Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

H A S I

C O M E N Z A r

Conoce nuestra ikastola

Ezagutu gure ikastola

Aurkezpena

Hezkuntza Proiektua

Galeria eta instalazioak

Zerbitzuak

Etapak

KIRIKIÑO IKASTOLAEZAGUTU

cast

Presentación

Proyecto Educativo

Galería e instalaciones

Servicios

Etapas

CONOCEKIRIKIÑO IKASTOLA

eus

Ikasleen guraso kooperatiba

Kalitatezko hezkuntza helburu, euskara ardatz izanik eta Santutxu, Begoña, Txurdinaga eta Otxarkoaga auzoen inguruan kokaturik, familien kooperatiba gara, 1977. urtetik, 2 eta 18 urte bitarteko ikasleen hezkuntzarako.1977 urtean familia talde batek sortua, Santutxun.Eredu partehartzailea.

AURKEZPENA

Itunpeko ikastetxea

1.116 ikasle gara eta 817 familia aktibo2 – 18 urte bitarteko eskaintza integrala daukaguHH2 urteko gelatik – Batxilergora3 lerro (HHtik 🡪 DBH4ra arte)HH 2 urteko gelan 60 plazaHH 3tik aurrera 75 plaza2 lerro Batxilergoan 110 (+70) profesional inguru gure eskola komunitatearen beharrei ahalik eta ondoen egokitzeko lan egiten dugu.

Ikastola eredua

hasiera

Ikasleen guraso kooperatiba

Kalitatezko hezkuntza helburu, euskara ardatz izanik eta Santutxu, Begoña, Txurdinaga eta Otxarkoaga auzoen inguruan kokaturik, familien kooperatiba gara, 1977. urtetik, 2 eta 18 urte bitarteko ikasleen hezkuntzarako.1977 urtean familia talde batek sortua, Santutxun.Eredu partehartzailea.

AURKEZPENA

Itunpeko ikastetxea

1.116 ikasle gara eta 817 familia aktibo2 – 18 urte bitarteko eskaintza integrala daukaguHH2 urteko gelatik – Batxilergora3 lerro (HHtik 🡪 DBH4ra arte)HH 2 urteko gelan 60 plazaHH 3tik aurrera 75 plaza2 lerro Batxilergoan 110 (+70) profesional inguru gure eskola komunitatearen beharrei ahalik eta ondoen egokitzeko lan egiten dugu.

Ikastola eredua

hasiera

Cooperativa de madres y padres de alumnos/as

Con un objetivo educativo de calidad, centrado en el euskera y situado en torno a los barrios de Santutxu, Begoña, Txurdinaga y Otxarkoaga, somos una cooperativa de familias, desde 1977, para la educación del alumnado de 2 a 18 años.Fundada en 1977 por un grupo de familias en Santutxu.Modelo participativo

PRESENTACIÓN

Centro concertado

1.116 alumnos/as y 817 familias activasOferta educativa integral 2 – 18 añosDesde aula de 2años – hasta bachiller3 líneas Desde infantil (HH) 🡪 Hasta 4ºESO (DBH4)60 plazas en las aulasde 2 años75 plazas a partir de 3ºEI (HH3)2 líneas BachillerTrabajamos 110 (+70) profesionales para adaptarnos lo mejor posible a las necesidades de nuestra comunidad educativa.

Modelo ikastola

inicio

IKASTOLA EREDUA

hasiera

Zertaz ari gara Ikastola Ereduaz ari garenean?

Hezkuntza proiektuaren gainean klik egiten baduzue gure hezkuntza aukeraren inguruko ondorengo alderdiak ezagutzeko informazioa topatuko duzue:Ikastolaren testuinguruaren azterketaPrintzipioak, balioak eta nortasun-ezaugarriakHelburuak eta lehentasunakCurriculum eta antolamenduaren esparruetako aukerak

