Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ŚWIETLICA SZKOLNA SOSW MALBORKu

13.11.2020 r.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

MOJE MIASTO

MALBORK

Herb Malborka

przedstawia trzy czerwone wieże, z których każda posiada wieloboczny niebieski dach zakończony złotą kulą. Wieże otacza półkolisty mur również barwy czerwonej z przedbramiem i bramą zamkniętą w dwóch trzecich złotą broną. Wieże i mur zwieńczone są krenelażem.

Budynek dworca PKP

Kościół św. Jana Chrzciciela

ZABYTKI MALBORKA

Ratusz Staromiejski

Nowy dworzec istniejący do dziś oddano do użytku w 1890 roku. Budynek dworca zbudowano w stylu neogotyckim, murowany z cegły licówki, założony na planie wydłużonego prostokąta. Elewacje w bogatym ukształtowaniu architektonicznym, podkreślonym zastosowaniem wysokiej jakości cegły licówki, w niektórych fragmentach cegły glazurowanej. Dach wysoki, zróżnicowany w konstrukcji i formie, kryty ceramicznie, od strony frontowej (południowej) dachówką holenderską, a od strony peronów dachówką karpiówką. Budynek ekspedycji z ok. 1900 r. murowany, ze ścianą kolankową w konstrukcji szachulcowej, budynek szaletu z ok. 1900 r. murowany, ściana poddasza o konstrukcji ryglowej ? z wypełnieniem pół cegłą. Interesujący przykład architektury kolejowej z XIX w.

Na terenie Starego Miasta w Malborku funkcjonował od końca XIII stulecia kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Zarówno w średniowieczu jak i w czasach najnowszych był wielokrotnie przebudowywany. Obecną formę architektoniczną świątynia zawdzięcza kampanii budowlanej około 1468 r., kiedy dźwigała się z ruin po wojnie trzynastoletniej. Przesklepienie i budowa nowej dzwonnicy przeciągnęły się do lat dwudziestych XVI w. W XIX stuleciu kościół obudowany został niewielkimi kamieniczkami służącymi parafii. Prace konserwatorskie przeprowadzono w nim w okresie międzywojennym. Wymieniono wówczas wyposażenie i witraże. Do najcenniejszych zabytków ruchomych we wnętrzu należy średniowieczna rzeźba św. Elżbiety Turyńskiej oraz neogotycki zespół ołtarzy. Kościół św. Jana przez całą swoją historię był świątynią katolicką.

Średniowieczna siedziba władz miejskich usytuowana została we wschodniej pierzei Rynku. W obecnym kształcie wzniesiona została w 2 poł. XIV w., około 1380 r. Liczne przebudowy następowały zawsze po zniszczeniach w trakcie oblężeń miasta i zamku, głównie w XV w. Świadectwem tych działań budowlanych jest późnogotycki szczyt południowy. Przez stulecia we wnętrzach ratusza odbywały się municypalne uroczystości. W XIX w. poddano jego elewacje niezbędnym pracom konserwatorskim, uzupełniono zniszczone fragmenty dekoracji maswerkowych. Kolejną renowację, głównie części dachowej, przeprowadzono po pożarze w 1899 r. burmistrz i rada miasta urzędowali tu do 1929 r., kiedy to oddano do użytku Nowy Ratusz (obecnie Urząd Miasta). Następnie mieściła się tu niemiecka policja. W latach II wojny światowej Ratusz był miejscem śmierci Polaków – przymusowych robotników, wywożonych na Żuławy Malborskie.

Kościół p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku, dawny Kościół św. Jerzego

Brama Mariacka

Brama Mariacka zwana też Sztumską, powstała w ramach budowy systemu obronnego miasta Malborka w II połowie XIV wieku za czasów wielkiego mistrza Winricha von Kniprode. Była jednym z elementów systemu pozwalającego na komunikację z miastem od strony południowej. Przed nią znajdowała się fosa, a w późniejszych latach wzniesiono przedbramie i drugą linię murów. W początku XIX wieku mówiono już o konieczności rozebrania średniowiecznego systemu obronnego i w związku z tym w 1807 roku Francuzi okupujący miasto zlikwidowali ruiny zewnętrznej Bramy Mariackiej, w której znajdowała się niegdyś kaplica. 7 lutego 1838 roku pożar zniszczył dach bramy. Nie zrekonstruowano go w dawnej formie, a zwieńczeniem stała się mała, fachwerkowa nadbudówka na rzucie kwadratu, przykryta czterospadowym daszkiem. W latach 1936-1937 powstał nowy czterospadowy dach kryty ceramiczną dachówką, zaprojektowany przez mistrza budowlanego Paula Domberta. W 1945 roku została całkowicie wypalona, a mury okaleczone pociskami.

