Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Prawa Dziecka

Zapraszam Cię w krótką podróż podczas, której dowiesz się jakie są Twoje prawa :)

start

SP 11 ZawiercieEwelina Wiśniewska

Nieważne jaki masz kolor skóry, czy jesteś biedny czy bogaty. Nieistotne czy mieszkasz na wsi czy w mieście... Wszystkie dzieci te duże i te małe, biedne i bogate mają tak samo jak dorośli swoje prawa...

Prawa dziecka to jedna z kategorii praw zaliczanych do grupy praw człowieka. Wszystkie prawa czlowieka zostaly spisane w tzw. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej na konwencji ONZ w 1948 roku w Paryżu.

Ciekawostka :)Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została umieszczona w Księdze Rekordów Guinnessa jako najczęściej tłumaczony dokument na świecie.

Prawa dziecka przysługują każdemu dziecku i każdy dorosły powinien je respektować!

Pamiętaj!!!

Najważniejszym aktem prawnym, który określa prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka. Potocznie nazywa się ją światową konstytucją praw dziecka. Została uchwalona 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Wszystkie 192 kraje, które zdecydowały się ratyfikować ten dokument, zobowiązały się do respektowania i realizowania jego zapisów. Polska uczyniła to w 1991 roku.

Konwencja o Prawach Dziecka

Konwencja wprowadziła też mechanizm kontroli respektowania praw dziecka przez poszczególne państwa. Są one zobowiązane do składania raportów z wykonywania Konwencji, rozpatrywanych następnie przez specjalnie powołany w tym celu Komitet Praw Dziecka z siedzibą w Genewie.

Państwo ma obowiązek ochrony Twoich prawPaństwo powinno zapewnić Ci odpowiednie warunki do życia i rozowju Państwo ma obowiązek uszanowania prawa Twoich rodziców lub opiekunów do kierowania Twoim rozwojemTwoi rodzice lub opiekunowie powinni jak najlepiej wspierać Twój rozwój i uczyć Cię o Twoich prawach

Zapraszam na film

Nikt nie ma prawa do ingerencji w twoją prywatność chyba, że robi to ze względu na Twoje dobro lub dobro Twoich bliskich.

Masz prawo do wypoczynku, czasu wolnego oraz zabawy i rekreacji.Masz prawo do edukacji.

Masz prawo do ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną i zaniedbaniem. Nikt nie ma prawa Cię bić, prześladować i wykorzystywać.

+ info

Masz prawo do wyrażania swoich własnych mysli i poglądów!!!

1. Masz prawo do wypowiadania się w sprawach, które Cię dotyczą (również w sądzie)2. Masz prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania ale nie może ograniczać to praw innych osób.3. Masz prawo do zapisywana się do różnych stowarzyszeń

A przede wszystkim masz prawo do znajomości swoich praw i powoływania się na nie

Wysłuchaj piosenki o prawach dziecka

Gdzie szukać pomocy?

Dzieciecy Telefon Zaufania

0800 12 12 12

112

116111

Lorem ipsum 04

Numer alarmowy

Fundacja Dzieci Niczyje