Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

13

1

2

11

16

3

18

8

12

15

7

9

6

17

14

19

23

5

21

10

4

Adventokalendorius

Parengė J.Liubčenko

22

20

Šv. Kalėdos

24

25

26

testas

Kahoot

Kaip naudotikalendorių

Adventas prasideda lapkričio 29 d.Kiekvieną dieną atidarydami kalendoriaus dienas rasite po trumpą veiklos aprašymą.Norintys gali atlikti smagias interaktyvias užduotis.

1

I Advento sekmadienio Dievo Žodis

I Advento sekmadienio Evangelija (Mk. 13, 33-37):„Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas! Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti. Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas: ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgystėje, ar rytmety, kad, netikėtai sugrįžęs, nerastų jūsų miegančių.Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!“

Užduotis patiems mažiausiems

1 ADVENTO sekmadienis(prasideda Adventas! Šv. Kalėdos netoli...)Viešpats šio sekmadienio Evangelijoje ragina mus visus BŪDĖTI ir atsibusti iš dvasinio miego: kasdieniniai rūpesčiai neturi nuimti dėmesio nuo ŠIRDIES pasiruošimo priimti Jėzų savo gyvenime. Tam skirtas visas Advento laikotarpis.DVI UŽDUOTYS vaikams!!! https://drive.google.com/drive/folders/1_mF5Sn9759pCHnykaOL3i258N-6dk0cS1. Spalvinti Advento vainiko žvakes. Galime spalvinti visą piešinį, išskyrus liepsnas. O kiekvieną Advento sekmadienį papildomai spalvinti ir liepsneles. Šį sekmadienį spalvinti pirmą liepsnelė. Kai spalvinate vainiką galite iškirpti pagal kontūrus ir suklijuoti kad atsirastų TIKRĄJĮ VAINIKĄ... Gal paprašykite tėvų pagalbos: jiems bus smagu ruošti vainiką...2. Spalvinti piešinį pagal šio sekmadienio Evangeliją: budėkite! Matome kaip piešinyje žmonės kurios seka paskui PINIGŲ arba paskui tik dovanų IŠ TIKRŲJŲ yra kaip užmigę. Atsibuskime jau Kristaus Užgimimo šventė arti!!!Ačiū už užduočių įdėją mažiausiems Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos bendruomenei

I Advento sekmadienio Evangelija (Mk. 13, 33-37):„Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas! Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti. Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas: ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgystėje, ar rytmety, kad, netikėtai sugrįžęs, nerastų jūsų miegančių.Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!“

2

Malda

01

Spausk +

Pasiryžimai

02

Geri darbai

03

Pasninkas

04

Spausk +

Spausk +

Spausk +

Malda - tarsi kelias vedantis mus pas Dievą.Skirkite laiko ryte, dienos metu ir/ar vakare.Paskaitykite Šventąjį Raštą vaikams.

Pasiryžimai adventui gali būti labai įvairūs:vienišą aplankyti,susitaikyti,užmirštą prisiminti,atkurti santykį,susitikti su senai matytu,pavaišinti,kitą pavaduoti,melstis už artimus ir Lietuvą.atsisakyti dalykų, kurie ,,vagia" tavo laiką.

Geri darbai tai nėra mūsų pareigų atlikimas, pvz., sutvarkyti savo kambarį.Gerais vadiname darbus atliktus savo noru, nelaukiant atlygio ar padėkos.Pavyzdžiai:savo noru paaukoti,pasiryžti savanorystei,padaryti malonią staigmeną artimiems žmonėms,nudžiuginti vienišus ar senyvo amžiaus kaimynus ir pan.

Dažnai žmonės painioja 2 sąvokas.𝑨𝒃𝒔𝒕𝒊𝒏𝒆𝒏𝒄𝒊𝒋𝒂 – (susilaikymas) reiškia mėsos atsisakymą advento metu (dažniausiai penktadieniais),o 𝒑𝒂𝒔𝒏𝒊𝒏𝒌𝒂𝒔 – maisto kiekio sumažinimą gavėnios metu.Vaikai pasninko laikosi nuo 14 metų. Kad mamytei netektų ruošti tau atskirų patiekalų, gali kartu su šeima nevalgyti mėsos patiekalų.

