Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

MojżeszWybrany aby prowadzić

Kim był Mojżesz ?

Pierwsze spotkanie z Bogiem

Boży plan względem narodu Izraelskiego

Walka Boga z faraonem

Porozmawiajmy

Strach i niepewność Mojżesza i misja Aarona

10 plag egipskich

Wielka ucieczka z Egiptu

Historia Mojżesza a moje życie

10 plag egipskich:krew zamiast wody (Wj 7,19-21);żaby (Wj 8,1-10);komary (Wj 8,12-15);muchy (Wj 8,17-20);choroba bydła (Wj 9,3-7);pryszcze i wrzody (Wj 9,8-10);grad (Wj 9,22-32);szarańcza (Wj 10,12-20);ciemność (Wj 10,21-23);śmierć pierworodnych synów (Wj 12,29-30)

Jak ukazał się Bóg Mojżeszowi?O co poprosił Bóg Mojżesza?Co skłoniło Boga do interwencji względem narodu Izraelskiego?Jak przedstawił się Bóg Mojżeszowi?

W tych trudnych sytuacjach Mojżeszowi zdarzało się wątpić, ale nie przestał on ufać Bogu i wierzyć w nawrócenie swoich rodaków. Wstawił się za Aaronem, który za namową niezadowolonego ludu, dał się nakłonić do budowy złotego cielca. Bóg wybaczył Aaronowi ten grzech bałwochwalstwa dzięki wstawiennictwu brata. Mojżesz wstawiał się nieustannie za swoim ludem, np. kiedy naród został bez wody, Bóg wysłuchał modlitwy Mojżesza – otrzymali wodę ze skały.Poznaliśmy dzisiaj historię dwóch braci. Jeden żył w niewoli, zmuszany do ciężkiej pracy, drugi – w dobrobycie, w domu faraona, jako członek jego rodziny. Długo żyli z dala od siebie. Połączyło ich wspólne powołanie, wezwanie Boga i zadanie, jakie im powierzył – wyprowadzić lud Izraela z Egiptu. Było im nieraz trudno, ale wzajemnie się wspierali. Tworzyli załogę, jak kierowca i pilot rajdowy. Bóg, posługując się nimi, wyzwolił Izraelitów z niewoli egipskiej i doprowadził do Ziemi Obiecanej. Mojżesz i Aaron uczą nas wzajemnych relacji i współdziałania

Serce faraona było twarde na głos Boga, dlatego Bóg zesłał na Egipt 10 plag. Wówczas faraon pozwolił wyjść Izraelitom z Egiptu, ale później wysłał w pogoń za nimi 600 rydwanów, które zginęły w Morzu Czerwonym. Izraelici wyruszyli do Ziemi Obiecanej, ofiarowanej im przez Boga. U podnóża góry Synaj Bóg zawarł z nimi przymierze. Przez Mojżesza przekazał im 10 przykazań, które mieli przestrzegać. Izraelici przechodzili wiele prób, ale też wystawiali Boga na próbę i często narzekali. Również Mojżesz musiał znosić nieposłuszeństwa swoich rodaków, ich narzekania, kłótnie i wymówki

– Jakie znaki mógł czynić Mojżesz?– Jak Mojżesz odpowiedział Bogu na wezwanie powrotu do Egiptu i wyzwolenie narodu?– Czym się tłumaczył Mojżesz?-Co powiedział Pan Bóg do Mojżesza o Aaronie– Jakie zadanie powierzył Bóg Aaronowi?

Mojżesz:• był niepewny i wahał się,• bał się, że lud mu nie uwierzy,• bronił się przed misją, którą Bóg mu powierzył,• tłumaczył, że się jąka, mówił, że jest niewymowny, że „ociężałe są jego usta i język mu zesztywniał”,• nie ufał w moc Boga,• wzbraniał się przyjąć Boże wezwanie.Aaron:• brat Mojżesza, lewita,• miał zdolność łatwego przemawiania, • cieszył się ze spotkania z Mojżeszem, • był „ustami” Mojżesza,• razem z Mojżeszem został wybrany, by wyprowadzić Izrael z niewoli, • miał przemawiać do faraona,być prorokiem Mojżesza

https://www.youtube.com/watch?v=6xnXAXJ1hDU

Mojżesz był Hebrajczykiem, który urodził się w Egipcie. Kiedy faraon wydał rozkaz wymordowania chłopców hebrajskich, jego matka ukrywała go przez trzy miesiące. Potem włożyła go do koszyka z papirusu powleczonego smołą i żywicą i umieściła wśród sitowia na brzegu Nilu. Córka króla Egiptu zauważyła koszyk unoszący się na wodzie, otworzyła go i znalazła w nim chłopca. Nadała mu imię Mojżesz, tzn. „wyciągnięty z wody”, i adoptowała go. Jako członek rodziny faraona Mojżesz otrzymał solidne wykształcenie. Pewnego dnia, kiedy był już dorosłym mężczyzną, odwiedził swoich braci – synów Izraela – i stanął w obronie jednego z nich, zabijając Egipcjanina. Kiedy wieść o tym zdarzeniu dotarła do faraona, Mojżesz ze strachu uciekł z Egiptu. Wyczerpany wędrówką przez pustynię, trafił do krainy Madianitów i zamieszkał tam. Ożenił się i zajmował się wypasem owiec

Teraz pomyślimy chwilę o ludziach, których Pan Bóg stawia na naszej drodze.– Kiedy potrzebuję innych?– Kto stoi u mego boku w trudnych sytuacjach?– Kogo mogę nazwać moimi „ustami”?– Kto wstawia się za mną, gdy narozrabiam czy zawiodę?– Jakie są moje relacje z rodzeństwem?– Czy daję innym zgodę, harmonię, serdeczność?– Kiedy korzystam z pomocy innych – ich rady, mądrości?– Czy dostrzegam potrzeby mojego rodzeństwa, kolegów, koleżanek?– Czy wstawiam się za nimi do Pana Boga, jak Mojżesz za Aaronem?