Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

ЗАВИСНОСТ ЗБИРА ОД ПРОМЕНЕ САБИРАКА

Аутор:Бранислава Цуцић Топалов

Уџбеник за 4. разред

Софија Зарупски

У току школске године ученици једне школе су се пријављивали за летовање.

Пријављивање ученика представићемо на бројевним полуправама:

До краја I полугодишта пријавило се 30 ученика из нижих разреда и 20 ученика из виших разреда. Рачунамо: 30 + 20 = 50

У II полугодишту пријавило се још 5 ученика из нижих разреда, а број ученика у вишим разредима остао је непромењен.

Рачунамо: (30 + 5) + 20 = 35 + 20 = 55

У току II полугодишта број пријављених ученика у нижим разредима повећао се за 5, па се и укупан број ученика пријављених за летовање повећао за 5.

Уочавамо:

Закључујемо:

Израчунај збир z, а затим на основу зависности збира од промене сабирака одреди број x.34 830 + 12 170 = z(34 830 + x) + 12 170 = z + 3 964

z = 46 000

ГРЕШКА!!!

z = 45 000

ГРЕШКА!!!

z = 47 000

х = 3 946

ГРЕШКА!!!

х = 3 964

х = 3 694

ГРЕШКА!!!

Библиотекарка је пред крај школске године послала ученицима опомене за невраћене књиге школској библиотеци.

Број књига које дугују ученици IV1 и IV2 одељења представићемо на бројевним полуправама:

Укупан број књига који су дуговали ученици на дан примања опомене (5. јуна) био је: 15 + 25 = 40

Следећег дана ученици IV2 вратили су 5 књига, па је укупан број књига који ученици дугују био:

Рачунамо: 15 + (25 – 5) = 15 + 20 = 35

После примљених опомена за враћање књига у школску библиотеку, ученици једног одељења су вратили 5 књига. Због тога се укупан број књига који се потражује умањио за 5.

Уочавамо:

Закључујемо:

Израчунај збир z, а затим на основу зависности збира од промене сабирака одреди број x.13 540 + 6 460 = z13 540 + (6460 – x) = z – 5

z = 21 000

ГРЕШКА!!!

z = 22 000

ГРЕШКА!!!

z = 20 000

х = 8

ГРЕШКА!!!

х = 5

х = 6

ГРЕШКА!!!