Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

ESTUDAMOS A PARTITURA

Aula de músicaCEIP Plurilingüe Cruceiro

AS CAMPÁS

Necesitamos:

pentagrama

clave de sol

compás

negra

dobre barra final

branca

fai click nos post-it

PARTITURA

Pentagrama

Son 5 liñas e 4 espazos nos que se escribe a música.

Clave de sol

É un símbolo que se coloca ao principio do pentagrama e que indica en que lugar vai cada nota da escala.

Compás

O compás serve para dividir a música en partes de igual duración.

Negra

É unha figura musical que dura 1 pulso.

Branca

É unha figura musical que dura 2 pulsos.

Dobre barra final

Está formada por unha liña fina e outra grosa e indica o final dunha melodía.

PARTITURA

AS CAMPÁS

Aula de músicaCEIP Plurilingüe CruceiroCurso 2020-21