Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Sprawdzam kalendarz Teams.

Nauczyciel wpisał do kalendarza te lekcje,

które odbędą się na łączeniach.

2

Uruchamiam platformę MS Teams.

Zaloguj się poprawnie na platformie MS Teams.

1

Sprawdzam plan lekcji na dany dzień.

Przygotuj odpowiednie zeszyty i książki.

Pracuj nad każdą lekcją z planu w czasie rzeczywistym.

Nie zostawiaj lekcji bez łączenia na potem.

Zobaczysz, że lepiej wykorzystasz czas w ciągu dnia.

4

Jeśli jest zaplanowana lekcja,

dołączam do niej o wyznaczonej godzinie.

Pamiętaj, że to nauczyciel rozpoczyna spotkanie.

'

6

Nowe aktywności, wiadomości w zespole i na czacie

oraz przypisane zadania wyświetlają się jako czerwone powiadomienia.

Mój dzien

podczas

zdalnego nauczania

7

Jeszcze utrwalę wiadomości,

wykonam zadanie domowe i mam czas wolny.


Udało się wszystko wykonać!

5

Nauczyciel zaplanował lekcję bez łączenia,

sprawdzam wpisy w zespole

i odczytuję wiadomość od nauczyciela.

Postępuj zgodnie z instrukcją nauczyciela.