Want to make creations as awesome as this one?

Природа и друштво, 4. разред

Transcript

НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ СрбијЕ

ЦИЉ ЧАСА

Стандарди постигнућа

1ПД.1.2.3. 1ПД.2.2.3. 1ПД.3.1.1.

Презентација прати садржај Едукиног уџбеникаРадна свеска за 4. разред,Љиљане Вдовић и Бранке Матијевић.Задаци за вежбање налазе се на страни 27.

Презентација прати садржај Едукиног уџбеника Природа и друштво за 4. разред,Љиљане Вдовић и Бранке Матијевић.Лекције које се утврђују налазе се на странама 48 - 51.

Циљеви и задаци часа: именовање и разликовање националних паркова Србије; утврђивање сличних карактеристика на примерима из природног окружења у непосредној околини.

На овом часу утврдићемо и проширити знање о заштићеним подручјима у Србији.

Ђавоља варош

Тара

Засавица

Шар - планина

Копаоник

Рипаљка

Национални паркови

Резервати природе

Паркови природе

Споменици природе

Заштићена подручја Србије поређај у исправан редослед, према степену заштите, од највећег до најмањег.

Забави се И УЧИ

1

Корак 1.Обнављамо

НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ СРБИЈЕ

КВИЗ

КРЕНИМО!

2

Корак 2.Квиз знања

1. Национални парк је:

законом заштићена територија на којој живе ретке биљке и животиње;

зелена површина са много клупа и стаза за шетање;

Тачно! Браво!

СЛЕДЕЋЕ ПИТАЊЕ

2. Прво заштићено природно добро у Србији јесте:

Панчићева оморика;

Обедска бара;

водопад Рипаљка.

Тачно! Браво!

СЛЕДЕЋЕ ПИТАЊЕ

3. Који је најстарији национални парк у Србији?:

НП Ђердап;

НП Тара;

НП Фрушка гора.

Тачно! Браво!

СЛЕДЕЋЕ ПИТАЊЕ

4. У оквиру ког националног парка се налази преисторијско насеље Лепенски Вир?

НП Ђердап;

НП Шар -планина;

НП Фрушка гора.

Тачно! Браво!

СЛЕДЕЋЕ ПИТАЊЕ

5. Тара је позната по посебној врсти дрвета које се зове:

бор кривуљ;

златна папрат;

Панчићева оморика.

Тачно! Браво!

СЛЕДЕЋЕ ПИТАЊЕ

6. У ком националном парку се налази споменик нашем познатом песнику?

НП Ђердап;

НП Ђердап;

НП Фрушка гора.

Тачно! Браво!

СЛЕДЕЋЕ ПИТАЊЕ

7. Који национални парк је најпознатији зимски туристички центар?

НП Тара;

НП Копаоник;

НП Шар - планина.

Тачно! Браво!

КРАЈ

Сада можеш лако да решиш задатке у Радној свесци, Љиљане Вдовић и Бранке Матијевић, на страни 27.

Додатни/домаћи задатак

Радна свеска за 4. разред,Љиљане Вдовић и Бранке МатијевићЗадаци за вежбање налази се на страни 27.

Присети се тачних одговора!

Превуци назив националног парка на одговарајуће место на карти Србије.

Забави се - БУДИ НАЈБРЖИ

3

Корак 3.Игрица

Сада можеш лако да решиш 5. задатак у Вежбанци, Љиљане Вдовић, на страни 30.

Додатни/домаћи задатак

Природа и друштво: вежбанка за 4. разред, Љиљане Вдовић.Задатак за вежбање налази се на страни 30.

Гугл упитник који се налази на претходном слајду помоћи ће ти да одговориш на питања у Вежбанци.

гугл упитник

провери своје знање

4