Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 wskazówek dla NAUCZYCIELI

na czas edukacji zdalnej

Nie oceniaj. Daj informację zwrotną.

Próbuj organizować pracę w grupach.

Korzystaj z pomocy i życzliwości innych.

Zaplanuj swoje działania co najmniej na tydzień.

Dziel się dobrymi praktykami i materiałami edukacyjnymi.

Porzuć schematy i ucz kreatywnie.

Codziennie pracuj nad relacjami R-U-N.

Przygotuj się do lekcji co najmniej dzień wcześniej.

Pozwól na popełnianie błędów. Również sobie.

Zaproś humor na swoje lekcje.