Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Ewangelie

Świadectwa o Jezusie

Start

Katecheza

Ewangelia = Dobra Nowina

- oznacza dobrą nowinę głoszoną przez Jezusa o tym, że przybliżyło się Królestwo Boże.Nazwę tę noszą cztery pierwsze księgi Nowego Testamentu. Są to Ewangelie synoptyczne Mateusza,Marka, Łukasza oraz Ewangelia Jana. Ewangelia –to nie biografia-to Objawienie o Zbawcy JezusieOpiera się na wydarzeniach rzeczywistych ale jej zadaniem jest przekazanie nowiny o zbawieniu, więc pomija to, co tego tematu nie dotyczy

Pierwsze zapisy

Księgi Nowego Testamentu powstawały pod koniec I i na początku II wieku po Chrystusie. Od tego czasu były wielokrotnie przepisywane (wyobraźcie sobie, że kiedyś nie było ksero i drukarek :)) Wiele z tych starożytnych tekstów zachowało się do dzisiaj i można je obejrzeć w muzeach.

Atrament przechowywany w postaci stałej, powstawał z mieszaniny węgla drzewnego i kleju roślinnego. Używało się go mocząc pędzel w wodzie i zwilżając w ten sposób powierzchnię atramentu trzymanego na paletce.Pióra wykonywano poprzez przegryzienie zwykłej łodygi trzciny. Włókienka układały się na jego końcu w sposób przypominający dzisiejsze pędzle

wiecej

więcej

wiecej

Czym pisano?

03

Redakcja Ewangelii

Czterej redaktorzy (Mateusz, Marek, Łukasz i Jan) zebrali istniejące przekazy i Jezusie i spisali, tworząc w ten sposób teksty Ewangelii.lata ok. 65-100 po Chr.

02

Przekaz ustny

Po Zmartwychwstaniu Apostołowie lepiej zrozumieli naukę Jezusa. Po Zesłaniu Ducha Świętego idą na cały świat, aby głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu.po 30 r. po Chr.

01

Nauczanie Jezusa

wiecej

Pierwszym etapem powstawania Ewangelii było życie, działalność (cuda) i nauczanie Jezusa.ok. 6 r. przed Chr.- 30 r. po Chr.

- Etapy powstawania Ewangelii

cytat

Jan

Łukasz

Marek

Mateusz

Ewangelisci - symbole

Napisana w Efezie do już wierzących w Chrystusa, ma 21 rozdziałów

ok.90-100

wg. Sw. Jana

ok.65-70

wg. Sw. Łukasza

Napisana do Pogan , w j. greckim24 rozdziały

wg. Sw. Mateusza

Najdłuższa 28 rozdziałów, napisana do Żydów i judeochrzescijan

wg. Sw. Marka

Najkrótsza--16 rozdziałów, napisana do Rzymian

ok.80-90

ok.70-80

Powstanie Ewangelii

wiecej

Napisana w Efezie do już wierzących w Chrystusa, ma 21 rozdziałów

ok.90-100

wg. Sw. Jana

ok.65-70

wg. Sw. Łukasza

Napisana do Pogan , w j. greckim24 rozdziały

wg. Sw. Mateusza

Najdłuższa 28 rozdziałów, napisana do Żydów i judeochrzescijan

wg. Sw. Marka

Najkrótsza--16 rozdziałów, napisana do Rzymian

ok.80-90

ok.70-80

Powstanie Ewangelii

wiecej

Papirus Chester Beauty P45

jest papirusowym rękopisem Nowego Testamentu. Pisany jest w formie kodeksu. Zawiera tekst Ewangelie i Dzieje Apostolskie. Pochodzi z początku III wieku, przechowywany w Dublinie i Wiedniu

Odkrycie w Qumran

Wiecej

Odkrycie niezwykle cennych i bardzo starych zwojów papirusowych przechowywanych w dzbanach w grotach Qumran nad Morzem Martwym. Doszło do niego w1947. Dzbany zawierały teksty Starego Testamentu. Potwierdziły one oryginalność i niezmienność tekstów biblijnych od tysięcy lat.Przeprowadzone badania archeologiczne i metodą radiowęglową 14C pozwalają datować rękopisy na okres od II w. p.n.e. do I w. n.e.

• Ewangelia Bartłomieja;• Ewangelia Filipa;• Ewangelia Judasza;• Ewangelia Macieja;• Ewangelia Piotra;• Ewangelia Tomasza• Apokalipsa Pawła;• Apokalipsa Piotra;• Pasterz Hermasa.• Didache

Apokryfy

(gr. ἀπόκρυφος, ápókryphos – ukryty, tajemny) – określenie używane obecnie głównie w kontekście ksiąg o zabarwieniu religijnym z okresu przełomu naszej ery, które Kościół katolicki uważa za nienatchnione, w szczególności to księgi niewchodzące w skład Biblii.• Apokryfy były szeroko rozpowszechnione aż do schyłku starożytności na terenie cesarstwa rzymskiego, szczególnie w jego wschodniej części w postaci nurtu religijnego zwanego gnostycyzmem.

dlaczego mamy 4 Ewangelie?

ZapamiętajJezus Chrystus-jest centrum ksiąg ewangelicznych, to wcielony SYN BOŻY, Jego czyny, nauczanie, męka i zmartwychwstanie. Tylko JEZUS ma słowa życia wiecznego. Ewangelie-formowały się w trzech etapach: • życie i nauczanie Jezusa, • tradycja ustna, • spisanieApostołowie -piszac Ewangelię czerpali z własnych wspomnień oraz ze świadectwa tych, którzy byli naocznymi świadkami życia i działalności Jezusa.Wybrali niektóre z wielu wiadomości przekazanych ustnie lub pisemnie.

Jedna Ewangelia, ale w czterech wersjach... Możemy zauważyć pewne różnice w przekazie, np. w opisach zmartwychwstania (imiona kobiet, które poszły do grobu). Niektóre wydarzenia opisane są tylko w jednej Ewangelii (np. cud w Kanie Galilejskiej lub przypowieść o synu marnotrawnym), a inne we wszystkich. Obok znajdziecie zadanie, które polega na przypasowaniu zdarzeń, które opisuje dany ewangelista.

Zadanie

Wyszukaj w Piśmie Świętym poniższe fragmenty, nadaj im tytuły i uporządkuj chronologicznie wydarzenia z życia JezusaŁk 2,22Łk 2,41-50Mk 1,9-11Łk 2,6-7J 19,25-30Łk 24,51Mt 5,1-12Mt 24,5-6