Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Dzień praw dziecka. 20 listopada. Zaczynamy!. 20 listopada. Ogólnopolski DzieńPraw dziecka. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to właściwie dość młode święto.Ustanowione zostało w 2014r. dla upamiętnienia 25 rocznicy stworzenia Konwencji Praw Dziecka - międzynarodowego dokumentu, w którym zapisane zostały prawa dzieci.Pomysłodawcą tego święta był pan Marek Michalak - ówczesny Rzecznik Praw Dziecka.. Konwencja Praw Dziecka. 20 listopada 1989r.. Konwencja Praw Dziecka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r.Do dziś przyjęło ją ponad 190 państw świata.. Polska. i pomysł stworzenia konwencji. Czy wiedzieliście, że to właśnie nasz kraj był pomysłodawcą stworzenia dokumentu zawierającego prawa dziecka?. W 1978r. to nasi przedstawiciele złożyli przed Komisją Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych projekt tego ważnego dokumentu.. Konwencja Praw Dziecka. Została uchwalona w 1989r.Zaczęła obowiązywać w 1990r.Polska przyjęła ją w 1991r.. w Polsce. Na straży praw dziecka. W Polsce ustanowiono organ państwowy Rzecznika Praw Dziecka.Jego istnienie zapisano już w Konstytucji RPz 1997r. czyli w najważniejszym dokumencie państwowym, jednak pierwszy raz Rzecznika Praw Dziecka powołano dopiero w roku 2000.. Rzecznika Praw Dziecka. Zadania. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży przedstrzegania praw zapisanych dzieciom w Konstytucji RP oraz Konwencji Praw Dziecka.Rzecznikiem Praw Dziecka jest obecnie. Mikołaj Pawlak. A czy Ty znasz swoje prawa?. Prawa dziecka powinien znać każdy człowiek!. Poczytaj o nich na kolejnych stronach!. Poznaj Swoje Prawa. Przewijaj suwakiem. Konwencja praw Dziecka. 42 artykuły zawarte w Konwencji Praw Dziecka zawierają zapis praw przysługujących najmłodszym.. Przysługują one każdemu dziecku, to znaczy każdej osobie, która nie ukończyła 18 lat.. i poznaj swoje prawa. kliknij w obrazek. Artykuły 1-7. kLIKNIJ W OBRAZEK. i poznaj swoje prawa. Artykuły 8-14. i poznaj swoje prawa. kliknij w obrazek. Artykuły 15-21. kLIKNIJ W OBRAZEK. i poznaj swoje prawa. Artykuły 22-28. i poznaj swoje prawa. kliknij w obrazek. Artykuły 29-35. kLIKNIJ W OBRAZEK. i poznaj swoje prawa. Artykuły 36-42. Poznajswoje prawa. Filmdla najmłodszych. Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci. UNICEF. UNICEF został założony w 1946 roku, aby nieść pomoc dzieciom, które ucierpiały na skutek II Wojny Światowej i w swoich działaniach kieruje się postanowieniami Konwencji o prawach dziecka.. Każdego dnia pracownicy UNICEF działają w 190 krajach i terytoriach, nierzadko w najtrudniejszych miejscach na ziemi, aby dotrzeć z pomocą do najbardziej potrzebujących dzieci. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej - UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej.Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa.. z UNICEF. Dzień Praw dziecka. Sprawdź się. Quiz dla młodszych. Zagraj!. Quiz dla starszych. Zagraj!. UNICEF. Przygotowanona podstawie materiałów udostępnionych przez. Agnieszka Martowicz. Poznaj Swoje Prawa. Przewijaj suwakiem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet