Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

wittualny Festiwal

16 - 20 listopada 2020

z okazji tygodnia edukacji globalnej

Start

SPIS TREŚCI

Tydzień Edukacji Globalnej

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

DZIEŃ 3

DZIEŃ 4

Polecane materiały

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ

W tym roku działamy, aby nasz świat był lepszy! Hasło tegorocznego Tygodnia Edukacji Globalnej przypomina nam, że każdy i każda z nas ma poza swoim domem rodzinnym jeszcze jeden, wspólny dom - nasz świat! I tak, jak dbamy o nasz pokój, mieszkanie, warto zadbać o to, żeby świat był miejscem przyjaznym dla wszystkich. A to wymaga spojrzenia na nasze codzienne działania i przemyślenie, jak wpłyną one na kształt świata za 10, 20 i 100 lat. Wszyscy możemy dbać o nasz dom i swoimi lokalnymi działaniami, odpowiadać pozytywnie na globalne wyzwania. Jak? Sami odpowiedzieliście na to pytanie mierząc się z zadaniami festiwalowymi. Na kolejnych stronach znajdziecie pomysły jak sprawić, żeby świat był lepszy!

Dzień 1

Stop nierównościom!

Dzień 1 pozwolił Wam poznać pozostałe zespoły uczestniczące w zabawie online i wprowadził do tematyki festiwalu. Uświado - miliście sobie, że na świecie istnieją drastyczne nierówności i dlaczego nie powinno tak być. Dowiedzieliście się lub przypo- mnieliście sobie, czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju i jak wspólnie z innymi zaanga- żowanymi ludźmi, instytucjami i organizacjami działać na rzecz bardziej sprawiedliwego świata dla wszystkich.

Na początku zapytałyśmy, co łączy Was jako zespół. Wskazywaliście na różne kwestie, począwszy od faktu, że wszyscy jesteście przedstawiciel(k)ami jednego narodu ;) i chodzicie do tej samej szkoły, a często klasy, przez podobne filmy, książki czy muzykę, jakie lubicie (np. przyrodnicze albo science-fiction), po to, co chcecie robić - zmieniać świat na lepszy, rozmawiać na trudne tematy czy uczestniczyć w strajkach klimatycznych.

Starajmy się zawsze patrzeć na to, co nas łączy, wtedy łatwiej i sprawniej możemy tworzyć lepszy świat dla wszystkich!W odpowiedzi na pytanie, jaką jedną rzecz chcielibyście zmienić na świecie, podawaliście wyzwania związane z likwidowaniem zanieczyszczenia i zaśmiecenia naszej planety. To bardzo ważne, a czysty świat możemy osiągnąć przede wszystkim zmniejszając ilość wytwarzanych zanieczyszczeń i odpadów, głównie poprzez ograniczenie konsumpcji i kupowania!Stwierdziliście również, że chielibyście świata bez ubóstwai nienawiści. My również się pod tym podpisujemy!!

Razem przeciw nierównościom

"3,8 miliarda ludzi stanowiących biedniejszą połowę ludzkości dysponuje takim samym majątkiem co 26 najbogatszych osób świata." Nierówności dzielą społeczeństwo – zarówno to globalne, jak i wewnątrz każdego kraju. Brak równego dostępu do bezpiecznego dzieciństwa, możliwości decydowania o sobie, opieki zdrowotnej czy edukacji poznaliście na przykładzie historii dzieci z różnych stron świata.Włączenie się każdego i każdej do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju może wesprzeć zapewnienie równych szans dla wszystkich ludzi.

Wśród przykładów działań różnych instytucji i organizacji na rzecz Celów wymieniliście inicjatywę Lokalny Rolnik dla suwerenności żywnościowej, działalność zarówno dużych organizacji pomocowych typu UNICEF i PAH, jak i mniejszych, które zajmują się ochroną raf koralowych, lub przedsięwzięcia podejmowane przez korporacje i firmy. Co do tych ostatnich, zawsze zwracajmy uwagę, czy firmie rzeczywiście zależy na zmianie konkretnej sytuacji czy jedynie na polepszeniu własnego wizerunku.