HEZKUNTZA PROIEKTUA

hasiera

PROYECTO EDUCATIVO

Pinchando encima de la imagen de nuestro proyecto educativo encontraréis la siguiente información de nuestro modelo educativo:Análisis del contexto de la IkastolaPrincipios, valores y señas de identidadObjetivos y prioridadesOpciones curriculares y organizativas

inicio

ETAPAK

Garapen prozesua

2tik 18 urtera

1

HAUR HEZKUNTZA

2

3

4

BATXILERGOA

LEHENHEZKUNTZA

DERRIGORREZKOBIGARRENHEZKUNTZA

hasiera

HAUR HEZKUNTZAKirikiño Ikastolan helburu bezala dugu ikasle aske eta zoriontsuak hazi eta heztea.Ezagutu gure metodologia

DBHn EKI metodologia lantzen jarraitzen dugu. Ondorendo irudi eta bideoan laburbiltzen da metodologia honen oinarrizko ezaugarriak.Proiektuaren inguruko informazio zabalagoa duzue irudian klik eginez.

ETAPAS

Proceso de desarrollo

2 a 18 años

1

EDUCACIÓN INFANTIL

2

3

4

BACHILLERATO

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

inicio

EDUCACIÓN INFANTILEn Kirikiño Ikastola tenemos como objetivo educar personas libresy felices.Conoce nuestra metodología

En la ESO continuamos con la metodología EKI. En la siguiente imagen y vídeo encontraréis información más exntesa acerca del proyecto EKI.

GALERIA eta INSTALAZIOAK

hasiera

GALERIA eta INSTALAZIOAK

hasiera

GALERÍA E INSTALACIONES

inicio

GALERÍA E INSTALACIONES

inicio

ZERBITZUAK

Goizeko zaintza

Garraio zerbitzua

Eskolaz kanpoko ekintzak

hasiera

Jantokia

SERVICIOS

Custodia

Transporte

Actividades extraescolares

INICIO

Comedor

Kirikiño Osasungarria

Kirikiño Ikastolan menu osasuntsuen proiektu batean murgilduta gaude.Proiektu horrek,besteak beste, ikasleen artean barazkien eta fruten kontsumoa handitzea eta azukrearen eta elikagaiprozesatuen kontsumoa murriztea sustatzen du, ikasleen elikadura ohiturak hobetzeko eta familiak elikaduraosasungarriaren garrantziaz kontzientziatzeko.

Menuak orekatuak dira eta etxeko menua osatzeko informazio osagarria ere ematen da

ASTEKO MENU BATEN ADIBIDEA: Menua osatzen duen afari proposamena

Ikastolan bertan sukaldatzen da

HH2tik LH2ra ikasleek jan dutena informatzen da

2 urteko gelako umeak tutore eta laguntzaileekin egoten dira eta agenden bidez bazkari eta siestaren inguruko informazioa familiekin partekatzen da.3 urtetik LH2ra bazkariari buruzko informazioa APP bidez notifikatzen da.

ZERBITZUAK

JANTOKIA

hasiera

Kirikiño ikastolako jantokiak lortu nahi dituen helburuak hurrengoak dira:Ohitura osasungarrietan heztea menu orekatu baten laguntzaz.Ikasleriaren egokitzapena bultzatzea menu anitzen bitartez. Jantokian, jarrera ona, tolerantzia eta bizikidetzan oinarritutako hezkuntza lantzea.Familia askok behar duten zerbitzu osagarri bat eskaintzea, hauen, lanaldia eta betebeharrak errespetatuz.Familiek transmititzen dituztenbaloreak osotzea eta bermatzea, hala nola, ohitura sozialak, higienikoak, gizalege arauak eta jantokiko tresnen erabilera egokia lantzea.Menu orekatu bat programatzea eta familiak denboraz informatzea, etxeko menu osagarri bat sortu ahal izateko.Erantzun egokia ematea menu berezien (alergiak, zeliakoak…) beharra duten umeei.Erantzukizuna eta kooperaziorako izaera bultzatzeko giroa sortzea.

Kirikiño Saludable

En Kirikiño estamos inmersos en un proyecto de alimentación saludable. Este proyecto promueve, entre otras medidas, aumentar el consumo de verduras y frutas entre los/as escolares y reducir el consumo de azúcar y alimentos procesados para mejorar los hábitos alimentarios de los/as alumnos/as y concienciar a las familias de la importancia de una alimentación saludable.

Los menús son equilibrados y os damos información acerca de cómo completar la dieta en casa.

