Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Déu ens parla: La Paraula de Déu

1

2

Repassem el senyal de la creu...

Déu, Pare de tots els homes, tu ens estimes, tu ho has fet tot,tot el que veiem és obra teva. Tu et preocupes per tots,tu vols que tot el món sigui feliç. Pare, nosaltres volem que tots t'estimin i et coneguin;nosaltres volem, com tu vols,que tot el món sigui feliç de veritat.

Preguem...

2

1

Per començar, escoltem una cançó...

3

Saps de què va avui la catequesi?

Avui desco-brirem la Bíblia

Déu ens parla: La Paraula de Déu

Els nostres pares ens expliquen coses de la seva vida i de la nostra família.L’Església, amb tots els que ha viscut abans, ens explica el Déu ha fet per nosaltres perquè coneguem el seuAmori el portem a la pràctica estre tots. Aquest tresor que se’ns ha transmès a llarg de tots el segles, és la Paraula de Déu.La Paraula de Déu ens arriba a través dels segles per la tradició oral i en laBíblia, que és la Paraula de Déu posada per escrit.La Bíblia és un llibre mols especial, no és com els altres, està escrits pes homes i dones, peròinspirasts per Déu, i conta la història d’Amor de Déu pels homes.

2

1

Mira el vídeo i ves contestant les preguntes

Déu ens parla: La Paraula de Déu

La Bíbliaestà composta per setanta-tres llibres dividits en dos parts:Antic Testament i Nou Testamanent.L'Antic Testament,escrit abans del naixement de Jesús, explica com Déu promet la salvaciói prepara a uns personatges, Abraham, Isaac, Jacob, Moisès, David, ..., per a la vinguda de Jesús.El Nou Testamentnarra la vida de Jesús,des del seu naixement fins a la seva mort,i també la vida de primer cristiansque, captivats per Ell, el varen seguir..

2

1

Fes l'activitat ...

Déu ens parla: La Paraula de Déu

Els Evangelis

Els Evangelis,que vol dir BONA NOTÍCIA, formen part del Nou Testament,narren la vida de Jesús. Estan escrits per quatre evangelistes, Mateu, Marc, Lluc i Joan.

2

1

Déu ens parla: La Paraula de Déu

Els Evangelistes

Pinta les fletxes i escriu el nom dels evangelistes ...

Fixa't amb els animals que estan al costat de cada evangelista,són els seu símbol: àngel, lleó, bou, àguila

Déu ens parla: La Paraula de Déu

Treballa els evangelistes i els seus símbols

Fixa't amb els animals que estan al costat de cada evangelista,són els seu símbol: àngel, lleó, bou, àguila

Déu ens parla: La Paraula de Déu

Treballa els evangelistes i els seus símbols

Fixa't amb els animals que estan al costat de cada evangelista,són els seu símbol: àngel, lleó, bou, àguila

¡Sort!

Anem a respondreunes preguntes sobre la bíblia

Comencem

PREGUNTA 1 de 6

en molts llibres

en lloc

la Bíblia

La Paraula de Déu es troba recollida en...

¡CORRECTO!

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 2 de 6

una imaginació

inspirada per Déu

és inventada

La Bíblia escrita pels homes però...

¡CORRECTO!

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 3 de 6

de després de nèixer Jesús

d'abans de nèixer Jesús

no és una part de la Bíblia

L'Antic Testament és la part de la Bíblia...

¡CORRECTO!

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 4 de 6

d'abans de nèixer Jesús

no és un part de la Bíblia

El Nou Testament és la part de la Bíblia...

després de nèixer Jesús

¡CORRECTO!

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 5 de 6

en molts llibres

la vida d'abans de Jesús

la vida de Jesús

Els Evangelis narren...

¡CORRECTO!

SIGUIENTE PREGUNTA

PREGUNTA 6 de 6

Carta

Bona Notícia

Alegria

Evangeli vol dir...

¡CORRECTO!

SIGUIENTE PREGUNTA

Déu ens parla: La Paraula de Déu

Fes l'activitat per veure si saps contestar que és la Bíblia

A veuresi sapsfer aquesttrenca-cloques.Clicantsota, ala dretael potsfer a pantallacompleta

Déu ens parla: La Paraula de Déu