Cele Zrównoważonego Rozwoju to wezwanie do działania dla nas wszystkich – obywateli i obywatelek, ale także rządów, małych i dużych firm i instytucji międzynarodowych. Aby osiągnąć wszystkie Cele wszyscy musimy ze sobą ściśle współpracować i szukać wspólnych rozwiązań dla globalnych wyzwań. Osiągnięcie jednego Celu zbliża nas do osiągnięcia pozostałych.

Dzień 2

Klimat

Działania na rzecz ochrony klimatu

W drugim dniu Festiwalu mieliście okazję przyjrzeć się bliżej zmianie klimatu, a przede wszystkim dowiedzieliście się, jak nasze codzienne działania wpływają na to zjawisko. PomógłWam w tym nasz quiz i jego niezawsze łatwe pytania!Tym, co najbardziej Was zaskoczyło, był fakt, że samochody elektroniczne nie są do końca ekologiczne, że łączna ilość odtworzeń piosenki "Despacito" zużyła tyle energii, ile rocznie zużywa pięć afrykańskich krajów, to, że smog nie jest do końca powiązany ze zmianą klimatu i fakt, że tak mało śmieci segreguje się w Europie.Quiz był dość trudny, więc gratulujemy wszystkim, którzy się nie poddali i przeszli całość! Wynik nie ma znaczenia - najważniejsze, że zdobyliście nową wiedzę, którą możecie się dzielić!

QUIZ

Wyślij quiz swoim kolegom i koleżankom!

Źródło: freepik.com

Aby rozwiązać quiz musicie ściągnąć na telefon aplikację Actionbound. Wystarczy, że tylko jedna osoba będzie miała aplikację i będzie czytać pytania oraz rozwiązania pozostałym członkom i członkiniom Zespołu, oraz wypełni quiz w imieniu całego Zespołu.INSTRUKCJA1. Zeskanuj kod QR2. Kliknij "Rozpocznij Bound"3. Wpisz nazwę swojej drużyny w pytaniu "Jak masz na imię?"4. Zaakceptuj regulamin5. Kliknij przycisk "Chodźmy!"6. W quizie znajdziesz dalsze wskazówki.

klimatyczna dieta

Czy to, co jem, ma znaczenie dla planety?

Podczas zadania klimatycznego dużo uwagi zostało poświęcone naszej diecie, która znacznie różni się od tej sprzed kilkudziesięciu lat. Obecnie mamy dostęp do wszystkiego, co nam smakuje, niezależnie od miejsca pochodzenia, i często wybierając produkty spożywcze nie zwracamy uwagi na to, jaki mają one wpływ na klimat. A mają olbrzymi, co również zaskoczyło wielu uczestników i uczestniczek Festiwalu!W drugim dniu przygotowaliście dwudniowe menu dla Waszych rodzin.Wasze pomysły były bardzo ciekawe i inspriujące!Podczas układania menu braliście pod uwagę głównie opakowanie i miejsce zakupu; warto również pamiętać o pochodzeniu produktu. Naszą uwagę zwracają napisy "eko" lub "bio", ale takie produkty są często z bardzo dalekich regionów świata (np. eko-jabłka z Nowej Zelandii), a ich transport wpływa negatywnie na środowisko. Warto postawić na lokalne produkty :)Mamy nadzieję, że uda się Wam przygotować część z proponowanych dań!Smacznego!

Działania dla klimatu

Ostatnim krokiem było zaproponowanie działania na rzecz ochrony klimatu. Co my możemy zrobić?

Kilka zespołów zaproponowało, że zapyta w szkolnej stołówce o redukcję ilości mięsa! Świetna inicjatywa!

Część zespołów chciałaby zorganizować warsztaty na temat zmiany klimatu dla swoich koleżanek i kolegów!