Sudėliok vieną iš advento simbolių

3

Užduotis

4

Prisimink žmogų, kuris tave erzina ar trido irpasimelskuž jį/ją

5

Žaidimas.Vaikai puošia namus. Padėk jiems papuošti namus.

Žaidimo instrukcija.

Kad pradėtum žaidimą, atsidariusiame langelyje spausk ,,Click to start the game.."Užduotis. Vaikų kambaryje (dideliame lange) rasti ir pelyte pažymėti apačioje esančius 6 daiktus.

6

Užduotis patiems mažiausiems

Užduotėlėtėveliams

Šią užduotį galite atlikti kartu su tėveliais arba padaryti šeimos konkursą.Smagaus žaidimo

7

II Advento sekmadienio Dievo Žodis

Sekmadienio Evangelija (Mk. 1, 1-8):Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, Gerosios Naujienos pradžia, kaip pranašo Izaijo parašyta: Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį,kuris nuties tau kelią. Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Pas jį traukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje.Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skėrius ir lauko medų. Jis skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane, – aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia“.

Kahoot testukas

Būk dosnus/dosni.Šiandien šv. Mikalojaus diena.Susipažinkite su Šv. Mikalojaus - vaikų globėjo istorija. Spauskite paveikslėlį

Testasmažiesiems

8

Sekmadienio Evangelija (Mk. 1, 1-8):Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, Gerosios Naujienos pradžia, kaip pranašo Izaijo parašyta: Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį,kuris nuties tau kelią. Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Pas jį traukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje.Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skėrius ir lauko medų. Jis skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane, – aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia“.

9

Užduotėlė mažutėliams

Užduotėlė3-5 kl. mokiniams

Spausk

Pasiryžk visą dieną būti kantrus/i - venk pasakyti piktą arba negražią pastabą

Karantino metu vieniši žmonės jaučiasi pamiršti, nereikalingi.Paskambink giminaičiui/giminaitei, kurį/ią senokai matei ir paklausk kaip jam/jai sekasi.

Atliktestuką

10

Dėlionė

Bent vienos dienos metu kalbėdamas/a su žmonėmis pasistenk išgirsti, o ne pats/i pasakyti

11

Mokėti kalbėti - puikus sugebėjimas, tačiau ne mažiau svarbu ir mokėti išklausyti kitą žmogų.Tyrimą atlikę JAV Ilinojaus universiteto mokslininkai tvirtina -atviri žmonės turi daugiau draugų!

Užduotis patiems mažiausiems

1 ADVENTO sekmadienis(prasideda Adventas! Šv. Kalėdos netoli...)Viešpats šio sekmadienio Evangelijoje ragina mus visus BŪDĖTI ir atsibusti iš dvasinio miego: kasdieniniai rūpesčiai neturi nuimti dėmesio nuo ŠIRDIES pasiruošimo priimti Jėzų savo gyvenime. Tam skirtas visas Advento laikotarpis.DVI UŽDUOTYS vaikams!!! https://drive.google.com/drive/folders/1_mF5Sn9759pCHnykaOL3i258N-6dk0cS1. Spalvinti Advento vainiko žvakes. Galime spalvinti visą piešinį, išskyrus liepsnas. O kiekvieną Advento sekmadienį papildomai spalvinti ir liepsneles. Šį sekmadienį spalvinti pirmą liepsnelė. Kai spalvinate vainiką galite iškirpti pagal kontūrus ir suklijuoti kad atsirastų TIKRĄJĮ VAINIKĄ... Gal paprašykite tėvų pagalbos: jiems bus smagu ruošti vainiką...2. Spalvinti piešinį pagal šio sekmadienio Evangeliją: budėkite! Matome kaip piešinyje žmonės kurios seka paskui PINIGŲ arba paskui tik dovanų IŠ TIKRŲJŲ yra kaip užmigę. Atsibuskime jau Kristaus Užgimimo šventė arti!!!

