Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

2. Tolerancja to inaczej:

16 listopada- Międzynarodowy Dzień Tolerancji

1. Co to takiego tolerancja?

3. Tolerancja religijna

4. Tolerancja rasowa

5. Tolerancja dla osób niepełnosprawnych

6. Tolerancja dla ludzi ubogich

7. Przyczyny nietolerancji

„Nie musimy akceptować cudzych przekonań... ale musimy akceptować prawo innych do ich posiadania.” - Jodi Picoult

Tolerancja to dążenie do zrozumienia innych. Karel Capek

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1995 roku z inicjatywy UNESCO.
Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości narodowej.

Tolerancja jest sztuką zrozumienia innych poglądów, akceptacji innej wiary, narodowości, różnic kulturowych i etnicznych. Jednak nie znaczy to, że musimy się z wszystkim wokół zgadzać. Tolerancja polega właśnie na tym, że akceptujemy coś z czym się nie zgadzamy, ale szanujemy odmienności i różnice między ludźmi.

O Zrozumienie O Życzliwość

O Człowieczeństwo O Aprobata

O Szacunek O Pozytywne nastawienie

O Akceptacja O Dobroć

O Cierpliwość O Pomoc

O Wyrozumiałość

W większości państw jest swoboda wyznawania dowolonej religii. W Polsce większość ludzi jest katolikami. Jednak są też ludzie wyznający prawosławie czy protestantyzm. Takich ludzi należy traktować tak samo jak siebie, nie można ich od siebie odseparowywać, ani uważać za gorszych.

Nikt z nas nie ma prawa do tego, by kogokolwiek potępiać, dlatego, że kolor jego skóry bądź religia, w którą wierzy jest inna od naszej. Brak tolerancji wciąż obecny jest w naszym codziennym życiu. Często brakuje nam jednak odwagi, by jawnie powiedzieć ,,nie, nie zgadzam się" z tym, co widzę, co dzieje się wokół mnie. Być może obawiamy się, że i my staniemy się obiektem drwin, ze pod naszym adresem padną słowa obelgi. Pamiętajmy jednak, iż nie wolno nam przejść obojętnie obok niesprawiedliwości i krzywdy innych.

Problem tolerancji w dużym stopniu dotyczy osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność wiąże się z licznymi przeszkodami w codziennym życiu. To, co dla sprawnych osób jest banalnie proste, niepełnosprawnym może sprawiać wiele problemu. Czynności, które trzeba wykonywać codziennie często są nie lada wyzwaniem. Jest to codzienna walka ze swoją niepełnosprawnością.

Tolerancja dla osób niepełnosprawnych jest niezwykle ważna. Dzięki niej mogą się poczuć pełnoprawnymi obywatelami i wartościowymi ludźmi. Natomiast brak tolerancji może nawet doprowadzić do przypadków depresji i załamania. Mamy więc bardzo duży wpływ na życie osób niepełnosprawnych.

W dzisiejszych czasach często dyskryminuje się także ludzi bezdomnych i ludzi z ubogich rodzin. Już małe dzieci w przedszkolach, w szkole podstawowej i gimnazjach często wybierają do grona swoich kolegów tylko dzieci bogate , które mają tak jak one szereg elektronicznych błyskotek do swojej dyspozycji , chodzą w markowych ciuchach , grają w najnowsze gry . A dzieci z rodzin ubogich bardzo często w szkołach znajdują się na marginesie, poza klasową przynależnością.

Złe wychowanie,

Strach przed nieznanym,

Egoizm,

Niezrozumienie,

Presja opinii innych.