Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Edukacjaeuropejska w szkole

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin

Gdzie szukać informacji?

Rola Europe Direct

Dlaczego jest ważna?

Publikacje UE

Edukacja Europejska w Szkole

Dlaczego jest ważna?

Edukacja Europejska

Edukację europejską możemy podzielić na:

• edukację „o Europie” – wiedzę o historii UE i poszczególnych traktatach, unijnych instytucjach i procedurach, państwach członkowskich, • edukację „dla Europy” – kształtowanie proeuropejskich postaw, kompetencji kluczowych, nauczanie języków obcych, dostrzeganie różnorodności kulturowej i oswajanie się z myślą o przynależności do europejskiej rodziny,• edukację „w Europie” – poprzez bezpośrednie doświadczanie Europy podczas realizacji międzynarodowych projektów i mobilności.

Info

  • Większość Polaków darzy zaufaniem UE i rozumie, że obecnie bezpieczeństwo i dobrobyt Polski łatwiej budować jest w ramach UE.
  • Pojawiają się głosy podważające wiarygodność i rzetelność instytucji unijnych, które rzekomo zagrażają suwerenności Polski.
  • Apel o tym aby im zapobiegać przy pomocy edukacji i informacji. W uchwale wspomniana jest zwłaszcza edukacja dla Europy.

18 czerwca 2020 roku Senat RP przyjął uchwałę o znaczeniu edukacji europejskiej

Info

nie powinna stanowić konkurencji dla edukacji narodowej ani stać w kontrze do edukacji patriotycznej, ale stanowić jej rozszerzenie i uzupełnienie.

Edukacja Europejska

Gdzie szukać informacji i inspiracji?

LEKCJe EUROPEJSKIe

https://bit.ly/3n1zpBq

Scenariusze Lekcji Europejskich

https://europa.eu/learning-corner/eu-timeline/overview_pl

Kalendarium UE

https://europa.eu/learning-corner/home_pl

Learning corner

ZródŁa wiedzy o UE

https://op.europa.eu/pl/web/general-publications/kids-corner

Kids Corner

https://www.eurodesk.pl/

eurodesk

https://ec.europa.eu/info/index_pl

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej

https://europa.eu/european-union/index_pl

Strona Unii Europejskiej

https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/pl/

UE & JA

https://op.europa.eu/s/oolPhttps://op.europa.eu/s/oolQ

Nasza Europa 1 i 2

„Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział a zrozumiem”.

1. prowadzimy je w szkołach średnich i podstawowych,2. zajęcia dostosowujemy do uczniów,3. prowadzimy je metodami edukacji pozaformalnej,4. trwają od 45 minut do 1,5 h.

Eurolekcje Europe Direct - Szczecin

Szkoły ponadpodstawowe

jak napisać i stworzyć europejskie CV (dla ostatnich klas szkół ponadpodstawowych)

o wartościach i funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Europass

programy i inicjatywy Unii Europejskiej dla młodzieży (dla ostatnich klas szkół ponadpodstawowych)

EU & JA

lekcja o wyzwaniach związanych ze zmianą klimatu i środowiskiem

Europejski Zielony Ład

UE - a co to?

Tematy Eurolekcji

Eurolekcje w szkołach podstawowych

Unia, a co to?Leśna Europa

www.europedirect-szczecin.eu