Want to make creations as awesome as this one?

Jautāt un atbildēt vārdu/vecumu/ģimenes locekļus.

Transcript

Cuéntame de tu familia

Pastāsti man par savu ģimeni. Tell me about your family

Tamaño – izmērs/size

NOMBRE - VĀRDS/NAME

EDAD - VECUMS/AGE

¿Tienes familia grande/ pequeña/ numerosa?Vai Tev ir liela/maza/daudzbērnu (kupla) ģimene? Do you have big/small/large(number of people) family?Somos una familia grande/pequeña/numerosa. Mēs esam liela/maza/kupla ģimene. We are a big/small/large family.

LOS PARIENTES- RADINIEKI/RELATIVES

¿Tienes hermanos/primos/tíos? Vai Tev ir brāļi, māsas/ brālēni, māsīcas/ tantes, onkuļi? Do you have siblings/cousins/aunt and oncle? Sí, tengo una hermana y un hermano, pero no tengo primos. Jā, man ir māsa un brālis, bet man nav māsīcu un brālēnu. Yes, I have a brother and a sister, but I don’t have cousins.

¿Cuántos hermanos/primos/tíos tiene? Cik brāļu, māsu/ brālēnu, māsīcu/ tantes, onkuļu viņai/viņam ir? How many siblings/cousins/aunts and oncles do he/she have? Ella tiene dos hermanos y tres primas. Viņai ir 2 brāļi un 3 māsīcas. / She has 2 brothers and 3 cousins.

¿Cómo se llaman tus hermanos/padres? Kā sauc Tavus brāļus, māsas/vecākus/vecvecākus? What are your siblings’/ parents’/ grandparents’ names? Ellos se llaman Marta y Pedro. Viņus sauc Marta un Pedro. / Their names are Marta and Pedro.

¿Cómo se llama tu abuela? ¿Cómo se llama tu abuelo? Kā sauc Tavu vecmāmiņu? Kā sauc Tavu vectētiņu? What is your grandma’s name? What is your grandpa’s name? Mi abuela se llama Marta y mi abuelo se llama Pedro. Manu vecmāmiņu sauc Marta un manu vectētiņu sauc Pedro. My grandma’s name is Marta and my grandpa’s name is Pedro.

¿Cuántos años tienes? Cik Tev gadu? How old are you? Yo tengo...años. Man ir...gadi/ I am ... years old.¿Cuántos años tiene? Cik viņam/viņai gadu? How old is he/she? Tiene… años. Viņam/Viņai ir…gadi. / He/She is …years old. ¿Cuántos años tienen? Cik viņām/viņiem gadu? / How old are they? ¿Cuántos años tienen tus hermanos/padres/abuelos? Cik gadu ir Taviem brāļiem, māsām/vecākiem/vecvecākiem? How old are your siblings/parents/grandparents? Tienen… años. Viņām/Viņiem ir…gadi. / They are …years old.