Niektóre zespoły chcą wprowadzić poidełko do napełniania butelek wodą pitną, dzięki czemu uczniowie i uczennice nie będą kupować wody w butelkach plastikowych.

Najlepszym działaniem dla planety jest kupowanie mniej i rzadsze korzystanie ze sprzętów zasilanych energią elektryczną. Spacer do lasu zamiast zakupów - dobre dla Ziemi i dla naszego umysłu! :)

Wiele zespołów chce zorganizować sprzątanie swojej okolicy. To fajne działanie ekologiczne, ale warto pamiętać, że nie ma ono wpływu na zmianę klimatu.

Dzień 3

Migracje

Dzień 3

Trzeci dzień rozpoczął się od zadania powtarzającego podstawowe pojęcia związane z migracją. Wszystkie zespoły wykazały się swoją wiedzą i połączyły bez problemu słowa z ich definicjami.

Zadanie

Dzień 3

W kolejnym kroku obejrzeliście i obejrzałyście filmy o migracjach, po których czekały na Was pytania do refleksji. W waszych odpowiedziach zwracaliście i zwracałyście uwagę na to, że osobiste opowieści migrantów i migrantek pomagają nam z się do nich zbliżyć i że wyłaniający się z nich obraz różni się od tego (często negatywnego) przekazywanego przez media.

OPOWIEŚCI O MIGRACJACH

Na koniec dnia poszukaliście i poszukałyście związku z migracjami w waszym otoczeniu. Stworzone przez Was zostały mapy Waszych miejscowości z uwzględnieniem miejsc, które mogłyby być szczególnie ważne dla migrantów i migrantek.

Następnie zastanawialiście i zastanawiałyście się nad tym, jak możecie możecie zdobyć więcej informacji o obecności migrantów i migrantek w Waszej miejscowości. Prawidłowo wskazywaliście i wskazywałyście, że możecie zarówno udać się do urzędu, jak i popytać na własną rękę - udać się do lokalnego kebaba w którym pracują osoby z doświadczeniem migracyjnym, świątyni prawosławnej lub po prostu zasięgnąć języka u sądziadów.

Tym samym, po wykonaniu wszystkich zadań, zrobiliście i zrobiłyście pierwszy krok do zrealizowania projektu na podstawie opowieścimigrantów i migrantek z Waszego sąsiedztwa. Mamy nadzieję, że przyjmiecie zaproszenie do storytellingowej przygody i nie tylko odkryjecie frajdę płynącą z poznawania osób z innych kultur i ich opowieści, ale także poczujecie, jaki wpływ możeciemieć na budowanie dobrych relacji sąsiedzkich w Waszej lokalnejspołeczności.

Przewodnik po projekcie

Dzień 4

RAZEM NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Razem na rzecz zrównoważonego rozwoju

W zadaniu 4 tematem przewodnim był rozwój zrównoważony i działania podejmowane na rzecz poprawy jakości życia ludzi, kondycji przyrody i sytuacji godpodarczej. Poznaliście 5 naukowczyń z różnych części świata, których działania przyczyniają się do polepszenia sytuacji społecznej, środowiskowej i/lub gospodarczej.

W kroku 1 prosiłyśmy o wskazanie konkretnych CZR, które realizują Naukowczynie. Bardzo nas ucieszył fakt, że wskazywaliście różne Cele Zrównoważonego Rozwoju, zauważając fakt, że jedno działanie wpływa na polepszenie się sytuacji w różnych aspektach życia (globalne współzależności).

Zachęcam do przypomnienia sobie Naukowczyń, o których mogliście przeczytać w czasie Festiwalu. W materiale będziecie sprawdzić, które Cele Zrównoważonego Rozwoju wskazaliście, jako te, realizowane przez wybraną Naukowczynie.

