Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Igazgatónő: Pecsenya Edit Zsuzsanna1997 óta az intézmény elhivatott vezetője.

Az intézményben működik gimnázium, általános iskola, óvoda és kollégium.Nyitvatartás: 6.00-21.00

Kis iskola vagyunk. Az intézménybe körülbelül 150 általános iskolai tanuló jár.Minden évfolyamon 1 osztály van. Az osztálylétszámok átlagosan 18 fő körül alakulnak.

Az intézmény címe: Békéscsaba, Dedinszky Gyula utca 1.A Kórház mögött található, megközelíthető a 3-as busszal.Közel van a Könyvtár, az Előre pálya, a Röplabda Akadémia, az Uszoda és a Vívóterem.

Mindenki szeretett Ákos bácsija, Tarkó Ákos már 8 éve igazgatja, segíti a tanulókat délutánonként.

Svecz Katalin tanítónő, iskolánk volt tanulója, izgatottan várja intézményünk leendő elsőseit.

A leendő elsősök 2021/22-es, illetve a későbbi tanévekre vonatkozó tantárgyak heti óraszámainak alakulása megtalálható az iskola honlapján (www.szlovak-bcs.sulinet.hu), azon belül a Dokumentumok fülön, a Pedagógiai programban az 51. oldalon (51. oldal2020 NAT órakeret(H2020)).A szlovák nyelvi képzés a szlovák nyelv és irodalom tantárgyon kívül megjelenik 1. osztályban a környezetismeret, technika és tervezés, ének-zene, vizuális kultúra tantárgyakban.

A termek berendezése illeszkedik a tanulók életkorához. Minden teremben szekrények rejtik el a tanuláshoz szükséges könyveket, felszereléseket. A délután folyamán szlovákul tudó pedagógus segíti a másnapra való felkészülést, a tanulóknak nem kell hazavinniük a felszerelést, otthonra már legtöbbször nem marad munka.

Sokat tanulunk. A szlovák nyelv nem könnyű, de igyekszünk az oktatás során modern eszközöket használni, ezzel is játékosabbá tenni az oktatást. A termekben projektor és interaktív tábla, illetve internet elérhetőség biztosítva van.

A fejlesztő teremben Szarvas Éva fejlesztőpedagógus segítségével biztosított a kiemelten tehetséges, illetve a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók fejlődése.

Tágas tornaterem, ahol lehetőség van a mindennapos testnevelés órák és röplabda, kosárlabda, football, tömegsport foglalkozások megtartására. Az intézmény területén a 2021-es évben egy szabadtéri többfunkciós (kosárlabda, röplabda, tenisz) sportpálya kiépítésére és mellette kondigépek elhelyezésére kerül sor.

Jól felszerelt nyelvi laboratórium biztosítja az angol nyelvi képzés magas színvonalú oktatását.Intézményünkben 3. osztálytól van angol nyelvoktatás, Gyöngyi Mónika vezetésével az órák, mint a képen is látszik, igen mozgalmasak. Az órák sikerességére bizonyíték, hogy az országos idegen nyelvi mérés eredményei kiválóak.

Sok-sok rajzpályázat díjnyertes alkotása született már ebben a szaktanteremben.

A kémia szaktanterem sok-sok színes és hangos kísérletnek színhelye. Kiemelt feladatnak tekintjük a természettudományok népszerűsítését, ezért is veszünk részt társintézményként az Öveges labor működésében.

Délutáni szakkörök

Tanulóink Baji Miklós Zoltán által vezetett foglalkozások során kreatívkodhatnak.

3. évfolyamon megkezdődik a digitális kultúra tantárgy oktatása, ezután a robotika szakkör lelkes résztvevői lehetnek az érdeklődők..

Lehetőség van különböző hangszereken játszani: furulya, gitár, citera.

Szarka Gera Sára néptáncoktató vezetésével lehet ropni a táncot.

Színes programokon, versenyeken veszünk részt

Sikeres résztvevői vagyunk a városi mesemondó versenynek.

Lelkesen mérjük össze tudásunkat a Haditorna versenyen a többi iskola diákjaival.

"Ki mit tud"-on mindenki megmutathatja miben kiváló.

Mindig teltházasak a Játszóházak Jutka, Kati és Eda nénivel, Zsolti bácsival.

Színházba járunk, de időnként a színház jön hozzánk.

Most éppen mézes reggelihez készülődünk...

Sok-sok kísérletet lehet kipróbálni a Fizika napján áprilisban.

A szlovák nyelvi képzést támogatjuk ...

Az Országos Szlovák Önkormányzat a "Program pre nadaných" ösztöndíjprogram keretében a tehetséges tanulók munkáját anyagilag is támogatja 7. és 8. osztályban.

Egy évben többször is lehetőség van külföldi (szlovákiai, szerbiai, romániai) programokon való részvételre.

Minden évben megszervezésre kerül a Sítábor Szlovákiában.