Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

WOLNOŚĆ...

Zdjęcie pochodzi ze strony: https://mobirank.pl/2017/09/16/historia-polski-na-animacji-niezwyciezeni/

W wielu społeczeństwach zarówno w przeszłości, jak i obecnie, wolność rozumiana jest jako najważniejsza wartość. Była tak ważna, że oddawano życie w jej obronie, czego przykładem może być walka o niepodległość Polski.

Zdjęcie pochodzi ze strony: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/75-rocznica-zakonczenia-drugiej-wojny-swiatowej

Potrzeba wolności bywa różna -są ludzie, którzy odczuwają ją szczególnie mocno. Nawiązując do swojej wiedzy historycznej, zastanów się, komu szczególnie zależało i zależy na wolności.

Najedź kursorem na zdjęcie :-)

Grafika ze strony: https://dzieje.pl/aktualnosci/we-wroclawiu-debata-ipn-nt-wplywu-systemu-totalitarnego-na-zycie-jednostki

wolność

wolność

wolność

wolność

Nie tylko w państwach totalitarnych wolność ludzi jest codziennie ograniczana. W jaki sposób można ograniczyć wolność człowieka? Jakie czynniki mają na to wpływ?

W różnych sytuacjach odczuwa się większą lub mniejszą swobodę. Poniżej wypisano kilka przykładowych sytuacji.Spróbuj ułożyć je na osi stopniującej poziom poczucia wolności - od tej sytuacji, w której wdług Ciebie poczucie wolności jest najmniejsze do sytuacji, gdy poczucie wolności będzie największe.

100 %niewoli

100%wolności

a) sytuacja ucznia klasy VIII szkoły podstawowej i ucznia liceum/technikumb) sytuacja rozbitka na bezludnej wyspiec) sytuacja jeńca wojennegod) sytuacja dyrektora szkoły

Czy osiągnięcie pełnej wolności jest możliwe?Czy istnieje stuprocentowa niewola?

MOJA WŁASNA DEFINICJA WOLNOŚCI

Obejrzyj trailer filmu pt. Stracone lata 1939-1945. Terror, codzienność, praca przymusowa. Zastanów się i odpowiedz na pytania:1) W jaki sposób ograniczono wolność człowieka podczas II wojny światowej ?2) Jakie czynniki miały wpływ na ograniczenie wolności ludzi?3) Po obejrzeniu filmu, zapisz w kilku zdaniach najważniejsze, według Ciebie, wypowiedzi z filmu o pracy przymusowej podczas II wojny światowej. Uwzględnij w tej wypowiedzi informację, kogo dotknęła praca przymusowa.

Po kliknięciu na zdjęcie obejrzysz trailer filmu pt. Stracone lata 1939-1945. Terror, codzienność, praca przymusowa

Wojna i pamięćPortal edukacyjny „Wojna i pamięć. Terror, codzienność i praca przymusowa. Polska pod okupacją niemiecką (1939-1945)” powstał w oparciu o siedem relacji, pochodzących z archiwum internetowego „Praca przymusowa 1939–1945”. Prezentują one różnorodne losy ludzi mieszkających na przedwojennym terytorium Polski. Odmienne doświadczenia i pamięć składają się na wieloperspektywiczny obraz czasu wojny. Kontekstowy film objaśnia tło historyczne wydarzeń, o których opowiadają świadkowie.

Bycie rodzicem, jeńcem wojennym, robotnikiem przymusowym to tzw. rola społeczna (czyli określone obowiązki i prawa). Każda z tych ról społecznych wiąże się z innym zakresem wolności. Dopasuj w pary poniższe role i przynależny im zakres wolności.

1) Jeniec wojenny

2) Rodzic

3) Robotnik przymusowy

a) Wolność ograniczona

b) Więcej wolości

c) Pozbawienie wolności

Piramida Abrachama H. Maslowa to hierarchia potrzeb. Jej podstawowe założenie opiera się na hierarchiczności potrzeb, czyli: jeśli odczuwasz głód, pragnienie (potrzeba fizjologiczna), jeżeli dach Twego domu przecieka (potrzeba bezpieczeństwa), jeżeli poszukujesz "swojej drugiej połówki" (potrzeba przynależności), jeżeli chcesz zdać bardzo dobrze maturę (potrzeba uznania), natomiast jeśli trenujesz pływanie i uczysz się włoskiego - realizujesz potrzebę samorealizacji - ale potrzeby wyższego rzędu możesz zrealizować, jeśli zapewnione masz potrzeby niższego rzędu.

Źródło:https://sites.google.com/site/agaziip/home/personel

POTRZEBY NIŻSZEGO RZĘDU

POTRZEBY WYŻSZEGO RZĘDU

Obejrzyj (kliknij na zdjęcie z filmu) wywiad biograficzny, poznasz wojenną historię Tosi Schneider.Relacja Tosi Schneider oraz relacje innych świadków historii znajdują się na portalu: https://edukacja.wojnaipamiec.pl/

Poznaliście historię Tosi Schneider. Jej przeżycia wojenne pokazują, jakie potrzeby - wg piramidy Maslowa - odbiera wojna. Wypiszcie te kategorie potrzeb, które wojna odebrała Tosi.Na następnym slajdzie możecie sprawdzić swoje odpowiedzi :-)

Ok. 1939, Horodenka. Genia Schneider z dwójką dzieci, Tosią i Julianem. Fot. ze zbiorów prywatnych Tosi Schneider.

Tosia Schneider

Potrzeby społeczne.

Potrzeby fizjologiczne.

Potrzeba bezpieczeństwa.

WOLNOŚĆ JAKO NADRZĘDNA WARTOŚĆ

W jaki sposób możemy definiować wolność?

Jakie czynniki mają wpływ na ograniczenie wolności?

W jaki sposób ograniczano wolność ludzi w krajach okupowanych w czasie II wojny światowej ?

Wolność stała się popularnym tematem sztuki i popkultury. Czy znasz teksty kultury, które poruszają problem wolności?

Zadanie domowe:Wywiady ze świadkami historii, którzy opowiadają o swoich przeżyciach w okresie nazizmu, szczególnie o pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy, znajdują się na platformie: www.edukacja.wojnaipamiec.plPosłuchaj relacji świadków, poznaj ich biografie, może uda Ci się świadków historii rozpoznać na poniższych zdjęciach...