Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

NASILJE NAD ŽENAMA:

Nešto više od jedne od 10 žena (12%) doživjelo je neki oblik seksualnog zlostavljanja ili incidenta od odrasle osobe prije 15. godine.

Jedna od triju žena (33%) doživjela je tjelesno i/ili seksualno nasilje od 15. godine života.

 • psihičko
 • fizičko
 • ekonomsko
 • seksualno nasilje
 • seksualno uznemiravanje
 • seksualno zlostavljanje
 • silovanje
 • incest
 • ostali oblici seksualnog zlostavljanja

Od svih žena koje imaju (sadašnjega ili prijašnjega) partnera 22% njih doživjelo je tjelesno i/ili seksualno nasilje od partnera od 15. godine života.

Nasilje nad ženama: EU i ostale europske zemlje;
podatak iz 2019.

Primjena psihičke prisile koja je prouzročila osjećaj straha, ugroženosti, uznemirenosti ili povrede dostojanstva, verbalno nasilje, verbalni napadi, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima, uhođenje itd.

Primjena fizičke sile bez obzira je li nastupila tjelesna ozljeda ili nije (gušenje, udaranje, šamaranje, davljenje, pritiskanje, štipkanje, sprječavanje kretanja, grebanje, protresanje, trganje odjeće s osobe, gađanje predmetom itd.)

Oštećenje ili uništenje zajedničke imovine, zabrana ili onemogućavanje korištenja osobne i zajedničke imovine, oduzimanje prava ili zabrana raspolaganja osobnim prihodima i imovinom stečenom osobnim radom ili nasljeđivanjem, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva itd.

Bilo koji seksualni čin, pokušaj ostvarivanja seksualnog čina, neželjeni seksualni komentar ili prijedlog koji je usmjeren protiv osobe i njezine seksualnosti, a koji može počiniti druga osoba bez obzira na odnos sa žrtvom ili situaciju u kojoj se nalaze.

Najčešći oblik seksualnog nasilja, koji se najlakše tolerira i za koji većina zakonodavstva nema mehanizam sankcioniranja. Obuhvaća neželjena spolna ponašanja koja nužno ne uključuju fizički dodir, a osobu dovode u neugodan i ponižavajući položaj te izazivaju osjećaj srama.

Obuhvaća neželjena spolna ponašanja iznuđena primjenom sile i prijetnji, a koja uključuju fizički dodir s nasilnikom.

Najteži oblik seksualnog nasilja koji ostavlja dugotrajne psihološke posljedice. Ubraja se među iznimno teška i traumatska iskustva s teškim posljedicama za žrtve, a one najčešće skrivaju što su doživjele i nastoje se same nositi s tim.

Sudjelovanje u seksualnoj aktivnosti ili brak s bliskim članom obitelji. Ostavlja iznimno duboke posljedice na žrtve, ima najveću proporciju tamnih brojki, smatra se da više od 90% slučajeva ostaje neprijavljeno.

 • genitalno sakaćenje
 • ubojstva u ime časti
 • nasilne provjere djevičanstva
 • prisilni brakovi
 • prisilni i selektivni pobačaji
 • prisilna sterilizacija

Republika Hrvatska 2018. godine ratificirala je Istanbulsku konvenciju, dokument Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Što pokazuju statistike?

2018. - godina ratificiranja Istanbulske konvencije

2018. godine prekršajno su prijavljene 10.272 osobe (za 10,7% manje nego 2017. godine), od toga 7.983 muškarca (77,7%)

od ukupnog broja stradalih žrtava, 3.640 (78%) su žene (29% više nego 2018. godine)


od ukupnog broja počinitelja kaznenog djela nasilja u obitelji, muškaraca je 2.089

2019. godina

2019. godine prekršajno je prijavljeno 9.626 osoba (6,3% manje nego 2018. godine), od toga 7.503 muškarca (77,7%)

od ukupnog broja stradalih žrtava, 2.573 (75%) su žene (1,9% više nego 2017. godine)

ok ukupnog broja počinitelja kaznenog djela nasilja u obitelji, muškaraca je 1.910 (91%)

Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić ističe kako je za vrijeme korona-krize nasilje nad ženama poraslo za čak 50%!

2019. godina*

2020. godina*

postupalo se prema 20 žena žrtava nasilja u obitelji s područja samog Grada Požege i 8 žena iz prigradskih naselja

postupalo se prema 13 žena žrtava nasilja u obitelji s područja Grada Požege i 6 žena iz prigradskih naselja

nije riječ o stvarnom broju slučajeva, nego samo o onima o kojima je obaviješten Centar za socijalnu skrb Požega

VAŽNO! - u navedenim postupanjima radilo se o 2 maloljetnice, žrtve nasilja u obitelji

13 slučajeva - više vrsta nasilja (tjelesno i psihičko)
ostalo - psihičko nasilje (10 slučajeva) i fizičko nasilje (1 slučaj)

psihičko nasilje (8) te više vrsta nasilja (tjelesno i psihičko- 8), također se radilo o 2 maloljetnice, žrtve obiteljskog nasilja

Prema podatcima Policijske uprave požeško-slavonske, 2018. godine u Požeško-slavonskoj županiji evidentiran je 101 slučaj nasilja u obitelji u kojem su žrtve bile žene, dok je 2019. godine taj broj bio nešto manji, 90.

26. studenog 2020. godine učenici četiriju škola, iz Zagreba, Splita, Blata i Požege, održat će Meet sastanak kako bi ukazali na problem nasilja nad ženama u njihovim sredinama!

"SEKSUALNO NASILJE KAO SASTAVNI DIO NASILJA U
OBITELJI-IZAZOVI I SURADNJA"