Parašyk arba pasakyk gražius žodžius tam, ką neseniai įžeidei

12

Sudėliok paveikslėlį.Spasuk ant detalės, kurią nori perkelt ir į tą vietą, kur nori perkelt.Taip detalės keisis vietomis.

Penktadienio vakare siūlau pasižiūrėti animacinį filmuką

Parašyk padėkos laiškelį tėveliams arba kitaip padėkok už jų rūpestį

13

Gal kažkam iš tavo artimųjų liūdna?Pabūk su juo/ja...Padaryk arbatos...Pakalbėk.Žodžiai gydo!

Trumasfilmukas

14

III Advento sekmadienio Dievo Žodis

Šį sekmadienį Jonas Krikštytojas liudija mums apie Išganytojo atėjimą. Šį kartą su Evangelijos ištrauka iš Jono evangelisto.Paruošti kelią Viešpačiui reiškia atkreipti dėmesio į Jį. Džiugu žaisti su telefonu, arba svarbu pasirūpinti maisto produktais šventėms, papuošti eglutę arba turėti ir pinigėlių arba kitus interesus... Bet tai neturi trukdyti PAMATYTI kad Viešpats ATEINA... Evangelija:“Buvo Dievo siųstas žmogus, vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas,kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų.Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. […]Toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti: „Kas tu esi?“ Jis prisipažino nesigindamas. Jis prisipažino: „Aš nesu Mesijas!“ Jie ir vėl klausė: „Tai kas gi tu? Gal Elijas?“ Jis atsakė: „Ne!“ – „Tai gal tu pranašas?“ Jis atsakė: „Ne!“ Tada jie tęsė: „Tai kas gi tu, kad mes galėtume duoti atsakymą tiems, kurie mus siuntė? Ką sakai apie save?“ Jis tarė:„Aš – tyruose šaukiančiojo balsas:Taisykite Viešpačiui kelią!, kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas“.Atsiųstieji buvo iš fariziejų. Jie dar jį klausinėjo: „Tai kam tu krikštiji, jei nesi nei Mesijas, nei Elijas, nei pranašas?“ Jonas jiems atsakė: „Aš krikštiju vandeniu. O tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs ateis, – jam aš nevertas atrišti kurpių dirželio“. Tai atsitiko Betanijoje, anapus Jordano, kur Jonas krikštijo”.

15

Kaip šv. Pranciškus sumanė prakartėlę?

Pasigamink prakartėlę

Šį sekmadienį Jonas Krikštytojas liudija mums apie Išganytojo atėjimą. Šį kartą su Evangelijos ištrauka iš Jono evangelisto.Paruošti kelią Viešpačiui reiškia atkreipti dėmesio į Jį. Džiugu žaisti su telefonu, arba svarbu pasirūpinti maisto produktais šventėms, papuošti eglutę arba turėti ir pinigėlių arba kitus interesus... Bet tai neturi trukdyti PAMATYTI kad Viešpats ATEINA... Evangelija:“Buvo Dievo siųstas žmogus, vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas,kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų.Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. […]Toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti: „Kas tu esi?“ Jis prisipažino nesigindamas. Jis prisipažino: „Aš nesu Mesijas!“ Jie ir vėl klausė: „Tai kas gi tu? Gal Elijas?“ Jis atsakė: „Ne!“ – „Tai gal tu pranašas?“ Jis atsakė: „Ne!“ Tada jie tęsė: „Tai kas gi tu, kad mes galėtume duoti atsakymą tiems, kurie mus siuntė? Ką sakai apie save?“ Jis tarė:„Aš – tyruose šaukiančiojo balsas:Taisykite Viešpačiui kelią!, kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas“.Atsiųstieji buvo iš fariziejų. Jie dar jį klausinėjo: „Tai kam tu krikštiji, jei nesi nei Mesijas, nei Elijas, nei pranašas?“ Jonas jiems atsakė: „Aš krikštiju vandeniu. O tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs ateis, – jam aš nevertas atrišti kurpių dirželio“. Tai atsitiko Betanijoje, anapus Jordano, kur Jonas krikštijo”.

