Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

חקירת פולינום

'

Created by Sarit Samuel

את שיטת הפנשן המציאה מלכה ברנר ממכון ויצמן
צפה בסרטון שממחיש את השיטה

שחק ולמד- בואו נבדוק מה אנו זוכרים מהסרטון

לחץ על הכיתוב בשחור

שלבי חקירת הפונקציה לפי שיטת הפנש"נ


נ"ש= נשווה
נגזרת=שיפוע

הגרף

המשך בדף הבא

פונקציה

נגזרת

שיפוע

נקודה

נ"ש= נשווה

כלומר נשווה בין הנגזרת לשיפוע

לאחר חקירה נקבל את הגרף הבא נסה לשער למה?

נ"ש למציאת קיצון

לסיכום: עובדים שלב אחרי שלב וכשמסיימים עם הפנשן חוזרים שוב להתחלה

פונקציה

נגזרת

שיפוע

נקודה

נחזור להתחלה ונציב בפונקציה

המשחק התאמות- התאם בין הפונקציה לנקודה/ות הקיצון החשודה/ות שלה

x=-41

x=4


x=-4


x=2

x=-2

x=1

x=-1

x=0

x=-1

x=-4.5

x=2

אין קיצון חשוד

1

1

משחק

חדר בריחה


הוראות משחק

הוראות משחק:

עליך למצוא את הנקודה החשודה לקיצון הקוד יהיה ערכי שיעורי הנקודה למשל אם קיבלת שהנקודה היא 1,90 הקוד יהיה 190בהצלחה!

לחץ על הכפתורים בהתאם לקוד שפיצחת

משחק

חדר בריחה


הוראות משחק

הוראות משחק:

עליך למצוא בכל אחד מהתרגילים הבאים את הנקודה החשודה לקיצון . הקוד יהיה סכום ערכי האיקס והוואי של הנקודה

בהצלחה!

משחק

חדר בריחה


הוראות משחק

הוראות משחק:

עליך למצוא בכל אחד מהתרגילים הבאים את הנקודה החשודה לקיצון

במידה וקיבלת 2 נקודות הקוד יהיה סכום ערכי האיקס בלבד


בהצלחה!

משחק

חדר בריחה


הוראות משחק

הוראות משחק:

מצא את נקודות הקיצון החשודות.

הקוד יהיה סכום ערכי האיקס והוואי של 2 הנקודות החשודות שקיבלת


בהצלחה!

!כל הכבוד

לחץ על העפרון תן למורה את הקוד שמסתתר ותהנה ממשחק הפאזל