Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

גישות בסוציולוגיה

עינבל אריאלי

תוכן עיניינים

אינטראקציה סימבולית

כללי

קונפליקט

פונקציונליזם

בואו נשחק

השוואה בין הגישות

בחן את עצמך

ניתוח תרבות בעזרת הגישות

מבדקון סיכום

לחצו על הריבועים ולמדו על 3 הגישות בסוציולוגיה
עליכם לקרוא וללמוד על כל הגישות

בסיום למידת הגישות וקריאת הסיטואציות בניתוח תרבות, תרגלו בעזרת המשחק ועשו את מבדקון הסיכום

כיצד נבין תופעות ואירועים חברתיים שונים המתרחשים בחברה


הסוציולוגיה עוזרת לנו להבין אירועים ותופעות חברתיות באמצעות גישות שונות. מהי גישה בסוציולוגיה? זאת נקודת מבט מתוכה הסוציולוג מנתח ומבין את מה שמתרחש בחיים החברתיים.

Info

תיאוריה: מערכת מאורגנת של ידע, הכולל הנחות, מושגים וקשרים בין המושגים, המשמשים להסבר או ניבוי של תופעה וקשרים בין תופעות

התיאוריה כוללת השקפה כללית על התופעה, ומושגים שמסבירים את התופעה. היא מתפתחת כתוצאה ממחקר ולמידה אודות המציאות החברתית

ישנן גישות שעוסקות ברמת המיקרו של החברה – תופעות של יחידים, המתרחשות ביומיום

ישנן גישות שעוסקות ברמת המאקרו של החברה – תופעות חברתיות רחבות וכלליות

השוואה בין הגישות

השוואה

זכרו את המושגים, זה יעזור לכם בהמשך

צפו בוידאו וחשבו לאיזו מהגישות מתאים הקטע

הגישה הפונקציונליסטית

להקלטה עיקרי הגישה לחצו על הסרטון (עד דקה 21)
לקריאה על עיקרי הגישה לחצו על כפתור הפרטים

פרטים

גישת הקונפליקט

להקלטה עיקרי הגישה לחצו על הסרטון
לקריאה על עיקרי הגישה לחצו על כפתור הפרטים

פרטים

אינטראקציה סימבולית

להקלטה עיקרי הגישה לחצו על הסרטון (החל מדקה 31)
לקריאה על עיקרי הגישה לחצו על כפתור הפרטים

פרטים