Papasakok kam nors, kodėl tu džiugiai šventi Adventą, ko tu lauki

16

Pažiūrėk, ką byloja Kalėdų simboliai

Užduotėlė

17

Sukurk kalėdinių atvirukų, sveikinimų ar piešinių ne tik artimiesiems, bet ir vienišiems kaimynams, kurių vaikai/anūkai neatvyks per šventes.

18

Užduotis

Šiandien bent20 min. skirk tylai.Išgirsk save.Pasimelsk ir padėkok Dievui už tai, ką turi.

Ar Dievas išklauso mano maldas?

Dievas visada išklauso mūsų maldas. Jis jas priima ir į jas atsako. Pats Jėzus mums apie tai kalbėjo: „Prašykite, ir gausite.“ Tačiau – dėmesio! – Dievas į maldas atsako ne visiškai taip, kaip įsivaizduoji. Jis nėra koks burtininkas, kuris išpildytų tavo norus, vos mostelėjęs burtų lazdele. Tad jeigu, pavyzdžiui, Jo prašai, kad padėtų tau gauti gerą pažymį, Jis tau gali suteikti ryžto mokytis arba jėgų nesutrikti per kontrolinį darbą. Tačiau Jis neišmoks pamokos vietoj tavęs, net tuomet tavo gyvenimas pasidarytų nebeįdomus! O Dievas nori, kad tavo gyvenimas būtų kuo gražesnis…

Dievas visada išklauso mūsų maldas. Jis jas priima ir į jas atsako. Pats Jėzus mums apie tai kalbėjo: „Prašykite, ir gausite.“ Tačiau – dėmesio! – Dievas į maldas atsako ne visiškai taip, kaip įsivaizduoji. Jis nėra koks burtininkas, kuris išpildytų tavo norus, vos mostelėjęs burtų lazdele. Tad jeigu, pavyzdžiui, Jo prašai, kad padėtų tau gauti gerą pažymį, Jis tau gali suteikti ryžto mokytis arba jėgų nesutrikti per kontrolinį darbą. Tačiau Jis neišmoks pamokos vietoj tavęs, net tuomet tavo gyvenimas pasidarytų nebeįdomus! O Dievas nori, kad tavo gyvenimas būtų kuo gražesnis…

19

Domėkis, žaisk ir ieškok atsakymų

Užduotėlė

Trumpas filmukas,,Vieną dieną.."

Pasakyk/parašyk5 žmonėms: AČIŪ, KAD ESI!

20

Trumpas pamokantis filmukas

Pasistenk šiandien nežaisti telefonu ar kompiuteriu. Vietoj to paskambink savo artimui ar draugui/ei

21

IV Advento sekmadienio Dievo Žodis

Sekmadienio Evangelija (Lk. 1, 26-38):Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą! Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą; jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius, ir jo viešpatavimui nebus galo“.Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“ Angelas jai atsakė: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi. Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų“. Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“. Ir angelas pasitraukė.

Atsisiųsk ir pažiūrėk su šeima filmuką

Praleisk šį vakarą su šeima. Kartu galite pažiūrėti flmuką ,,Žvaigždė"

22

Sekmadienio Evangelija (Lk. 1, 26-38):Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą! Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą; jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius, ir jo viešpatavimui nebus galo“.Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“ Angelas jai atsakė: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi. Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų“. Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“. Ir angelas pasitraukė.

23

Papuošk namus savo darbeliais. Peržiūrėk filmukus

Kaip pagaminti eglutę.

Užduotis

Prisimink ką gero šiemet nuveikei.

24

Užduotis ,,Kūčių stalas"

Užduotis - atminties kortelės

Pažiūrėk filmuką apie Kūčių reikšmę

25

Užduotis

Ieškok Kalėdų Senelio

17 dieną sukurtus kalėdinius atvirukus, sveikinimus ar piešinius ne tik artimiesiems, bet ir vienišiems kaimynams, kurių vaikai/anūkai neatvyks per šventes, išdalinkite ar įdėkite į pašto dežutes.

26

Ieškok Kalėdų Senelio

20