EJEMPLO DE UN MENÚ SEMANAL: Propuesta de cena que complementa una dieta equilibrada

Cocinamos en la propia ikastola

Os informamos de cómo han comido cada día los/as alumnos/as desde HH2 a LH2

Los/as alumnos/as de 2 años comen con sus tutoras y ayudantes y se informa a través de la agenda tanto de cómo han comido como de la siesta e información relativa a cómo ha transcurrido la jornada.Desde 3 años a 2º de EP (LH2) se informa diariamente de cómo han comido a través de la APP de comunicación para familias.

SERVICIOS

COMEDOR

INICIO

Losobjetivosque persigue el comedor de Kirikiño Ikastola son los siguientes:Educar en hábitos saludablescon la ayuda de un menú equilibrado.Impulsar la adaptacióndel alumnado a través de menús diversos. Trabajar la buena disposición, la tolerancia y la educación para la convivencia.Ofrecer un servicio complementarioque necesitan muchas familias, favoreciendo la conciliación y las obligaciones de éstas.Complementar y garantizar los valoresque transmiten las familias, tales como hábitos sociales, higiénicos, normas de civismo y el uso adecuado de las herramientas del comedor.Programar un menú equilibrado e informar a las familias con tiempo para podercrear un menú complementario en el hogar.Dar una respuesta adecuadaa los niños y niñas que necesitan menús especiales (alergias, celíacos).Crear un clima que favorezca laresponsabilidad y el carácter cooperativo.

Bilboko metroa: L3 Txurdinaga

BILBOKO METRO SAREA:Bilboko Metroko 3. lineak gure ikastolako atearen aurrean ahoa dauka, Txurdinagako Gabriel Aresti irteera hain zuzen ere.

Bilbobus 13, 30, 38 lineak

GARRAIOA

ZERBITZUAK

Gure ikastolak autobus zerbitzua propioa dauka. Baina horrez gain garraio publikoan heltzeko aukera ezberdinak ditugu: Bilbobus eta Bilboko metroaren 3.linea

hasiera

Ikastolako autobus zerbitzua

Hauek dira datorren ikasturterako prestatu ditugun behin behineko ibilbide eta ordutegiak:

Bilbobus líneas 13, 30, 38

TRANSPORTE

SERVICIOS

Nuestra ikastola tiene servicio propio de autobús pero además de esto está muy bien comunicada con transporte público: Línea 3 de metro Bilbao y Bilbobus

INICIO

Metro Bilbao: L3 Txurdinaga

RED METRO BILBAO:La línea 3 de Metro Bilbao tiene una salida en la puerta de nuestra ikastola: Gabriel Aresti, Txurdinaga.

Servicio de bus de la ikastola

El siguiente es el horario de autobuses provisional que hemos preparado para el próximo curso:

GOIZEKOZAINTZA

ZERBITZUAK

Eskola ordutegia hasi baino lehenago HH2tik aurrerako haurrak ikastolan uzteko aukera dago bi txanda ezberdinetan:8etatik aurrerako txanda8:20-8:30 sarrera duen txanda

hasiera

CUSTODIA

SERVICIOS

Éste servicio permite dejar a alumnos/as a partir del aula de 2 años antes del comienzo del horario escolar:Turno de las 8h de la mañanaTurno de acceso entre las 8:20-8:30

INICIO

ZERBITZUAK

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK

hasiera

Ikastolako eskolaz kanpoko ekintzak eskeintzen ditugu ikasturtean zehar eta baita udan ere.Lizarrako udalekuak dira gure ikasleen artean arrakastatsuenetarikoak, primeran pasatzen dute urtero!Udalekuen inguruko informazioa gehiago hemen.