Brama Garncarska

Pierwsza wzmianka o kościele św. Jerzego pochodzi z 1403 r., kiedy to wielki mistrz podarował mu świece wielkanocne. W latach 70-tych XV w. odbudowano go niemal od podstaw po zniszczeniach jakim uległ w czasie wojny 13-letniej. Już w 1526 r. wygłoszono tu pierwsze kazanie ewangelickie, zaś w 1598 kościół przekazano w wyłączne użytkowanie luteranom. Ponownie poważnie ucierpiał w czasie „potopu” szwedzkiego w 1658 r. Kościół obecny pochodzi z lat 1712-14. Poza szczytem i wieżą jest to budowla fachwerkowa, której drewniany strop imituje ceglane sklepienie krzyżowe. Wnętrze trzynawowej hali zostało tak wyposażone w ławy i empory by jak najlepiej służyć nabożeństwom ewangelickim.

Brama Mariacka zwana też Sztumską, powstała w ramach budowy systemu obronnego miasta Malborka w II połowie XIV wieku za czasów wielkiego mistrza Winricha von Kniprode. Była jednym z elementów systemu pozwalającego na komunikację z miastem od strony południowej. Przed nią znajdowała się fosa, a w późniejszych latach wzniesiono przedbramie i drugą linię murów. W początku XIX wieku mówiono już o konieczności rozebrania średniowiecznego systemu obronnego i w związku z tym w 1807 roku Francuzi okupujący miasto zlikwidowali ruiny zewnętrznej Bramy Mariackiej, w której znajdowała się niegdyś kaplica. 7 lutego 1838 roku pożar zniszczył dach bramy. Nie zrekonstruowano go w dawnej formie, a zwieńczeniem stała się mała, fachwerkowa nadbudówka na rzucie kwadratu, przykryta czterospadowym daszkiem. W latach 1936-1937 powstał nowy czterospadowy dach kryty ceramiczną dachówką, zaprojektowany przez mistrza budowlanego Paula Domberta. W 1945 roku została całkowicie wypalona, a mury okaleczone pociskami.

Brama Garncarska, zwana też św. Ducha lub Elbląską, powstała w ramach budowy systemu obronnego miasta Malborka w II połowie XIV wieku. Była jednym z elementów systemu pozwalającego na komunikację z miastem od strony wschodniej. przejazdowa z XV w., na planie prostokąta, z trzema ostrołukowymi prześwitami, pięciokondygnacyjna, ceglana. Dach czterospadowy kryty dachówką. Górne partie bramy dekorowane ostrołukowymi blendami. Znajduje się w pasie murów obronnych, otaczających Stare Miasto. W latach 30-tych XX wieku utworzono wewnątrz schronisko młodzieżowe. Częściowo uszkodzona podczas walk w 1945 roku. W 1955 roku wyremontowano bramę. Obecnie w budynku mieści się zakład jubilerski.Zamek krzyżacki w Malborku

INTRODUCTION HERE

W Malborku – stolicy państwa krzyżackiego (1309–1457) zbudowano największy ze wszystkich zamków. Ogromna twierdza godna wielkiego mistrza zakonu powstała od XIII do połowy XV wieku. Zbudowany, jak większość zakonnych zamków na terenie Polski, z cegły zamek odwiedza rokrocznie ogromna ilość turystów. Z uwagi na wysoką wartość historyczną zamek w Malborku został 1997 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Zamki krzyżackie to jedne z największych średniowiecznych budowli obronnych w naszym kraju. Zamek krzyżacki w Malborku to po Wawelu drugi największy zamek w Polsce. Wszystkie twierdze krzyżaków zlokalizowane są na północy Polski na stosunkowo niewielkim obszarze Pomorza, Kujaw i Mazur.

Zamek w Malborku to obiekt rezydencyjno-obronny, który wznoszony był przez zakon krzyżacki od 1280 roku do połowy XV wieku. Przez ten czas pełnił rolę siedziby wielkich mistrzów zakonnych. Z biegiem czasu stał się własnością Polski, by następnie wejść we władanie Prus i ostatecznie po 1945 roku powrócić znów pod zarządzanie polskie. W wyniku działań wojennych zamek uległ zniszczeniom sięgającym ponad 50% konstrukcji. Jego odbudowa oraz rekonstrukcja trwa praktycznie do dziś. Obecnie jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc na północy Polski. Każdego roku odbywają się na nim inscenizacje wojenne, liczne koncerty, pokazy świetlne.

