Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Music: https://www.bensound.com

20 LISTOPADA 2020

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Data ta upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o Prawach Dziecka.

PRAWA DZIECKA

Konwencja gwarantuje prawa dziecka, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia. Przyjęta została w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Polska jest inicjatorem jej uchwalenia.

prawo swobody myśli, sumienia i wyznania, wyrażania poglądów

prawo do życia i rozwoju, do tożsamości, obywatelstwa

prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym

prawo do wypoczynku i czasu wolnego

prawo dostępu do informacji i materiałów pochodzących z różnych źródeł

prawa do nauki, w tym prawo do bezpłatnej i obowiązkowej nauki w zakresie szkoły podstawowej

prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami

prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, domowego, tajemnicy korespondencji

prawo do swobodnego zrzeszania się, pokojowych zgromadzeńprawa społeczne, w tym prawo do odpowiedniego standardu życia

prawo do wolności od tortur, poniżającego traktowania, przemocy fizycznej lub psychicznej

ŚWIADOME DZIECI dzisiajto ŚWIADOMI DOROŚLI jutro

autor prezentacji: mgr Alina Witek

- UCZNIOWIE KLASY 5 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