Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

4º comezamos novo tema

Os animais vertebrados

01. índice

02. Vídeo

03. Mapa conceptual

04. QUE É UN ANIMAL VERTEBRADO

07. réptiles

08.anfibios

05. mamíferos

06. aves

09. peixes

10. gracias

ÍNDICE

VíDEO

Os animais vertebrados

+ info

características

Os vertebrados son un grupo de animais cun esqueleto interno articulado, que actúa como soporte do corpo e permite o seu movemento.

definición

teñen columna vertebral, formada por unha serie de pezas articuladas ou vértebras que permiten algúns movementos e lles dan certa flexibilidade.O corpo está dividido en cabeza, tronco e extremidadesHai individuas femias e machos, o sexo está diferenciado.

vertebrados

+ info

mamíferos

Unha ovella mala, ao rebaño enteiro daña

respiran polos pulmóns

01

Son vivíparos e as crías aliméntanse do leite das nais

02

corpo cuberto de pelo

03

características

04

A maioría son terrestres e desprázanse a 4 patas

carnívoros

cairosubstantivo masculinoCada un dos dentes situados entre o último incisivo e o primeiro premolar, catro en total, que na maior parte dos mamíferos, sobre todo nos carnívoros, acaban en punta.Os animais carnívoros utilizan os cairos para esgazar a carne das súas vítimas.poutaPARA TODAS AS ACEPCIÓNS SINÓNIMO gadoupasubstantivo feminino1Pé dalgúns animais, provisto de unllas fortes, curvadas e aguzadas, dispostas para apresar e esgazar.O gato rabuñouno coas poutas. SINÓNIMOS farpa,garra

+ info

+ info

+ info

+ info

Teñen cairos afiados e poutas

ungulados

Os ungulados son os mamíferos que teñen patas con pezuños. Son terrestres e herbívoros.( xabaril, burro... )

primates

Os primates son mamíferos terrestres que teñen cinco dedos nas mans e nos pés. As persoas pertencemos ao grupo dos primates. ( gorilas, chimpancés, orangutáns e todos os monos )

cetáceos

Os cetáceos son mamíferos acuáticos.O seu corpo é alongado , desprázanse nadando movendo o rabo e as aletas. Como teñen pulmóns, necesitan sair da auga para respirar. Teñen un orificio chamado espiráculo polo que respiran. (baleas, golfiños...)

grupos de mamíferos

Dentro dos mamíferos podemos clasificalos en

+ info

+ info

+ info

+ info

quen son?

QUEN SON?

adiviña que é quen

QUEN SON?

QUEN SON?

Loremipsumraptor

Carnívoro

Cetáceo

Ungulado

Primate

vertebrados

+ info

aves

Cando o paxaro a pica é cando a fruta está máis rica

A maioría das aves son terrestres e voan, aínda que algunhas pasan moito tempo na auga, nadando e alimentándoseAs extremidades dianteiras son ás.

definición

.

corpo cuberto de plumas

01

son ovíparas

02

respiran por pulmóns

03

características

04

teñen peteiro

corredoras

+ info

+ info

+ info

+ info

Non poden voar. Ás pequenas e patas fortes

nadadoras

Dedas unidas para poder nadar

rapaces

Son carnívoras. Poutas e peteiro fortes e afiados

paxaros

Grupo máis numeroso de aves, son pequenas e algunhas cantan

grupos de aves

Dentro das aves podemos clasificalas en

vertebrados

+ info

réptiles

Lágrimas de cocrodilo

Os réptiles son un grupo de vertebrados que, na súa maioría, viven na terra.

definición

.

respiran polos pulmóns

+ info

01

A pel está cuberta de escamas

02

Son ovíparos

03

características

04

Desprázanse con 4 patas ou arrastrándose

+ info

lagartos

+ info

+ info

+ info

serpes

crocodilos

tartarugas

grupos de réptiles

Dentro dos réptiles podemos clasificalos en

A maioría son terrestres e carnívoros. Corpo alongado e 4 patas curtas. O rabo é longo e algúns pódeno desprender para distraer aos depredadores.

Teñen o corpo alongado e carecen de patas. Desprázanse reptando e poden subir árbores, nadar e saltar. Algunhas producen veleno.

Teñen escamas moi resistentes. Son carnívoros e viven na auga, aínda que saen a superficie a respirar.

Teñen o lombo protexido por unha cuberta. Hainas terrestres e acuáticas. As acuáticas saen á terra a respirar e poñer os ovos.

+ info

+ info

+ info

+ info

quen son?

QUEN SON?

adiviña quen é quen

QUEN SON?

QUEN SON?

Loremipsumraptor

Crocodilo

Lagarto

Tartaruga

Serpe

vertebrados

+ info

Anfibios

Está como sapo de otro pozo

+ info

Son un grupo de vertebrados que son en parte acuáticos e en parte terrestres. Poden metamorfosearse, que é o proceso polo que os anfibios se transforman e pasan de cágados a adultos. Cando un anfibio nace chámase cágado, viven na auga, desprázase cun rabo e respira polas branquias.

definición

respiran polos pulmóns e a través da pel

+ info

01

Teñen a pel espida: non teñen nin pelos, escamas nin plumas

02

Son ovíparos

03

características

04

Desprázanse coas patas

anfibios sen rabo

cairosubstantivo masculinoCada un dos dentes situados entre o último incisivo e o primeiro premolar, catro en total, que na maior parte dos mamíferos, sobre todo nos carnívoros, acaban en punta.Os animais carnívoros utilizan os cairos para esgazar a carne das súas vítimas.poutaPARA TODAS AS ACEPCIÓNS SINÓNIMO gadoupasubstantivo feminino1Pé dalgúns animais, provisto de unllas fortes, curvadas e aguzadas, dispostas para apresar e esgazar.O gato rabuñouno coas poutas. SINÓNIMOS farpa,garra

+ info

+ info

Anfibios con rabo

grupos de anfibios

Dentro dos anfibios podemos clasificalos en

Son as ras e os sapos. As súas patas traseiras son moi longas e sérvenlles para saltar

Son as píntegas e os tritóns. As súas catro patas teñen a mesma lonxitude.

píntegasubstantivo feminino(Salamandra salamandra)Anfibio da familia dos salamándridos coa pel lisa e brillante, de cor negra con manchas amarelas.A secreción cutánea de píntega produce proído cando penetra nunha ferida. SINÓNIMOS becha,bicha,pinchorra,sacabeira,sacarrancha,salamanca,salamántiga,sapagueiratritónsubstantivo masculino2ZooloxíaAnfibio acuático da familia dos salamándridos, de corpo longo, cola comprimida polos laterais e cunha especie de crista dorsal nos machos, do que existen varias especies.

+ info

+ info

+ info

+ info

quen son?

QUEN SON?

adiviña quen é quen

QUEN SON?

QUEN SON?

Loremipsumraptor

Sen rabo

Con rabo

Con rabo

Sen rabo

vertebrados

+ info

peixes

Eres un bo peixe!

Son acuáticos: non poden vivir fóra da auga.

definición

respiran polas branquias

+ info

01

están cubertos de escamas

02

Son ovíparos

03

características

04

Desprázanse coas aletas

peixes óseos

cairosubstantivo masculinoCada un dos dentes situados entre o último incisivo e o primeiro premolar, catro en total, que na maior parte dos mamíferos, sobre todo nos carnívoros, acaban en punta.Os animais carnívoros utilizan os cairos para esgazar a carne das súas vítimas.poutaPARA TODAS AS ACEPCIÓNS SINÓNIMO gadoupasubstantivo feminino1Pé dalgúns animais, provisto de unllas fortes, curvadas e aguzadas, dispostas para apresar e esgazar.O gato rabuñouno coas poutas. SINÓNIMOS farpa,garra

+ info

+ info

peixes cartilaxinosos

grupos de peixes

Dentro dos peixes podemos clasificalos en

A maior parte dos peixes teñen esqueleto de ósos, que son as espiñas.

Esqueleto de cartílaxe, máis flexible que o óso. Quenllas, raias, mantas...

+ info

+ info

+ info

+ info

quen son?

QUEN SON?

adiviña quen é quen

QUEN SON?

QUEN SON?

Peixe óseo

Peixe óseo

Peixe cartilaxinoso

Peixe cartilaxinoso

gracias