Zamek wielkich mistrzów krzyżackich – Gotycka budowla wybudowana w latach 1274-1457 jest jedną z największych twierdz Europy średniowiecznej. Powierzchnia jaką zajmuje zamek malborski wynosi około 20ha. Składa się ona z trzech odrębnych członów: zamku niskiego, zamku średniego, zamku wysokiego.

Jedną z chętniej przytaczanych opowieści jest legenda o tajemniczym tunelu- który miał rzekomo łączyć: zamek z Nowym Stawem. Warto wiedzieć, że dziś odległość między tymi miejscami to aż 11 kilometrów! W naszej historii zamek malborski posiada tajemne podziemne przejście, będące wydrążonym w ziemi korytarzem. Prowadzi ono z piwnicy zamkowej do miasteczka Nowy Staw. Przejście zostało wykonane na wypadek, gdyby obrońcy zamku znaleźli się w opresji i musieli szybko oraz dyskretnie opuścić mury zamkowe. To jednak nie wszystko, gdyż z racji położenia składowane są w nim liczne skarby zakonu. Nie można jednak ich ot tak zabrać, gdyż czuwają nad nimi liczne duchy.

Legenda o kaplicy św. Anny

Jest to jedna z legend mówiących o tym, że moc świętych miejsc czy relikwii jest niezbadana. Otóż na zamku w Malborku znajduje się kaplica św. Anny. Dawniej przechowywano w niej trumny z ciałami mistrzów zakonu. Następnie umieszczano w niej również ciała członków zakonu jezuitów. Oddzielono wtedy zachodnią część kaplicy murem, który połączył ze sobą dwa przeciwległe okna. Po drugiej stronie zbudowano most, przez co okna zaczęły pełnić poniekąd rolę wejść do kaplicy. Jednocześnie utworzono dwa małe łuki z otworami wielkości cegły, przez które można było zaglądać do wnętrza. Po pewnym czasie stwierdzono jednak, że muszą zostać one zamurowane. Zlecono pracę pewnemu murarzowi. Wybrał więc dwie dopasowane cegły, po czym zamurował otwory. Na drugi dzień okazało się, że cegły zniknęły. Powierzono zatem zadanie bardziej doświadczonemu pracownikowi – ta sama sytuacja. Przy kolejnych pracach brał udział także sam przeor zakonu. Na nic się to zdało. Zaczęto opowiadać sobie historie o duchach przechodzących przez owe otwory. Dlatego też w obawie o karę bądź klątwę dalszych powtórek zaniechano.

+info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

LEGENDY ZAMKU W MALBORKU

Legenda o tajemniczym tunelu

Pewnego dnia do zamku przybywa pielgrzym z Jerozolimy. Ponieważ swoje już w życiu widział, postanowił zejść do podziemi. Nieoczekiwanie drogę zagradzają mu dawni rycerze trzymający własne, ścięte w czasie bitew głowy. Towarzyszą im również dziwne upiory. Przerażony pielgrzym szybko wybiega z tunelu. Mieszkańcy zamku w obawie przed zemstą zjaw szybko zasypują tunel. Od tego czasu nikt już nie wie, w którym miejscu się on znajduje. To jednak nie koniec. Wedle opowieści w sylwestrową noc na zamku ukazuje się bezgłowy koń. Szuka on ponoć wejścia do tunelu. Po trzykrotnym obiegnięciu zamku znika, aby powrócić znów za rok.

Historia o usłużnym szatanie

Jak można się domyślać, czystość i pobożność braci zakonnych z każdym wiekiem malała. Idealnym przykładem tego był jeden z rycerzy, Sebald Tharsen. Miał on w nawyku dużo jeść, pić i przeklinać. Zawsze podpity wracał do swej komnaty, w której przywoływał sługę w celu zdjęcia obuwia. Któregoś dnia okazało się, że również i ów sługa padł alkoholem zmęczony. Nie mogąc poradzić sobie z butami, rycerz na pomoc wezwał samego diabła. Ten spełnił jego życzenie. Rankiem okazało się jednak, że ściągnął obuwie wraz ze skórą Sebalda. Wkrótce na stopach powstały okropne rany, które doprowadziły do śmierci wielmożnego. Była to przestroga dla pozostałych braci, aby uważali ze swymi życzeniami.

