Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Katecheza

Start

Świadectwa o Jezusie

Ewangelie

Rozpocznij od modlitwy do Ducha Świętego:


"Duchu Święty, z Twojego polecenia Objawienie zostało spisane dla nas, ludzi. Oświeć mój rozum i napełnij moje serce, abym przy czytaniu dobrze zrozumiał Twoją prawdę, abym nauczył się goręcej Cię kochać i wierniej Ci służyć.

Amen.

- oznacza dobrą nowinę głoszoną przez Jezusa o tym,
że przybliżyło się Królestwo Boże.
Nazwę tę noszą cztery pierwsze księgi Nowego Testamentu.
Są to Ewangelie synoptyczne Mateusza,Marka, Łukasza oraz Ewangelia Jana.
Ewangelia –to nie biografia-to Objawienie o Zbawcy Jezusie
Opiera się na wydarzeniach rzeczywistych
ale jej zadaniem jest przekazanie nowiny o zbawieniu,
więc pomija to, co tego tematu nie dotyczy

Ewangelia = Dobra Nowina

Czym pisano?

wiecej

więcej

wiecej

Atrament przechowywany w postaci stałej, powstawał z mieszaniny węgla drzewnego i kleju roślinnego. Używało się go mocząc pędzel w wodzie i zwilżając w ten sposób powierzchnię atramentu trzymanego na paletce.
Pióra wykonywano poprzez przegryzienie zwykłej łodygi trzciny. Włókienka układały się na jego końcu w sposób przypominający dzisiejsze pędzle

Księgi Nowego Testamentu powstawały pod koniec I i na początku II wieku po Chrystusie. Od tego czasu były wielokrotnie przepisywane (wyobraźcie sobie, że kiedyś nie było ksero i drukarek :)) Wiele z tych starożytnych tekstów zachowało się do dzisiaj i można je obejrzeć w muzeach.

Pierwsze zapisy


Manuskrypty

Zapiski dokonane na papirusie przy pomocy atramentu z węgla drzewnego były bardzo nietrwałe, dlatego, aby ich treść zachować przed zniszczeniem przepisywano je. W ten sposób powstawały manuskrypty.


Papirusy - II wiek

Najstarsze teksty chrześcijańskie spisywano na papirusach. Niestety, jest to materiał, który szybko niszczeje, rozpada się, dlatego do dzisiaj zachowały się tylko fragmenty zwojów lub kodeksów z tego materiału (kodeks - miał formę dzisiejszych książek). Najstarszy odnaleziony fragment to tzw. "papirus Rylandsa"

Pochodzi z lat 125-135 po Chrystusie i zawiera fragmenty Ewangelii wg św. Jana.


Kodeksy - IV i V wiek

Kodeksy miały formę książki, z kartkami i okładkami (najczęściej drewnianymi, stąd powiedzenie "od deski do deski"). Tekst czterech Ewangelii znajduje się w kodeksach: Synajskim, Watykańskim i Aleksandryjskim.


- Etapy powstawania Ewangelii

Pierwszym etapem powstawania Ewangelii było życie, działalność (cuda) i nauczanie Jezusa.
ok. 6 r. przed Chr.- 30 r. po Chr.

wiecej

Nauczanie Jezusa

01

Po Zmartwychwstaniu Apostołowie lepiej zrozumieli naukę Jezusa. Po Zesłaniu Ducha Świętego idą na cały świat, aby głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu.
po 30 r. po Chr.

Przekaz ustny

02

Czterej redaktorzy (Mateusz, Marek, Łukasz i Jan) zebrali istniejące przekazy i Jezusie i spisali, tworząc w ten sposób teksty Ewangelii.
lata ok. 65-100 po Chr.

Redakcja Ewangelii

03

Ewangelie Marka, Łukasza i Mateusza są do siebie bardzo podobne, ponieważ ich redaktorzy korzystali prawdopodobnie z tych samych źródeł. Z tego powodu nazywane są Ewangeliami synoptycznymi.

Ewangelisci - symbole

Mateusz


Marek


Łukasz


Jan

cytat

Św. Mateusz (skrzydlaty człowiek): zanim poznał Jezusa był celnikiem, jednym z najbardziej nienawidzonych i pogardzanych ludzi w kulturze żydowskiej. Jezus spojrzał na niego z miłością i powołał go na swojego ucznia. To dzięki Chrystusowi Mateusz odkrył swoją godność ludzką i dziecięctwo Boże. W Jezusie widział przede wszystkim człowieka, w którym wypełniają się wszystkie proroctwa mesjańskie.