Kirikiño ikastolako jantokiak lortu nahi dituen helburuak hurrengoak dira:Ohitura osasungarrietan heztea menu orekatu baten laguntzaz.Ikasleriaren egokitzapena bultzatzea menu anitzen bitartez. Jantokian, jarrera ona, tolerantzia eta bizikidetzan oinarritutako hezkuntza lantzea.Familia askok behar duten zerbitzu osagarri bat eskaintzea, hauen, lanaldia eta betebeharrak errespetatuz.Familiek transmititzen dituztenbaloreak osotzea eta bermatzea, hala nola, ohitura sozialak, higienikoak, gizalege arauak eta jantokiko tresnen erabilera egokia lantzea.Menu orekatu bat programatzea eta familiak denboraz informatzea, etxeko menu osagarri bat sortu ahal izateko.Erantzun egokia ematea menu berezien (alergiak, zeliakoak…) beharra duten umeei.Erantzukizuna eta kooperaziorako izaera bultzatzeko giroa sortzea.

Gure udako eskaintzan ere ondorengo helburuak lantzen ditugu:Aisialdian ondo pasatuz aisialdirako heztea.Oinarrizko konpetentziak garatzea:Ikasten eta pentsatzen ikasi (baliabide kognitiboen erabilera; informazioa interpretatzea, sortzea eta ebaluatzea).Komunikatzen ikasi (ahozko hizkuntza; hizkuntza idatzia; kontzientzia soziokomunikatiboa).Elkarrekin bizitzen ikasi (pertsonarteko konpetentzia; gatazkak konpondu; parte-hartze demokratikoa; elkarlana eta talde lana; aniztasuna).Norbera izaten ikasi (autonomia, norberaren kontrola eta oreka emozionala).Egiten eta ekiten ikasi (analisia; sormena; berrikuntza; ebaluazioa eta prozesuen aplikazioa). Azken urteetako ikastolako eskeintza laburbiltzen dizuegu:HH2ko ikasleentzako UDAKO HAURTZAINDEGIA eskeintzen duguHH3tik LH6ra bitartean UDALEKU IREKIAK. Ikastolan bertan tailer eta ekintza ezberdinen bidez.LH2tik DBH4ra LIZARRA UDALEKUAK 11 eguneko abentura

SERVICIOS

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

INICIO

Ofrecemos actividades extraescolaren tanto durante el curso como en verano.Las colonias de Lizarra son unas de las más exitosas entre nuestros/as alumnos/as, ¡Lo pasan en grande todos los años!Aquí más información sobre las actividades de verano.

Kirikiño ikastolako jantokiak lortu nahi dituen helburuak hurrengoak dira:Ohitura osasungarrietan heztea menu orekatu baten laguntzaz.Ikasleriaren egokitzapena bultzatzea menu anitzen bitartez. Jantokian, jarrera ona, tolerantzia eta bizikidetzan oinarritutako hezkuntza lantzea.Familia askok behar duten zerbitzu osagarri bat eskaintzea, hauen, lanaldia eta betebeharrak errespetatuz.Familiek transmititzen dituztenbaloreak osotzea eta bermatzea, hala nola, ohitura sozialak, higienikoak, gizalege arauak eta jantokiko tresnen erabilera egokia lantzea.Menu orekatu bat programatzea eta familiak denboraz informatzea, etxeko menu osagarri bat sortu ahal izateko.Erantzun egokia ematea menu berezien (alergiak, zeliakoak…) beharra duten umeei.Erantzukizuna eta kooperaziorako izaera bultzatzeko giroa sortzea.

En nuestra oferta de verano también trabajamos los siguientes objetivos:Educar en el ocio con diversión en el tiempo libre.Desarrollo de las competencias básicas:Aprender a aprender y a pensar (uso de recursos cognitivos; interpretación, generación y evaluación de la información).Aprender a comunicarse (lenguaje oral; lenguaje escrito; conciencia sociocomunicativa).Aprender a convivir (competencia interpersonal; resolución de conflictos; participación democrática; colaboración y trabajo en equipo; diversidad).Aprender a ser uno mismo (autonomía, control personal y equilibrio emocional).Aprender a hacer y a emprender (análisis; creatividad; innovación; evaluación y aplicación de procesos).A continuación resumimos la oferta de la ikastola durante los últimos años:OfrecemosGUARDERÍA DE VERANOpara alumnos-as de 2 añosUDALEKU IREKIAK. Colonias abiertas desde HH3 (3 años) a LH6 (11 años) en la propia ikastola a través de diferentes talleres y actividades.De LH2 a DBH4 (12-16 años)COLONIAS EN LIZARRA, una aventura de 11 días.