Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

historie
biblijne

NIESAMOWITE

Sprawdzimy co pamiętasz z lekcji religii.
Na każdej stronie są umieszczone symbole nawiązujące do konkretnej osoby lub wydarzenia biblijnego. Odpowiedzi są ukryte w plusach.

Miłej zabawy!!!

Stworzenie świata.

Grzech pierworodny.

Kain i Abel.

Wieża Babel

Arka Noego.

Abraham i Izaak.

Jakub i Ezaw.

Józef sprzedany przez braci.

Mojżesz.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Plagi egipskie.

Jozue.

Samson.

Król Dawid.

mądrość

Król Salomon.

Daniel.


Jonasz.

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny.

Narodziny Pana Jezusa.

Cud w Kanie Galilejskiej.

Przypowieść o siewcy.

5 tysięcy

Rozmnożenie chleba i ryb.

Syn marnotrawny.

Zacheusz.

Modlitwa w Ogrodzie Oliwnym.

Zaparcie Piotra.

🌅⛈️⚡🌊⛵😴🙏😮🌅

Pamiętaj

czytaj Biblię i
módl się codziennie!