Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Sprawdzam kalendarz Teams.Nauczyciel wpisał do kalendarza te lekcje,które odbędą się na łączeniach.

2

Uruchamiam platformę MS Teams.Zaloguj się poprawnie na platformie MS Teams.

1

Sprawdzam plan lekcji na dany dzień.Przygotuj odpowiednie zeszyty i książki.Pracuj nad każdą lekcją z planu w czasie rzeczywistym.Nie zostawiaj lekcji bez łączenia na potem.Zobaczysz, że lepiej wykorzystasz czas w ciągu dnia.

4

Jeśli jest zaplanowana lekcja,dołączam do niej o wyznaczonej godzinie.Pamiętaj, że to nauczyciel rozpoczyna spotkanie.

'

6

Nowe aktywności, wiadomości w zespole i na czacieoraz przypisane zadania wyświetlają się jako czerwone powiadomienia.

Mój dzienpodczaszdalnego nauczania

7

Jeszcze utrwalę wiadomości,wykonam zadanie domowe i mam czas wolny.Udało się wszystko wykonać!

5

Nauczyciel zaplanował lekcję bez łączenia,sprawdzam wpisy w zespolei odczytuję wiadomość od nauczyciela.Postępuj zgodnie z instrukcją nauczyciela.