišanoga psića. Dugo je u glavi nosio sliku njezina obrisa.________________________________________________________________RJEŠENJE: Dugo je u glavi nosio sliku njezine siluete.

ŽSV učitelja hrvatskoga jezika Međimurske županije,23. studenoga 2020.

Izradile:Nataša Kralj, prof.Martina Horvat Kolar, prof.