Otóż podczas oblężenia Malborku w 1410 roku miała zostać zbezczeszczona rzeźba Matki Boskiej, która dla rycerzy zakonu była niezwykle istotna. W grupie podchmielonych wojaków znajdował się pewien rusznikarz. Zapowiedział on swym kompanom, że jeśli któryś z nich trafi w figurę, to do końca życia w każdej bitwie odda przynajmniej trzy celne strzały. Jako pierwszy do próby podszedł pewien młody łucznik. Wypuszczona przez niego strzała jednak chybiła celu, a ten momentalnie stracił wzrok. Sprawy w swoje ręce postanowił wziąć sam rusznikarz. Gdy nacisnął spust swej strzelby, ta jednak wybuchła, a jej odłamki zabiły kilku kompanów obok. Ponieważ wśród ofiar znajdował się przywódca Tatarów, jego żołnierze w gniewie posiekali butnego strzelca.

Trzy celne strzały

Więcej legend znajdziesz tu

Centrum miasta


Pomnik

Kazimierza Jagiellończyka
Króla Polski

Co warto jeszcze zobaczyć w Malborku?

Centrum miasta: to miejsce licznych spotkań, koncertów i imprez plenerowych. Liczne restauracyjki, klimatyczne sklepy cynamonowe, elementy małej architektury tworzą wyjątkowy charakter tego miejsca. Tryskająca magiczna fontanna wieczorami gromadzi tłumy widzów.

Kolorowe strumienie wody tryskające z kilkunastu dysz w rytm muzyki to niebywałe przedstawienie, zwłaszcza po zmroku. Ze swojego miasta, piękniejącego z roku na rok, z pewnością dumny jest król Kazimierz Jagiellończyk, czujnie przyglądający się temu, co dzieje się przed jego oczami. Pomnik polskiego króla, który w czerwcu 1457 triumfalnym wjazdem do Malborka rozpoczął tu, trwające 315 lat, tak zwane czasy polskie, przypominać ma wszystkim o polskiej historii naszego miasta.

Pomnik Króla Jagiellończyka został postawiony w Malborku 1 października 2010r. W tym samym dniu nastąpiła odsłona pomnika przez burmistrza miasta Malborka Andrzeja Rychłowskiego. ...

Przystań Pasażerska "Nabrzeże Zamkowe"

Przystań Pasażerska "Nabrzeże Zamkowe"
Przystań Pasażerska "Nabrzeże Zamkowe" usytuowana jest przy Warowni Krzyżackiej, posiada nabrzeże cumownicze o długości 17 metrów i jest przystosowane do obsługi osób niepełnosprawny.
Z przystani w sezonie letnim odbywają się rejsy spacerowe po rzece Nogat.


Przystań Żeglarska

Przystań Żeglarska "Park Północny" w Malborku
Przystań żeglarska na rzece Nogat powstała w ramach regionalnego projektu „Pętla Żuławska”. Znajduje się ona 200 metrów za mostem kolejowym płynąc w górę rzeki.
Przy kejach znajdujących się na przeciwko sanitariatów głębokość wynosi: na zewnątrz około 2 metry, wewnątrz około 1 metra. Zewnętrzna keja po lewej stronie bosmanki znajduje się na głębokości 1,5 metra, wewnątrz około 0,5 metra.

Przystań Pasażerska "Nabrzeże Zamkowe"
Przystań Pasażerska "Nabrzeże Zamkowe" usytułowana jest przy Warowni Krzyżackiej, posiada nabrzeże cumownicze o długości 17 metrów i jest przystosowane do obsługi osób niepełnosprawny.
Z przystani w sezonie letnim odbywają się rejsy spacerowe po rzece Nogat.

Miniaturka zamku


Szpital Jerozolimski

Szpital Jerozolimski - zabytek ten pochodzi z XVI w. Nie było to miejsce zajmujące się leczeniem chorych, jak mogłoby nam się wydawać, lecz miejscem które dziś nazwalibyśmy domem spokojnej starości. Władze miejskie utrzymywały szpitale z datków wpłaconych przez potencjalnych ...

Liceum im. H. sienkiewicza

Urząd Miasta

Wieża ciśnień

Wodociągowa wieża ciśnień

Budynki koszar

Muzeum Miasta Malborka

Szkoła Łacińska dawniej i dziś

Centrum Kultury i Edukacji Szkoła Łacińska to unikatowy punkt na mapie edukacyjnej regionu Pomorskiego. Szeroka oferta zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych sprawi, że nikt nie będzie się tutaj nudził. To jedyne miejsce o tak zróżnicowanej ofercie - od warsztatów w skansenie rzemiosł dawnych, poprzez spotkania z literaturą w Mediatece, kolorowe, interaktywne zajęcia w Multicentrum, wykłady i spotkania w sali wielofunkcyjnej, aż po kosmiczny spacer w obserwatorium i planetarium.