Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA


Międzynarodowy Dzień

Praw Dziecka

Święto upamiętnia uchwalenie

Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku
a także Konwencji o Prawach Dziecka
w 1989 roku.
To dokumenty, których celem jest zapewnienie
jak najlepszej ochrony
i opieki najmłodszym.

20 listopada

to wyjątkowy dzień
– rocznica uchwalenia
Konwencji o prawach dziecka.
Jest to moment,
w którym uwaga wszystkich
kierowana jest na dzieci
i ich prawa.

Twoje Prawa

nie zależą
od wypełniania obowiązków.
Od wypełniania obowiązków zależą przywileje.

Mapa

Prawa Dzieci na całym świecie


Mam Prawo Do Rozwoju


Mam Prawo do Rodziny


Mam Prawo do Wolności Słowa

Mam Prawo do Tożsamości i Bezpieczeństwa

Mam Prawo do Zabawy


Mam Prawo do Nauki

Instytucje

i
linie telefoniczne
wspierające Dzieci

Rzecznik Praw Dziecka

Fundacja

Dajemy Dzieciom Siłę

Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci

i młodzieży, rodziców
oraz nauczycieli

Ogólnopolski telefon

dla ofiar
przemocy w rodzinie
„Niebieska Linia”

Ogólnopolski Telefon Zaufania

Instytucje
i numery telefonów wspierające dzieci

Rzecznik Praw Dziecka

800 199 990

Ogólnopolski Telefon Zaufania

To numer, pod którym uzyskasz pomoc oraz wsparcie,

jeśli Twój problem związany jest z narkotykami

lub uzależnieniem od narkotyków.

Możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i wtedy, kiedy zauważysz,

że problem z narkotykami ma osoba w Twoim otoczeniu.

NACIŚNIJ NAPIS: Rzecznik Praw Dziecka

116 111

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo

i były traktowane z poszanowaniem ich godności

i podmiotowości.
Fundacja Dzieci Niczyje jest organizacją zajmującą się pomocą dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom.
Działalność Fundacji Dzieci Niczyje adresowana jest do dzieci maltretowanych fizycznie, psychicznie, wykorzystywanych seksualnie oraz zaniedbywanych, do ich rodziców i opiekunów, jak również do osób stykających się w pracy zawodowej

z przypadkami krzywdzenia dzieci.

801 120 002

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

To numer, pod który mogą dzwonić ofiary przemocy w rodzinie, a także osoby, które usłyszały o takiej przemocy lub są jej świadkami.

Kontaktując się z „Niebieską Linią” uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

800 199 990

Ogólnopolski Telefon Zaufania

To numer, pod którym uzyskasz pomoc oraz wsparcie,

jeśli Twój problem związany jest z narkotykami

lub uzależnieniem od narkotyków.

Możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i wtedy, kiedy zauważysz, że problem z narkotykami

ma osoba w Twoim otoczeniu.

Miłego dnia