Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

mk 4,9

"kto ma uszy do słuchania
niechaj słucha!"

lekcja 14

narząd słuchu

1

Wiemy już że słuchanie nie jest łatwą umiejętnością.
dobrego słuchania trzeba się uczyć.

biblia

Z Pisma Świętego

dowiadujemy się że ludzie z wyjątkową uwagą przysłuchiwali się słowom wypowiadanym przez jezusa

tłumy ludzi cisnęły się do Niego


nauczając w świątyni zawsze gromadził przy sobie bardzo dużo ludzi

lud Go słuchał z zapartym tchem

nauka Jezusa robiła na słuchaczach ogromne wrażenie

jak słuchano jezusa?

Przypomnijmy sobie moment kiedy Jezus nakarmił 5 tyś mężczyzn.

Słowo Boże posiada wielką moc:zawiera mądrość
rady i wskazania.

zastanówmy się dlaczego ludzie tak chętnie słuchali
jezusa?

Należy żyć wegług jego zasad.

Na następnych slajdach dowiesz się dlaczego.

Co trzeba zrobić z usłyszanym słowem bożym?

Słowo Boże prowadzi nas przez życie.

Słowa zawarte w Biblii wyjaśniają nam kim jest Bóg, jak bardzo nas kocha i jak żyć,by dojść do nieba.

Na lekcjach religii zawsze czytamy teksty biblijne.

Lorem ipsum dolor

Zobacz w jaki sposób oddajemy szacunek wobec Słowa Bożego.
Czytając Biblię zapalmy świecę.
Oczywiście tylko w obecności osoby dorosłej.

?

Papież Franciszek

Jan Paweł II

Kapłan uroczyście całuje Pismo Święte

procesja wejścia

Biblia wnoszona jest w uroczystej procesji i umieszczana na ołtarzu.
Te liturgiczne gesty świadczą,
że dla wspólnoty wierzących,
Pismo Święte ma fundamentalne znaczenie.

A Ty na ile procent

żyjesz Ewangelią Pana Jezusa?

100%

na lekcji 14

zrób zadania

otwórz ćwiczenia

z panem bogiem!