Podałyśmy przykłady kobiet naukowczyń, ponieważ chcia-łyśmy zwrócić uwagę na to, jak wiele kobiet, w różnym wieku, działa na rzecz global-nej i lokalnej zmiany. Jedno-cześnie w wielu miejscach na świecie, zarówno w nauce, jak i innych dziedzinach życia, kobiety są nadal nierówno traktowane i dyskryminowane ze wzgędu na płeć.Osiągnięcie równości płci oraz wzmocnienie pozycję kobiet i dziewcząt to 5 Cel Zrównoważonego Rozwoju - wielokrotnie podczas festiwalu zwracaliście uwagę na jego istotość!

W zadaniu 4 zapytałyśmy Was o pomysły na poprawę sytuacji, którą wcześniej wskazaliście jako koniecz-ną do zmiany. Wśród wyzwań, które chcieliście rozwiązać znajdowały się kwestie związane z proble-mami środowiskowymi, ubóstwem, brakiem rów-ności społecznej i tole-rancji.

Rozwiązania były kreatyw-ne i bardzo zróżnicowane. Część pomysłów dotyczyła edukacji i zmiany postaw, inne stawiały na działania i rozwiązania technologicz-ne. Na pytanie kto może daną sytuację rozwiązać podawaliście wiele różnych odpowiedzi, dotyczących posiadanych umiejętności, cech charakteru, konkret-nych kompetencji i postaw. Nigdy jednak nie padały wytyczne dotyczące płci.

Razem na rzecz zrównoważonego rozwoju

Czy wiesz, że

Istnieje takie zjawisko jak Paradoks Jevonsa (opisane już w 1865 r.), które mówi o tym, że im wydajniej wykorzystujemy dany surowiec, tym bardziej rośnie jego zużycie. Przykładem mogą tu być np. źródła energii odnawialnej, które wydają się idealną alternatywą dla węgla. Jednak zanim uznamy, że przejście na zieloną energię automatycznie rozwiąże problem zanieczyszczeń, zużywania zasobów naturalnych i zajmowania kolejnych terenów zastanówcie się jeszcze raz :). Zaciekawionych, zapraszam TUTAJ.

RAZEM NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Każdego z nas - wzięcie osobistej odpowiedzialności za swoje działania i otoczenie, było najczęściej udzielaną odpowiedzią,

Organizacje międzynarodowe, władze,

Osoby wpływowe, jak multimilionerzy i influenserzy,

Szkoły, organizacje pozarządowe.

W zadaniu 4, na przykładzie działań Unii Europejskiej, przyjrzeliśmy się inicjatywie, której celem jest rozwiązanie wyzwań związanych ze zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej. W miarę możliwości, jako obywatele Polski, Unii Europejskiej lub mieszkańcy Ziemi warto, abyśmy starali się być częścią rozwiązania i podejmowali działania, codzienne decyzjeNa pytanie kto odpowiada za poprawę sytuacji globalnie i lokalnie wymienialiście:

Polecane materiały

Plansze z Celami Zrównoważonego Rozwoju zawierają najważniejsze informacje dotyczące celów oraz propozycji działań na ich rzecz,

Prezentacje na temat zmiany klimatu do wykorzystania przez grupy prowadzące zajęcia dla swoich kolegów i koleżanek

Checie podjąć wyzwanie dla klimatu? A może poznać aktywistki działające na rzecz ochrony klimatu i środowiska? Zajrzyjcie na naszą stronę z materiałami dla Was!

Jeśli interesuje was temat migracji, zajrzyjcie do filmu Krzysztofa Gonciarza opowiadającego o swoich doświadczeniach i wejdźcie na stronę iameuropean.ceo.org.pl

Polecane materiały

Przewodnik dla uczennicy i ucznia, którzy przybliży Wam kwestię studiowania STEM, czyli przedmiotow ścisłych,

Karta pracy: Uzdolnienia, kompetencje, zainteresowania, pomoże Wam zastanowić się nad własnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami,

Pomyśl o przyszłości bez stereotypów, jest to zadanie on-line zachęcające do przyjrzenia się swojej zawodowej przyszłości... bez stereotypów.

Dziękujemy!