Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

ANDRZEJKI - wróżby, przepowiednie, dobra zabawa.

A

Z

R

D

N

I

K

J

E

Św. Andrzej - jeden z dwunastu apostołów, brat św. Piotra.Pochodził z rodziny rybackiej, mieszkał w Kafarnaum.Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela. Pod jego wpływem poszedł za Jezusem. Za swoje nauki apostoł Andrzej został skazany na śmierć męczeńską. Rozpięto go na krzyżu mającym kształt litery X. Jest to pierwsza litera słowa "Chystus" w języku greckimΧριστός.

A jak Andrzej

N jak noc

Wróżby andrzejkowe odprawiane są w nocy z 29 na 30 listopada, czyli w wigilię św. Andrzeja. Dzień ten przypada na początku lub na końcu roku liturgicznego.Andrzejki są okazją do zorganizowania ostatnich zabaw przed adwentem.Noc sprzyja tajemnicom, buduje klimat.

D jak dawniej

Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były tylko dla niezamężnych dziewcząt. Początkowo andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu; w czasach późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu.Pochodzenie andrzejkowych wróżb matrymonialnych nie jest do końca znane – niektórzy autorzy wskazują na starożytną Grecję, podkreślając podobieństwo źródłosłowu imienia Andrzej (Andreas) i greckich słów aner, andros oznaczających męża, mężczyznę.

R jak rozrywka

Współcześnie andrzejki są okazją do spotkań ze znajomymi. Nikt poważnie nie traktuje już wróżb, są one raczej ciekawym urozmaiceniem codzienności, elementem rozrywki.

Z jak zaloty

Magiczny czas andrzejkowy sprzyjał myśleniu o szukaniu tzw. drugiej połówki. W dawnych czasach zaloty miały duże znaczenie. Znajomości rozwijały znacznie wolniej niż współcześnie.

E jak emocje

Wieczór andrzejkowy nierozłącznie wiąże się z emocjami. Możliwość poznania przyszłości zawsze wzbudzała duże zainteresowanie, niezależnie od czasów, w których wróżono. Nawet w XXI w. chętnie sięgamy po tego typu rozrywkę.

J - jak to się pisze?

Andrzejki to nazwa obrzędu, nie święta.Zgodnie z zasadami polskiej pisowni nazwy obrzędów piszemy małą literą, zatem andrzejki.

K jak katarzynki

Katarzynki to odpowiednik andrzejek tylko dla kawalerów. W nocy z 24 na 25 listopada, tj. w wigilię św. Katarzyny Aleksandryjskiej, odbywały się wróżby młodych mężczyzn dotyczące ożenku i poszukiwania partnerki. Święto to zostało wyparte przez andrzejki

I jak imię

Przebijanie serca z zapisanymi męskimi imionami to, oprócz lania wosku, najpopularniejsza wróżba.

Teraz czas na zabawę.Poznajmy przyszłość...

Dziękuję za uwagę.