Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Click here t

Kłopoty pana Kleksa

Golarz Filip

Kim jest golarz Filip?

W jakim celu przychodził do Akademii?

Jaką odgrywa rolę w utworze?

Filip jest fryzjerem, pracującym w mieście. To mężczyzna niesympatyczny i tajemniczy. Przed wieloma laty dał panu Kleksowi pieniądze na otworzenie szkoły. Lubi konstruować - stworzył mechaniczną lalkę.

Dostarcza piegi panu Kleksowioraz strzyże uczniów z Akademii .

Filip przyczynia się do ostatecznego zniszczenia Akademii.

Kliknij w obrazek.Połącz w zdania odpowiednie fragmenty z pierwszej i drugiej kolumny.

Jak pan Kleks ożywił Alojzego?<<< klik

Podaj przykłady niewłaściwego zachowania Alojzego.

Alojzy był złośliwy, wszystkim dokuczał, kpił ze wszystkiego, dręczył kolegów, nikogo nie lubił, marzył o ucieczce do Chin. Rozpędził przyjęcie urządzone przez Kleksa dla postaci z innych bajek. Wykradł szkatułkę z sekretami Kleksa, zniszczył je i doprowadził do zniszczenia Akademii.

Nazwij cechy charakteru lalki.

złośliwy, próżny, krnąbrny, zuchwały, arogancki, nieznośny, dokuczliwy, sprytny

Jak zmieniło się życie w Akademii po przybyciu nowych uczniów?

Do podanych przymiotników dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym. Następnie podkreśl te słowa, które określają zmiany w zachowaniu i wyglądzie pana Kleksa związane z pojawienie się Alojzego.wesoły – …………………………………………………………..spokojny – ………………………………………………………..gadatliwy – ……………………………………………………….większy – ………………………………………………………….wielki – ……………………………………………………………obecny – …………………………………………………………silny – ……………………………………………………………..skupiony – ………………………………………………………..niecierpliwy – ………………………………………………….głośny – …………………………………………………………..agresywny – ……………………………………………………surowy – ………………………………………………………..

Dlaczego pan Kleks musiał ożywić lalkę.

Jak pozostali chłopcy reagowali na wybryki Alojzego?

Dlaczego profesor nie mógł przywołać chłopca do porządku?

Po awanturze z bajkami Alojzy w dalszym ciągu …...Pan Kleks puszczał płazem …………Uczniowie zauważyli, że profesor z dnia na dzień …Coraz częściej zaniedbywał …Dziwna przemiana dotknęła nie tylko pana Kleksa, lecz także ……Nawet park ……………..Uczniowie zrozumieli, że zbliża się……Na pożegnanie z wychowankami pan Kleks przygotował .......Uroczysty nastrój wieczerzy popsuła wiadomość o tym, że Alojzy……………………….W tej sytuacji pan Kleks ……Ostatecznie gmach Akademii, park i mur …

Co się działo w Akademii po awanturze z bajkami? Dokończ zdania.

Dziękuję za uwagę.