Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

katecheza interaktywna. Dziękuję Bogu za wszystko. 1. przypomnienie. Spróbujmy sobie przypomnieć.. - Co otrzymaliśmy w darze od Pana Boga?- Jak długo Pan Bóg stwarzał świat?- Dlaczego nazywamy Boga wszechmogącym?- Co przypomina nam o mądrości Boga?. na nastepnym slajdzie znajdziesz puzzle z dziełami Bożymi.. 2. różne puzzle. - Jakie są jeszcze dzieła Boże, których nie ma na tych puzzlach?. po odpowiedzi na pytania kliknij obrazek. 3. Wszystko, co mam jest darem Boga. Dzieła przyrody, które widzieliśmy wcześniej na puzzlach, Bóg podarował wszystkim ludziom.. kliknij zdjęcie z kotem. Bóg doskonale stworzył człowieka. Dał mu oczy, uszy, usta, serce, ręce.... To wszystko znajdziesz na nastepnym slajdzie. Nie zapomnij kliknąć odpowiednich elelementów. uszy. serce. nogi. ręce. usta. oczy. kliknij tutaj. 4. Świat duchowy darem Boga. - Jakiego opiekuna Pan Bóg dał każdemu z ludzi?- W jaki sposób Anioł Stróż opiekuje się nami?- Jak możemy podziękować Panu Bogu za Anioła Stróża?. zaśpiewajmy. 5. Bóg stworzył mnie cudownie. - Co to znaczy podziwiać coś lub kogoś?- O czym mówimy, że jest cudowne?. kliknij tutaj. kliknij tutaj. Świat stowrzyny przez Boga jest.... Pod ikonkami znajdziesz dokończenie tego zdania. podsumowanie - kliknij w piłkę. Na zakonczeniezaśpiewajmy. . POMYŚLCIE- Co Pan Bóg podarował każdemu z nas?- W jaki sposób Bóg troszczy się o nas?- Co Bóg stworzył, by było dla nas pokarmem?- Kogo wam podarował, byście mogli być razem w domu i w przedszkolu?- Co dobrego możemy zrobić poszczególnymi częściami ciała?- Jak podziękujemy dobremu Bogu za ręce, nogi, oczy...?. Usta - by człowiek mógł mówić dobre, miłe słowa.... Uszy - by człowiek mógł słuchać: śpiewu ptaków, szumu wiatru, tego, co mówi drugi człowiek.... Uszy - by człowiek mógł słuchać: śpiewu ptaków, szumu wiatru, tego, co mówi drugi człowiek.... Serce - by człowiek mógł kochać innych ludzi, pomagać im... Ręce - by człowiek mógł pomagać.... Ręce - by człowiek mógł pomagać.... Nogi - by człowiek mógł iść do czynienia dobra.... Oczy - by człowiek mógł podziwiać piękny świat, zachwycać się nim.... Pan Bóg opiekuje się nami poprzez rodziców, opiekunów, dziadków, nauczycieli. Daje nam jako pokarm owoce, warzywa... Dał nam zdrowie, siły, mądrość, pracowitość, byśmy mogli być coraz mądrzejsi i lepsi. Bóg dał nam wszystko po to, byśmy byli szczęśliwi. chce, byśmy cieszyli się sobą i całym światem. Pragnie, byśmy Mu dziękowali za Jego miłość. . Dziękuję Ci [Boże], że mnie stworzyłeś tak cudowniegodne podziwu są Twoje dzieła. (Ps 139, 14). Podziw łączy się z zachwytem, gdy zobaczymy coś niezwykle pięknego, mądrego, doskonałego. Niektórym osobom z zachwytu brakuje słów. Stoją i patrzą z ogromną radością. Inni ze szczęścia się śmieją, a jeszcze inni wydają okrzyk zachwytu.Teraz kliknij ikonkę Pisma Świętego.. piękny. cudowny. dobry. wspaniały. niesamowity. Cały piękny świat chwali Pana Boga. Słońce, gdy grzeje - chwali Pana Boga. Ptak, gdy śpiewa - chwali Pana Boga. Kwiatek, gdy pachnie - chwali Pana Boga. My tez możemy chwalić Boga.