Celem redakcji wg św. Mateusza jest ukazanie chrześcijanom żydowskiego pochodzenia, że Jezus jest wypełnieniem zapowiedzi i obiecanym Mesjaszem, stąd zawiera liczne odwołania do Starego Testamentu.

Jest zbudowana na kształt pięcioksięgu, a Jezus jest przedstawiony jako nowy Mojżesz, który uczy nowego rozumienia Prawa.

Ukazuje królestwo Boże jako rzeczywistość, która zaczęła się już na ziemi.

Św. Marek (lew): jego Ewangelia rozpoczyna się od spotkania Jana Chrzciciela z Jezusem. Pominął on dzieciństwo Jezusa i ukazał go od razu w czynie, jako potężnego Syna Bożego. Napisał ją bardzo prostym językiem. Życie Jezusa opisywał w bardzo emocjonalny sposób, był pełen zapału. Często wskazywał na relację z Janem Chrzcicielem, o którym również mówiono lew, co symbolizowało jego surowe życie na pustyni i konsekwentne odważne głoszenie nadejścia Syna Bożego. Celem św. Marka było ukazanie, że Jezus jest Mesjaszem - Synem Bożym.

Jest to najkrótsza redakcja Ewangelii, ma udowodnić boskość Jezusa Chrystusa, która uwidacznia się w Jego dziełach i czynach.Marek pisał do Rzymian. Słowa Ewangelii spisał na podstawie opowieści samego św. Piotra, któremu towarzyszył w podróży.

Św. Łukasz (wół): był z zawodu lekarzem. Słynął z bardzo szczegółowych opisów, również medycznych. Jego Ewangelia kojarzona jest z ogromną precyzją i mozolną pracą, którą musiał włożyć w te opisy - niczym wół. Tę ofiarność podkreśla już od narodzin Jana Chrzciciela i Jezusa, którzy zostali ofiarowani swoim rodzicom, aż do ich męczeńskiej śmierci, gdy ofiarowali się całemu światu i Kościołowi. Przedstawia Chrystusa jako pochylającego się nad grzesznikiem, nad cierpiącym i pokrzywdzonym.Swoją redakcję Ewangelii Łukasz kieruje do pogan (do Greków), ponieważ był człowiekiem wykształconym.Św. Łukasz był uczniem św. Pawła i znał osobiście Maryję, Matkę Jezusa, dlatego mógł opisać co się działo przed narodzeniem Zbawiciela i w Jego młodych latach.

Św. Jan (orzeł): był umiłowanym uczniem Jezusa, który spoczywał na Jego ramieniu podczas ostatniej wieczerzy. Z racji swego młodego wieku nie był zapewne wtedy poważnie traktowany przez starszych Apostołów. Jednak to on był przy Jezusie w najważniejszym momentach życia i śmierci. Był świadkiem Jego przemienienia na górze Tabor i tym, który wziął Maryję pod swoją opiekę na Golgocie. Jan dużo obserwował i słuchał, dlatego jego Ewangelia jest też najbardziej symboliczna i teologiczna. W Jego oczach Jezus był przede wszystkim Bogiem. Bardzo dużo poświęcił opisowi Jego męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania. Jan był cichym towarzyszem o niezwykle wyostrzonym wzroku i zdolności obserwacji, posługiwał się wzniosłymi symbolami, dlatego też widziany jest jako orzeł, który wznosi się ponad to, co ludzkie. Celem jego redakcji Ewangelii jest przypomnienie, że Jezus jest Bogiem. Pisał do pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej i chciał umocnić jej wiarę w obliczu kryzysu i pierwszych herezji

"Jak człowiek cierpiał, jak lew zwyciężył, jak orzeł wzleciał, jak wół został zabity na ofiarę"

wiecej

Powstanie Ewangelii

ok.70-80

ok.80-90

Najkrótsza--16 rozdziałów, napisana do Rzymian

wg. Sw. Marka

Najdłuższa 28 rozdziałów, napisana do Żydów i judeochrzescijan

wg. Sw. Mateusza

Napisana do Pogan , w j. greckim
24 rozdziały

wg. Sw. Łukasza

ok.65-70

wg. Sw. Jana

ok.90-100

Napisana w Efezie do już wierzących w Chrystusa, ma 21 rozdziałów


Najstarsze, kompletne manuskrypty Pisma świętego

Nazwa manuskryptu

wiek

Miejsce odnalezienia

Miejsce przechowywania

Kodeks Synajski

IV

Synaj

Londyn

Kodeks Aleksandryjski

V

Egipt

Londyn

Kodeks Watykański

IV

Egipt

Watykan

Kodeks Bezy

V

Północna Afryka (?)

