Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Narodowe

Święto

Niepodległości

1. Święto Narodowe

2. Godło

3. Flaga

4. Hymn

5. "Polak Mały!" film

6. Quiz - Symbole

8. Pieśni patriotyczne

7. Quiz - Polska

9. Koniec

Spis treści

Niepodległości

Święto

To bardzo ważne święto państwowe, które obchodzimy każdego roku11 listopada.W tym dniu świętujemy odzyskanieniepodległości i przypominamy sobieważne wydarzenia z historii naszego kraju, mówimy o jego symbolach,a także śpiewamy pieśni patriotyczne.Wiele osób w tym dniu wywiesza flagibiało-czerwone, a także uczestniczyw pochodach i składa wieńce i kwiatyprzy pomnikach.

Narodowe

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo,z rozpostartymi skrzydłami,z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonympolu tarczy.

Godło

Flaga narodowa jest ściśle powiązana z godłem, którego barwy właśnie odzwierciedla. Biały pas odnosi się do orła, a obszar czerwony nawiązujedo tarczy herbowej. Biel symbolizuje dobro, a także czystość narodu polskiego. Czerwień oddaje dostojność, ale i krew przelaną za ojczyznę. Narodowe barwy symbolicznie nawiązują do historii naszego kraju.

Flaga

Od 26 lutego 1927 roku polskim hymnem narodowym jest Mazurek Dąbrowskiego – polska pieśń patriotyczna z 1797 roku. Autorem słów hymnu, zwanego "Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech", jest Józef Wybicki.Autor melodii nawiązującej do ludowego mazurka pozostaje natomiast nieznany.

Hymn

A teraz sprawdzimy,czy przeczytałeś dokładniei zapamietałeś nawjażniejsze informacje!

Quiz

Święto Niepodległości obchodzimy co roku:

11 listopada

1 listopada

1 września

3 maja

podpowiedź

O nieeee!!!To nie jest dobra odpowiedź!Spróbuj jeszcze raz!

Niepodległości

Święto

To bardzo ważne święto państwowe, które obchodzimy każdego roku11 listopada.W tym dniu przypominamy sobieważne wydarzenia z historii naszego kraju, mówimy o jego symbolach,a także śpiewamy pieśni patriotyczne.Wiele osób w tym dniu wywiesza flagibiało-czerwone, a także uczestniczyw pochodach i składa wieńce i kwiatyprzy pomnikach.

Narodowe

Orzeł w godle Polski:

podpowiedź

Ma złotą koronę i głowęzwróconą w lewo

Ma złotą koronęi srebrneszpony

Ma złoty dziób i głowęzwróconą w prawo

W godle Polskinie ma orła

O nieeee!!!To nie jest dobra odpowiedź!Spróbuj jeszcze raz!

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo,z rozpostartymi skrzydłami,z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonympolu tarczy.

Godło

Hymn "Mazurek Dąbrowskiego"nazywany jest także:

podpowiedź

"Pieśnią Legionów Polskichwe Włoszech"

"Bogurodzicą"

"Szarą Piechotą"

nie ma innej nazwy

Od 26 lutego 1927 roku polskim hymnem narodowym jest Mazurek Dąbrowskiego – polska pieśń patriotyczna z 1797 roku. Autorem słów hymnu, zwanego "Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech", jest Józef Wybicki.Autor melodii nawiązującej do ludowego mazurka pozostaje natomiast nieznany.

Hymn

O nieeee!!!To nie jest dobra odpowiedź!Spróbuj jeszcze raz!

Brawo!!!Bardzo dobrze sobie poradziłeś! Ale to nie koniec.Mamdla Ciebie jeszczejeden quiz.Przygotuj kartkęi coś do pisania. Zapisuj na niej swoje odpowiedzi. Powodzenia!

1. Fotografia obok przedstawia:a) Stary Rynek we Wrocławiu;b) Pałac Kultury i Naukiw Warszawie;c) Stary Rynek w Poznaniu;d) Bazylikę Mariacką w Krakowie.

Zapisz swoją odpowiedź na kartcei przejdź do następnego pytania!

2. Polska leży nad:a) Morzem Śródziemnym;b) Morzem Bałtyckim;c) Oceanem Spokojnym;d) Morzem Północnym.

Zapisz swoją odpowiedź na kartcei przejdź do następnego pytania!

3. Obecną stolicą Polski jest:a) Gniezno;b) Kraków;c) Zakopane;d) Warszawa.

Zapisz swoją odpowiedź na kartcei przejdź do następnego pytania!

4. Od zachodu Polska graniczy z:a) Niemcami;b) Rosją;c) Białorusią;d) Ukrainą.

Zapisz swoją odpowiedź na kartcei przejdź do następnego pytania!

5. Ile jest w Polsce województw:a) 8;b) 12;c) w Polsce nie ma województw;d) 16.

Zapisz swoją odpowiedź na kartcei przejdź do następnego pytania!

5. Ile jest w Polsce województw:a) 8;b) 12;c) w Polsce nie ma województw;d) 16.

Zapisz swoją odpowiedź na kartcei przejdź do następnego pytania!

Czas sprawdzić odpowiedzi:

1. c) Stary Rynek w Poznaniu;2. b) nad Morzem Bałtyckim;3. d) Warszawa;4. a) z Niemcami;5. d) 16

Na koniec zachęcam do wysłuchaniai zaśpiewania pieśni patriotycznych:

"SZARA PIECHOTA"("MASZERUJĄ STRZELCY")

"MY PIERWSZA BRYGADA"

"ROZKWITAŁY PĄKI BIAŁYCH RÓŻ"

"WOJENKO, WOJENKO"

"PRZYBYLI UŁANI POD OKIENKO"

"HEJ, HEJ UŁANI"

"SERCE W PLECAKU"

KONIEC