Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Międzynarodowy konkurs na esej

pt. Chronimy bioróżnorodność

Kto jest organizatorem konkursu?

Organizatorem konkursu jest międzynarodowa organizacja Trust for Sustainable Living.

Jakie są kryteria oceny prac?

Kryteria oceny esejów to: kreatywność, oryginalność, trafność przedstawionych argumentów oraz możliwość wykorzystania postawionych tez czy pomysłów w ramach międzynarodowej debaty.


Nie dopuszcza się posługiwania tekstami innych autorów czy kopiowania treści z internetu.


W ocenie eseju sędziowie biorą pod uwagę wiek uczestnika.


Międzynarodowe jury złożone z ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz edukatorów wyłoni zwycięzców.

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie?

Musisz napisać esej!

Długość eseju zależna jest od kategorii wiekowej:

Uczniowie od 7 do 11 roku życia – 400 słów

Uczniowie od 11 do 17 roku życia – 600 słów

Esej – napisany po angielsku – powinien mieć tytuł:

How can we protect biological diversity and stop the 6th mass extinction?

(Jak możemy ocalić bioróżnorodność i zatrzymać „szóstą zagładę gatunków”?)

Termin oddawania prac i nagrody

W obu kategoriach zostaną przyznane nagrody za miejsca od pierwszego do piątego. Zwycięzca nagrody głównej Grand Prize (plus nauczyciel i rodzic) otrzyma bezpłatną wycieczkę do jednej z licznych lokalizacji TSL Summit Events, w tym 500 funtów na wydatki.


ESEJE opatrzone tytułami przesyłamy w formacie do edycji (np. doc, docx) do dnia 18 grudnia 2020r. na adres: annakrzeminska@spbuk.pl

Jaki jest temat tej edycji konkursu?

Założenia programu na rok 2021 – jak możemy ochronić bioróżnorodność i powstrzymać wymieranie gatunków (tzw. sixth mass extinction) ?


Zbliżamy się do końca Dziesięciolecia na rzecz Bioróżnorodności pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jednak mimo licznych akcji podejmowanych na świecie, nie udało nam się zrealizować wszystkich celów Aichi Biodiversity Targets ustalonych w październiku 2010 w Japonii przez rządy w ramach Planu strategicznego na rzecz bioróżnorodności.

Wciąż kładziemy nacisk na bioróżnorodność, dostrzegając jednak w globalnej perspektywie zagrożenia dla bioróżnorodności. W tym trudnym czasie, nazywanym przez naukowców „szóstą zagładą gatunków”, zapraszamy uczniów do podzielenia się swoimi pomysłami na temat tego, w jaki sposób odwrócić ten proces, przywracając bioróżnorodność i przybliżając się do osiągnięcia celów określonych w strategii ONZ „Życie w harmonii z naturą”.

Gdzie znajdę przydatne materiały?

Materiały do wykorzystania:

https://trustforsustainableliving.org/take-part/international-schools-essay-competition-and-debate/entry-resources

https://trustforsustainableliving.org/learning-resources