Cambridge

Fragment Kodeksu Synajskiego

wiecej

Powstanie Ewangelii

ok.70-80

ok.80-90

Najkrótsza--16 rozdziałów, napisana do Rzymian

wg. Sw. Marka

Najdłuższa 28 rozdziałów, napisana do Żydów i judeochrzescijan

wg. Sw. Mateusza

Napisana do Pogan , w j. greckim
24 rozdziały

wg. Sw. Łukasza

ok.65-70

wg. Sw. Jana

ok.90-100

Napisana w Efezie do już wierzących w Chrystusa, ma 21 rozdziałów


Najstarsze, kompletne manuskrypty Pisma świętego

Nazwa manuskryptu

wiek

Miejsce odnalezienia

Miejsce przechowywania

Kodeks Synajski

IV

Synaj

Londyn

Kodeks Aleksandryjski

V

Egipt

Londyn

Kodeks Watykański

IV

Egipt

Watykan

Kodeks Bezy

V

Północna Afryka (?)

Cambridge

Fragment Kodeksu Synajskiego

jest papirusowym rękopisem Nowego Testamentu. Pisany jest w formie kodeksu. Zawiera tekst Ewangelie i Dzieje Apostolskie. Pochodzi z początku III wieku, przechowywany w Dublinie i Wiedniu

Papirus Chester Beauty P45

Odkrycie niezwykle cennych i bardzo starych zwojów papirusowych przechowywanych w dzbanach w grotach Qumran nad Morzem Martwym. Doszło do niego w1947. Dzbany zawierały teksty Starego Testamentu. Potwierdziły one oryginalność i niezmienność tekstów biblijnych od tysięcy lat.Przeprowadzone badania archeologiczne i metodą radiowęglową 14C pozwalają datować rękopisy na okres od II w. p.n.e. do I w. n.e.

Wiecej

Odkrycie w Qumran


(gr. ἀπόκρυφος, ápókryphos – ukryty, tajemny) –
określenie używane obecnie głównie w kontekście ksiąg o zabarwieniu religijnym z okresu przełomu naszej ery, które Kościół katolicki uważa za nienatchnione, w szczególności to księgi niewchodzące w skład Biblii.

• Apokryfy były szeroko rozpowszechnione aż do schyłku starożytności na terenie cesarstwa rzymskiego, szczególnie w jego wschodniej części w postaci nurtu religijnego zwanego gnostycyzmem.

Apokryfy

• Ewangelia Bartłomieja;
• Ewangelia Filipa;
• Ewangelia Judasza;
• Ewangelia Macieja;
• Ewangelia Piotra;

• Ewangelia Tomasza

• Apokalipsa Pawła;
• Apokalipsa Piotra;
• Pasterz Hermasa.

• Didache
Zapamiętaj

Jezus Chrystus-jest centrum ksiąg ewangelicznych, to wcielony SYN BOŻY, Jego czyny, nauczanie, męka i zmartwychwstanie. Tylko JEZUS ma słowa życia wiecznego.

Ewangelie-formowały się w trzech etapach:
• życie i nauczanie Jezusa,
• tradycja ustna,
• spisanie

Apostołowie -piszac Ewangelię czerpali z własnych wspomnień oraz ze świadectwa tych, którzy byli naocznymi świadkami życia i działalności Jezusa.Wybrali niektóre z wielu wiadomości przekazanych ustnie lub pisemnie.

dlaczego mamy 4 Ewangelie?


Jedna Ewangelia, ale w czterech wersjach... Możemy zauważyć pewne różnice w przekazie, np. w opisach zmartwychwstania (imiona kobiet, które poszły do grobu). Niektóre wydarzenia opisane są tylko w jednej Ewangelii (np. cud w Kanie Galilejskiej lub przypowieść o synu marnotrawnym), a inne we wszystkich.
Obok znajdziecie zadanie, które polega na przypasowaniu zdarzeń, które opisuje dany ewangelista.


Wyszukaj w Piśmie Świętym poniższe fragmenty, nadaj im tytuły i uporządkuj chronologicznie wydarzenia z życia Jezusa
Łk 2,22
Łk 2,41-50
Mk 1,9-11
Łk 2,6-7
J 19,25-30
Łk 24,51
Mt 5,1-12
Mt 24,5-6

Zadanie