Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

COM APRENEN LES MATES ELS VOSTRES FILLS I FILLES?

Escola L'Arenal de LLevant

Escola des de dins desembre 2020

ÍNDEX

1. Com entén l'escola les matemàtiques?

2. Donem importància als processos matemàtics.

4. En el procés d'aprenentatge , quin és el paper ...?

5. Com ho fem?

6. Estadis de l'aprenentatge de les matemàtiques.

3. Apostem per un aprenentatge competencial de les matemàtiques a partir del diàleg i la manipulació.

7. Com sabem si estem assolint allò que ens hem proposat i els hi hem proposat?

8. Avaluació formadora on l'alumnat és el protagonista.

9. Per què és tan important l'autoregulació de l'aprenentatge per part de l'alumnat?

11. En qualsevol procés d'aprenentatge els infants han de ...

10. Referents de l'escola per avaluar. Material manipulatiu del que fem ús a l'escola per cicles.

1. Com entén l'escola les matemàtiques?

Resoldre problemes

RESOLDRE PROBLEMESSer capaç d'enfrontar-se a situacions desconegudes, de dissenyar estratègies per resoldre-les, d'analitzar les seves possibles solucions i de plantejar-se noves preguntes.

Raonar i provar

RAONAR I PROVARSer capaç d'analitzar les situacions, fer conjectures i comprovar-les, deduir i argumentar les afirmacions que realitzen.

Connectar

CONNECTARSer capaç de descobrir les relacions existents entre les diferents idees i conceptes del món matemàtic o d'aquests amb el món que ens envolta.

Comunicar i representar

COMUNICAR I REPRESENTARSer capaç de transmetre i interpretar la informació matemàtica a través de qualsevol canal: de manera gràfica o escrita, oral, amb l'ajuda de material o mitjançant la tecnologia existent.

2. Donem importància als processos matemàtics?

Analitzar, raonar, reflexionar, investigar, generalitzar… són estratègies que les situacions quotidianes de la vida ens demanen. Són estratègies que cal practicar també per a desenvolupar la competència matemàtica, més enllà dels algoritmes mecànics.

Sense mecanització

Desenvolupament d'estratègies

Reptes vivencials

Manipulació

respectaNT els diferents ritmes d'aprenentatge

Abstracció

3. Apostem per un aprenentatge competencial de les matemàtiques a partir del diàleg i la manipulació

TUTORIALS

vídeos del material de representació de la base 10.aquí podeu trobar una sèrie de vídeos explicatius de com utilitzar aquest material per desenvolupar el procés manipulatiu dels diferents algoritmes matemàtics tal i com fem a l'escola.

4. En el procés d'aprenentatge , quin és el paper ...?

DE L'ALUMNAT

ACOMPANYA ORIENTA CREA SITUACIONS NOVES D'APRENENTATGE

DE LA MESTRA

5. Com ho fem?

Activa

Participativa

Lúdica

Dinàmica

Flexible

Manipulativa

6. Estadis d'aprenentatge de les matemàtiques:

Vivencial

Manipulatiu

Representatiu

Simbòlic/Abstracte

ú/un

7. Com sabem si estem assolint allò que ens hem proposat i els hi hem proposat?FUNCIÓ PEDAGÒGICA DE L'AVALUACIÓ

8. Avaluació formadora on l'alumnat és el protagonista

9. Per què és tan important l'autoregulació de l'aprenentatge per part de l'alumnat?

Consisteix a ensenyar als alumnes a detectar i regular ells mateixos les seves dificultats i trobar o demanar els ajuts necessaris per a superar-les.

La capacitat d’autoregular-se en un procés d’aprenentatge passa per:* Conèixer quins són els objectius d’aprenentatge .* Representar-se les operacions necessàries per realitzar una activitat.* Compartir quins són els criteris d’avaluació.

L’avaluació ha de donar lloc a un procés de comunicació a l’aula perquè els alumnes verbalitzin, comparteixin i s’apropiïn els objectius, els procediments i els criteris d’avaluació.

10. Referents de l'escola per l'avaluació:

Capacitats

Criteris d'avaluació de matemàtiques de primària

Materials de petits 1

Materials de mitjans 6-7 anys

Materials de grans 10- 11 anys

10. Tipus de material manipulatiu per cicles que fem servir a l'escola:

Materials de petits 2

Materials de mitjans/grans 8-10 anys

Activitats de petits

Activitats de mitjans

Activitats de grans

11. En qualsevol procés d'aprenentatge els infants han de ...

1. Fer

ExperimentarManipularTocarMirarDibuixarAllò que passa i que sovint diem problemaConstruir

4. Adonar-se

Si has descobert alguna cosa que no sabies abans.

5. Meravellar-se

De cada nova descoberta que fa, perquè és la seva descoberta.

2. Fixar-se

Observar què passaQuè ha passatQuè ha canviatCom ésQuè faPosar molta atenció

3. Pensar

CompararEndevinarRelacionarFer preguntesBuscar explicacions

6. Explicar als altres

Dir què ha fetQuè creu que ha passat o què ha descobertRespondre les preguntes dels altres i escoltar-les

7. Comprovar

Amb instruments si torna a passar el mateix, si és veritat.

8. Escriure

Amb llenguatge verbalAmb un dibuixAmb llenguatge matemàtic

9. Inventar

Alguna cosa semblant o nova.

ESPEREM QUE HAGI ESTAT ÚTIL PER ACLARIR DUBTES RESPECTE COM TREBALLEM LES MATEMÀTIQUES A L'ESCOLA!

M'ho van explicar i ho vaig oblidar.Ho vaig veure i ho vaig entendre.Ho vaig fer i ho vaig aprendre.Confuci

GRÀCIES